DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 11 AYLIK İHRACATI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 11 AYLIK İHRACATI

(OCAK-KASIM DÖNEMİ)

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin illerinden 2014 yılının Ocak-Kasım aylarını kapsayan ilk 11 ayında 1.499.043.338 $ tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2013 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracatı 1.418.233.216 $ olarak gerçekleşmiştir) göre % 5,7 oranında bir artış yaşanmıştır. 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İl Adı

2013 YILI

(Ocak – Kasım )

($)

2014 YILI

(Ocak – Kasım)

($)

Değişim

(%)

Trabzon

1.033.467.339

1.148.128.208

11

Rize

323.876.720

274.247.076

-15

Artvin

60.882.954

76.668.054

26

TOPLAM

1.418.233.216

1.499.043.338

5,7

olmuştur.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden ilk 10 aylık dönemde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; bir önceki yıla oranla % 8,20 artışla 708,9 Milyon USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 22,52 artışla 314,1 Milyon USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve 205,4 Milyon USD tutarındaki ihracatla da Madencilik ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde 114 değişik ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya, İtalya ve Çin Hak Cumhuriyeti olmuştur. En çok ihracatımızın yapıldığı bu ülkelerden de Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda %15,4 ve Gürcistan'a yönelik ihracatımızda da %10'luk artış yaşanmıştır.

Maliyetler açsından Doğu Karadeniz Bölgesinde tüm olumsuzluklar devam etmesine rağmen, ihracatta yaşanan artışın daha çok tarımsal ürünlerde rekolte düşüklüğü nedeniyle birim fiyatlarda meydana gelen artışlardan kaynaklanmakta olup, maliyet ve Bölge olumsuz şartların, ihraç pazarlarında yaşanan olumsuzlukların yol açtığı sorunlar her geçen gün ihracatçıların rekabetine de olumsuz olarak yansımaktadır. Özellikle Bölgenin 1'nci sıradaki pazarı olan Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda yaşanan sorunların üst kademe de dile getirilmesi açısından Rusya Devlet Başkanı Sayın PUTİN'in ülkemize yaptığı ziyaret ve üst düzey temaslardan ihracatçılarımızın ümitle sorunların çözümünü beklemektedir.

Bunun yanında, Bölgemizin yer aldığı coğrafyadan kaynaklanan olumsuzlukların yol açtığı maliyet artışları, bu olumsuz şartlar nedeniyle Doğu Karadeniz Bölgesinin yatırımcılar açısından tercih edilmemesi Doğu Karadeniz Bölgesine pozitif ayrımcılık yapılarak yeni teşvik tedbirlerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. 2023 yılı hedeflerine ulaşılması ve sosyo-ekonomik açıdan her geçen Bölgemizin hak ettiği rakamlara ulaşabilmesi için Bölgemizde artan üretim ve ihraç maliyetleri yeni teşvik tedbirlerinin ve destekleyici mekanizmaların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı