DKİB'DEN İHRACATTA E-FATURA KULLANIMI SEMİNERİ HK.

DKİB'DEN İHRACATTA E-FATURA KULLANIMI SEMİNERİ

Ticari işlemlerde e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat işlemlerinde de 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlatılmış bulunmaktadır. Uygulamadan, Gelir İdaresi Başkanlığınca ücretsiz olarak mükelleflere sunulan "Portal Yöntemi” kullanılarak da yararlanılabilmektedir. Ancak uygulamaya henüz yeni geçilmiş olması nedeniyle gerek firmaların konu hakkındaki uygulama bilgi eksiklikleri gerekse de sistemde altyapıdan kaynaklanan aksamalar nedeniyle ilk aşamada birtakım sorunlar yaşanabilmektedir.

Bu nedenle, sözkonusu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak ihracatçılarımızı bilgilendirmek amacıyla Birliğimiz tarafından; 3 Ağustos 2017, Perşembe günü Trabzon'da, Birliğimiz organizasyonunda ve Ülkemizin Lider E-Dönüşüm Operatörü EDM Bilişim firmasının değerli katkılarıyla "Mal ve Hizmet İhracatlarında E-Fatura Uygulama Süreci” eğitim düzenlenmiştir.

EDM Bilişim Teknik Departman Müdürü Ahmet GÜLCAN tarafından aktarılan bilgilendirme seminerinde; Mal ve hizmet ihracatlarında e-fatura sürecinde; zorunluluk ve kapsam, kullanım yöntemleri ve uygulamaya giriş, mal ihracat faturası, hizmet ihracat faturası, yolcu beraber faturası, süreçler, e-fatura, e-bilet, e-irsaliye, ihracatta e-Fatura, 2018 yılı mükellef kapsamı konularında firmalara detaylı bilgiler sunularak seminer sonunda soru-cevap kısmı gerçekleştirilerek ilgili mevzuat ve uygulamaları bütün detaylarıyla ihracatçılarımıza aktarılmış olmuştur.

Gerçekleştirilen bu seminer ihracatçı firma sahipleri ve ilgili çalışanları yanısıra mali müşavirler ve gümrük müşavirleri tarafından da büyük ilgiyle karşılanmıştır.