DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ GIDA SEKTÖRÜ FİRMALARI DAHA FAZLA REKABETLE ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILACAK

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ GIDA SEKTÖRÜ FİRMALARI DAHA FAZLA REKABETLE

ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILACAK

KOBİ'lerin bir araya gelerek kümeleme mantığı içinde işbirliklerini güçlendirerek oluşturulan sinerji ile rekabet avantajı kazanmaları sonucu uluslararası pazarlara açılımda önemeli devlet yardımı destek unsuru olan Ekonomi Bakanlığımızın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında firmaların sektörel olarak yurtdışına açılmaları amacıyla projeler yürütülmektedir. Yürütülen projelerle ihracatın artırılması, sektörel birlikteliklerin kurulmasının desteklenmesi ve bu sayede firmaların küresel rekabet güçlerinin arttırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bahsekonu destek kapsamında, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz tarafından "Bölge Gıda” sektörümüzün ihracata hazır hale getirilerek uluslararası pazarlarda rekabet gücünün geliştirilmesi ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz "DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ GIDA SEKTÖRÜ YURT DIŞI PAZARLAMA TAKIMI” adlı projemiz, Ekonomi Bakanlığımız tarafından kabul edilmiştir. Bugün burada start verdiğimiz bu projemizi yürüterek Birliğimize kayıtlı ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı yetkinlik, bilgi birikimi, markalaşma, tasarım ve kalite konusunda uluslararası pazarlarda rekabet edebilir düzeye ulaştırmayı ve geçmiş yıllarda Bölgemizde atölye tarzı üretimi ile gıda sektöründe kaliteli el işçiliği sayesinde önemli konumda bulunan Gıda sektörünü ihracat ile ön plana çıkarmayı amaçlamaktayız.

Toplam 22 firmanın dahil olduğu ve 4 yıl sürecek söz konusu proje kapsamında, önce projeye dahil olan firmalar bir ihtiyaç analizi aşamasından geçirilecek, ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli dallarda ve ağırlıklı olarak da uluslararası ticaret, tasarım ve markalaşma alanlarında eğitim programları uygulanacak ve sonrasında da bu alanlardaki danışmanlık programları gerçekleştirilecek olup hedef pazarlara yönelik ticaret heyetleri fuar katılımları ve alım heyetleri organize edilecektir. Projenin faaliyet döneminde grup olarak ve tamamlanmasını müteakip de projeye dahil olan firmalar devlet destekli olarak bireysel danışmanlık faaliyetlerinden istifade edebilecektir.

Sözkonusu destek kapsamında Proje dahilinde yer alan 22 firmanın, yapılacak analiz çalışmalarımız kapsamında ön plana çıkacak komşu ve potansiyel arz eden ülkelere yönelik ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasının sağlanması, şirket içi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması, markalaşma ve tasarım kültürünün oluşturulması, kümeleme mantığı ile işbirliklerinin oluşturulması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projenin ilk aşaması olarak İhtiyaç Analizi faaliyeti kapsamında firmaların ihracat yönünden durum değerlendirilmeleri yapılacaktır. İlk faaliyet olan ihtiyaç Analizi faaliyeti ile;

· İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması izlenmesi, hedef pazarların belirlenmesi

· Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi

· İhracat potansiyelinin belirlenmesi

· Firmaların analizi

· Yurtdışı pazar fırsatları

· proje yol haritası (4 yıllık stratejik planlama)

gibi faaliyet adımları ile ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer-tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenecek, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanacak ve projenin yol haritası tespit edilecektir.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak birlikte yürüteceğimiz bu proje kapsamında 4 yıllık süre içinde projede yer alan firmalarımıza yaklaşık 3 Milyon ABD Doları civarında aşağıda belirtilen faaliyet dallarında destek sağlanacaktır. Bunun yanında, projede yer alan firmalar projenin tamamlanmasında sonra da 4 yıl boyunca yıllık 50 bin ABD Dolarına kadar bireysel danışmanlık hizmet alımı desteği alma hakkını da kazanmaktadır.

Yürüteceğimiz bu proje sonrasında da gıda sektöründeki firmalara yönelik destek unsurlarımız devam edecek olup, kazanılan bu tecrübe birikimi ile Bölgemiz gıda sektörü ihracatında süreklilik sağlanmasını amaçlamaktayız.

Projenin tamamlanması sonrasında ileriki aşamalarda Doğu Karadeniz Bölgesinden uluslararası marka ve kalite yetkinliğine ulaşmış gıda ihracatının önemli rakamlara ulaştırılması hedefimizi gerçekleştirmiş olacağımıza ve Bölgemizde çok arzulamış olduğumuz sektörel birliktelik, ortak hareket tarzı ve kümele kültürünü gıda sektörü ile sağlamış olacağımıza canı gönülden inanmaktayız.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı

EK: 1- UR-GE PAZARLAMA TAKIMI PROJESİ BİLGİ NOTU

       2- UR-GE PROJESİ NEDİR? -  DKİB-SUNU