DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 2018 YILI OCAK-NİSAN İHRACATI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

2018 YILI OCAK-NİSAN İHRACATI

******

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 2018 YILI İLK 4 AYLIK  İHRACATINDA FINDIK VE MADENCİLİK ÜRÜNLERİ DIŞINDAKİ ÜRÜNLERİN İHRACATINDA %27 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI 

 

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılının ilk 4 ayında 399.761.115 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2017 yılı Ocak-Nisan dönemi ihracatı 475.497.337 USD olarak gerçekleşmişti) göre  % 16 oranında bir düşüş yaşanmıştır.

Ancak önceki yılın aynı dönemine göre yılın ilk aylarında düşük olarak gerçekleşen fındık ve madencilik ürünleri ihraç sevkiyatların nedeniyle düşüş olarak görülen Bölge ihracatında fındık ve madencilik ürünleri sektörleri dışında kalan sektörlerin toplam ihracatında %27 oranında artış yaşanmıştır.

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı                    

İl Adı

Ocak-Nisan

2017 ($)

Ocak-Nisan

2018 ($)

Değişim

(%)

Trabzon

397.941.203

342.526.184

-14

Rize

44.077.540

29.969.755

-32

Artvin

15.536.979

17.446.442

12

Gümüşhane

17.941.615

9.818.734

-45

TOPLAM

475.497.337

399.761.115

-16

olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracatın iller bazında dağılımında Trabzon ili ihracatında % 14,  Rize ili ihracatında % 32 ve Gümüşhane ili ihracatında % 45 oranında düşüşler yaşanırken, Artvin ili ihracatında 12 oranında bir artış yaşanmıştır.

 

Bölge illerimizden Trabzon ili ihracatındaki düşüşün en önemli nedeni İl ihracatı içinde en büyük paya sahip olan fındık ve mamulleri ihracatında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla ihraç birim fiyatlarındaki düşüşler yanında, ihraç sevkiyatlarının bir önceki yıla oranla düşük kalmasından kaynaklanmıştır. 

 

Rize ve Gümüşhane illerimiz ihracatındaki düşüş, bu illerin ihracatında en büyük paya sahip olan madencilik ürünleri ihraç sevkiyatlarının bir önceki yıla oranla düşük kalmasından kaynaklanmakta olup, bunda da en önemli nedenin bir önceki yıla göre uluslararası piyasalarda madencilik ürünleri birim ihraç fiyatlarındaki hızlı düşüşler, ihraç sevkiyatlarının ertelenmesine sebebiyet vermiştir.     

 

Önümüzdeki dönemde uluslararası piyasalardaki toparlanmalara ve önemli ihraç pazarlarımız olan Ülke ekonomilerindeki büyümeye bağlı olarak emtia fiyatlarında yaşanacak yükseliş Bölgemiz ihracatına da artış olarak yansıyacaktır.  

 

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; bir önceki yıla oranla % 28 oranındaki düşüşle 222.441.176 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 7 oranındaki artışla 68.663.457 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve       % 316 artışla 31.099.847 USD tutarındaki ihracatla da Su Ürünleri ve Mamulleri üçüncü sırayı almaktadır.

 

Bölgemizden 2018 Ocak-Nisan ayında 99 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla;İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden bölgemizin en önemli pazarlarından olan Rusya'ya yönelik ihracatımızda % 47 oranında artış yaşanmıştır.

 

Uluslararası piyasalarda yaşanmakta olan ılımlı havanın ve özellikle önemli ihraç pazarlarımız arasında yer alan gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki yüksek oranlı büyümenin devam edecek olmasındaki öngörüler 2018 yılında Ülke ihracatımızda olduğu gibi Bölge ihracatımıza da olumlu yansıyarak ihracatımızın hedeflenen rakamlara ulaşmasını sağlayacaktır. Bunun yanında, Ülkemizde yeni sisteme geçişi sağlayacak genel seçimlerin öne alınarak kısa sürede içinde gerçekleşecek olmasının piyasadaki belirsizlikleri ortadan kaldırmasının oluşturduğu güven havası, ekonomi politikalarımızdaki kararlılık ve istikrar aynı şekilde ihracatımıza önemli katkı sağlayacağına inanmaktayız.

 

Ayrıca, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda en fazla ihracat gerçekleştiren sektörümüz olan yaş meyve sebze ürünlerindeki tüm kısıtlamaların Rusya Federasyonu makamlarınca kaldırılmış olması, iki Ülke arasındaki ilişkilerimizde yüksek düzeyli gelişmeler, ihracatımıza önümüzdeki dönemde çok önemli katkı sağlayacaktır.

 

Bilgilerinize sunulur.   

Saffet KALYONCU

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı