EKİM 2018 AYI BÖLGE İHRACAT RAKAMLARI HK.

2018 YILI 10 AYINDA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN 927.708.848 $ İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ  

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılının ilk 10 ayında 927.708.848 USD tutarında ihracat gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde Bölgemiz illerinden gerçekleşen ihracat                      

İl Adı

Ocak-Ekim  

2018 ($)

Trabzon

746.476.903

Rize

111.040.800

Artvin

45.881.985

Gümüşhane

24.309.161

TOPLAM

927.708.848

 

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2018 yılı ilk 10 ayında gerçekleşen toplam ihracatın 496.001.444 USD tutarı Fındık ve Mamulleri, 149.951.343 USD Yaş Meyve Sebze Ürünleri ve  92.551.773 USD ise Madencilik ürünlerinden oluşmaktadır.

Bölge ihracatımızda en büyük yekünü tutan bu 3 sektörün dışında, son yıllarda sürekli gelişme gösteren Su Ürünleri ve Mamulleri,  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ile Otomotiv Endüstrisi sektörleri ihracatında bir önceki yıl aynı dönemine oranla önemli artışlar yaşanmıştır.  

Bölge ihracatımızda sanayi ürünleri ihracatının da her geçen gün gelişerek artış göstermesi katma değerli ve inovatif imalat sanayi ürünlerinde gelecekte Doğu Karadeniz Bölgesinin Kafkasya ve Orta Asya Bölgesinin önemli üretim üssü olmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bölgemiz bu konuda gerek kurumsal ve gerekse beşeri sermaye açısından önemli potansiyeller taşımakta olup, bu konuda gerekli olan altyapı yatırımlarına bir an önce başlanılması ile Doğu Karadeniz Bölgesi bu misyona kavuşmuş olacaktır.

Bölgemizden 2018 ilk 10 ayında 124 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, İtalya ve Fransa olmuştur.  

Doğu Karadeniz Bölgesinden yılın 10 ayında yapılan ihracatta en fazla ihracat artışı sağlanan ülkeler ise Vietnam, Türkmenistan, Moritanya, Yemen ve Romanya olmuştur.

Yaş meyve sebze ihracatımızda en önemli ihraç pazarımız olan Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda karantina kontrollerinden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle sektör ihracatının istenilen düzeyde artış göstermediğini, objektif kriterlere göre kontrollerin yapılmaması nedeniyle yaş meyve sebze ihracatçılarının büyük mağduriyet durumu ile karşı karşıya kalmış olup, yetkili Makamlardan bu konuda yok olma durumu ile karşı karşıya kalan yaş meyve sebze ihracatçısına destek olunmasını talep etmektedir. Karşılıklı olarak iki Ülke en üst yetkili Makamlarının bu konuyu kalıcı ve değişmeyen kurallara bağlayarak, keyfi uygulamalardan kaynaklanan bu mağduriyetlerin giderilmesi büyük aciliyet arz etmektedir.

Bunun yanında, özellikle finansmana erişim konusunda ihracatçılarımız büyük sorun yaşamakta olup, bankaların kullanılan kredilerde vade uzatımı yapmaması, talep edilen teminat miktarlarının 4 katına çıkarılması, yeni kredi tahsisi yapılmaması karşılaşılan en büyük sorunların başında yer almaktadır. Yapılandırma tavsiye kararı olmasına rağmen, kamu bankaları dahi hiçbir banka reel sektöre yardımcı olmamakta, vadesi gelmeyen kredilerin dahi geri çağrılması nedeniyle sanayici ve ihracatçılarımızın dayanacak gücü kalmamıştır. Bundan dolayı, yetkililerden vadesi gelen krediler dahi tüm kredilerde resen 1 yıl vade uzatımı yapılarak reel kesimin rahatlatılmasını talep etmekteyiz.

Bilgilerinize sunulur.  

SAFFET KALYONCU
DKİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI