DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI..

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılının Ocak-Kasım dönemine karşılık gelen 11 ayında 1.065.084.998 USD tutarında ihracat gerçekleşmiştir.  2018 yılı Ocak-Kasım döneminde Bölgemiz illerinden gerçekleşen ihracat ;

İl Adı

Ocak-Kasım  

2018 ($)

Trabzon

851.894.946

Rize

135.335.456

Artvin

49.686.686

Gümüşhane

28.167.910

TOPLAM

1.065.084.998

Bölge ihracatımızda en büyük yekünü tutan bu 3 sektörün dışında, son yıllarda sürekli gelişme gösteren Su Ürünleri ve Mamulleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ile Otomotiv Endüstrisi sektörleri ihracatında bir önceki yıl aynı dönemine oranla önemli artışlar yaşanmıştır.

Bölgemizden 2018 ilk 11 ayında 124 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Gürcistan ve Fransa olmuştur.

Doğu Karadeniz Bölgesinden 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapılan ülkelerden en fazla artış sağlanan Ülkeler ise Vietnam, Romanya, Danimarka, Ekvator ve Sırbistan olmuştur.

Yakın komşu ülke pazarlarında belli sektörlerin sorun yaşaması, girişte bir kısım kısıtlamalarla karşılaşmasına rağmen, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinden son yıllarda Uzakdoğu ve Asya pazarlarına yönelik ihracatımızda yaşanan gelişme ve artışlar, önümüzdeki yıllarda Bölge ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağı açısından ümitlerimizi artırmaktadır. Bunun yanında, Bölgemizden son yıllarda otomotiv endüstrisi yedek parçası ve makine sanayi grubunda yer alan ürünlerin ihracatındaki artışlar, Bölge ihracatımız açısından çok önemli gelişmelerdir.

Doğu Karadeniz Bölgemiz ekonomisini ihracat sürüklemekte olup, Bölge ihracatının daha da üst noktalara ulaşması ile Bölge refah düzeyi de Ülkemiz ortalamasının üzerine çıkacak ve bu durumda Doğu Karadeniz bölgesi potansiyeli ölçeğinde bir çekim ve cazibe merkezi haline gelecektir. Bu çerçevede ihracatçılarımıza Bölge olumsuz şartları nedeniyle lojistik maliyetler açısından destekleme yapılması ile Bölgemiz firmalarında var olan ihracat ve girişimcilik tecrübesi tam kapasite ile kullanılabilir bir konuma gelecek ve en uzak noktalardaki Ülkelere dahi ihracat yaparak bölge ihracatını daha üst noktalara çıkaracaklardır.

Son dönemde ihracatçılarımızın finansmana erişim imkanlarının maliyetler nedeniyle kısıtlanması, bankalardan kaynaklanan katı tutum ve uygulamalar ile teminat mektubu komisyon oranlarının 2 katına çıkmış olması ihracatımızın istikrarla gelişmesini engellemektedir. Bunun için ihracatçı ve sanayicimizin uygun fiyattan finansman temin edebilme imkânına kavuşabilmesi için reel kesime yönelik teminat sigortası sisteminin uygulamaya koyulması ve reel kesimin borç çevirme kapasitesinin arttırılması için kredilerde vade uzatımı yapılması büyük aciliyet arz etmektedir. Bu imkanların sağlanması ile piyasalarda çok önemli rahatlama sağlanarak, Hükümetimizin uygulamaya koyduğu Yeni Ekonomi Programının da olumlu etkileri ile ihracatımız çok daha üst noktalara ulaşmış olacaktır.

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Saffet KALYONCU
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı