DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN 2017 YILI İLK 2 AYINDA GERÇEKLEŞEN İHRACAT HK.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

İHRACATI ARTIŞ TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR..

*****

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2017 yılının Ocak ve Şubat aylarında 252.295.170 $ tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2016 yılı Ocak ve Şubat ayı ihracatı 240.953.159 $ olarak gerçekleşmiştir) göre % 4,7 oranında bir artış yaşanmıştır. 2017 Ocak ve Şubat ayında yılında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İl Adı

Ocak-Şubat

2016 ($)

Ocak-Şubat

2017 ($)

Değişim

(%)

Trabzon

208.584.701

214.284.031

2,7

Rize

20.592.981

27.307.370

32,6

Artvin

7.383.912

6.320.041

-14,4

Gümüşhane

4.391.564

4.383.728

0

TOPLAM

240.953.159

252.295.170

4,7

olmuştur.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2017 yılı ilk iki ayında gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; bir önceki yıla oranla % 8 düşüşle 161.110.243 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 60 artışla 39.168.401 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve % 39 artışla 26.049324 USD tutarındaki ihracatla da Madencilik ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2017 ilk iki ayında 81 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Fransa ve Gürcistan olmuştur. En çok ihracatımızın yapıldığı bu ülkelerden de İtalya, Fransa ve Gürcistan'a düşüş yaşanmasına karşın, Almanya'ya % 18, Rusya'ya % 106 oranında ihracat artışı yaşanmıştır.

Önceki aylarda da belirttiğimiz gibi, 2016 yılında küresel ölçekte yurtdışı piyasalarda yaşanan yoğun baskı ve sorunların, 2017 yılı ilk aylarından itibaren yavaş ta olsa ortadan kalkamaya başlaması ve Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin normal seyrine girmesi ile ihracatımız artış trendine girerek hızla yükselecektir. Yakın komşu coğrafyamızdaki pazarlarda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ile bu artış trendinin çok daha üst noktalara ulaşması hiç te zor olmayacaktır. Zira Bölge ihracatçılarımızda bu enerji ve azim fazlasının mevcut olduğu Bölgemizden dünyanın tüm kıtalarına yapılan ihracatla ortaya koyulmuş bulunmaktadır.

Yerelde bürokrasi mekanizmalarında yaşamış olduğumuz sorunların ortadan kaldırılması, gümrük kapılarımızdaki altyapıların tamamlanması ve yeni sınır kapılarının da açılması ile ihracatçılarımız ihracat rakamlarını çok daha üst noktalara taşıyacaktır.

Ayrıca, İhracatımızda görülen bu artış performansı karşılığında ihracatçılarımızın istihdama yaptıkları katkı da her geçen gün artacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine büyük destek veren ihracatçılarımız, istihdam ettikleri personel sayılarını hızla artırarak bu artış trendine orantılı olarak katkı sağlayacaktır. Ülke ekonomisinin ana dinamosu olarak ihracatla Ülke ekonomisini ayakta tutan ihracatçılarımız istihdama da en büyük katkıyı yapan sektör temsilcileri olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ay içinde Rusya Federasyonu'na yapacağı ziyaret kapsamında yaş sebze ürünlerindeki ihracat yasağını ve iş adamlarına vize uygulamalarını da gündemine alarak Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e aktaracak olması ve bu sayede de önümüzdeki günlerde yaş sebze ürünlerimizdeki yasağın kalkacak olması, ihracatımızda ayrı bir doping etkisi yapacak ve bu olumlu hava Ülke ve Bölge ekonomimize büyük katı sağlayacaktır.

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı