DKİB HEYETİ SUUDİ ARABİSTAN ve DUBAİ'DEN UMUTLA DÖNDÜ

Trabzon, 21 Mart 2016

DKİB HEYETİ SUUDİ ARABİSTAN ve DUBAİ'DEN UMUTLA DÖNDÜ

--------------

DKİB HEYETİ SUUDİ ARABİSTAN ve DUBAİ'NİN YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜ İÇİN POTANSİYEL PAZARLAR OLDUĞUNU YERİNDE TESPİT ETTİ.

Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları için yaş meyve sebze sektöründe alternatif pazar arayışlarına devam eden Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği, 12-17 Mart 2016 tarihleri arasında Yönetim Kurulundan oluşturulan heyetle birlikte Suudi Arabistan Cidde kenti ile Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de incelemelerde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN ve üyelerden Saffet KALYONCU, Ali CAN ve Haluk BULUT'tan oluşan heyet, ilk olarak Suudi Arabistan Cidde kentinde Cidde Ticaret Müşavirliğini ziyaret ederek Ticaret Ataşesi Bilge DÖNMEZ'den piyasa hakkında bilgi alarak akabinde yaş meyve sebze perakende satış noktaları ile Yaş Meyve Sebze toptancı hallerinde inceleme ve görüşme yaptıktan sonra, sektörün önde gelen ithalatçı firmaları ile ikili görüşmelerde bulundu. Yıllık ortalama 1.950.000 Tona yakın yaş meyve sebze ithal eden bir Ülke olan Suudi Arabistan'ın sektör açısından önemli potansiyeller ihtiva ettiğine değinen DKİB Başkanı Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN piyasada yaptıkları gözlem ve incelemede Cidde piyasasında Türk ürünlerinin çok düşük düzeyde yer aldığı, piyasada sunumu yapılan ürünlerin gerek kalite ve gerekse kalibre açısından Türk ürünlerinin çok çok altında yer aldığı, Türk ürünlerinin kalite ve lezzet açısından bu piyasada aranan ve tercih edilen ürünler olduğunu, Suudi Arabistan piyasasında Ülkemiz ürünlerinin düşük düzeyde yer almasının en önemli nedeninin lojistik maliyetlerimizin yüksekliğinden kaynaklandığını tespit ettiklerini ifade ederek, lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve piyasaya daha kısa sürede ürün sunumunun sağlanması amacıyla alternatif güzergahlar konusunda çalışma yaparak üye ihracatçılara sunacaklarını ifade etti.

Anılan ülkede sektörün önde gelen ithalatçıları ve market zincirleri ile yaptıkları ikili iş görüşmelerinden çok memnun kaldıklarını, Ülkemiz ürünlerine ve heyetimize önemli bir ilginin olduğunu ifade eden DKİB Başkanı GÜRDOĞAN, Suudi Arabistan'ın yaş meyve sebzeyi öncelikli olarak hızlı tedarik ve düşük nakliye maliyetlerinden dolayı komşu ülkelerden tedarik ettiğini ve birçok ürünü de havayolu kargo taşımacılığı ile Uzakdoğu ülkelerinden tedarik ettiğini, bundan dolayı rekabet avantajı sağlanması açısından Ülkemizden de bu piyasaya 1-2 gün içinde ürün sunulabilmesi için havayolu kargo taşımacılığının başlatılması konusunda Ekonomi Bakanlığımızdan destek talebinde bulunacaklarını ifade etti. Ortalama % 5 komisyon esasına göre çalışan Suudi Arabistan yaş meyve sebze piyasasında ihracatçılarımızın uzun vadeli planlara dayalı bir hareket tarzı belirlemeleri gerektiğine değinen GÜRDOĞAN, son yıllarda yoğun Arap turistin akın ettiği Trabzon ve Bölge illerinin olumlu algısının Suudi Arabistan piyasasında üst noktada bulunduğunu, bu durumun da değerlendirilerek ihracatçılarımızın Suudi Arabistan piyasasına önem vermeleri gerektiğine dikkat çekti.

GÜRDOĞAN, heyet ile birlikte ikinci ayak olarak Dubai piyasasında da yaş meyve sebze sektörü ile marketler zinciri temsilcileri, ithalatçılar ve sebze halindeki firmalarla gerçekleştirilen görüşmelerden ümit verici şekilde memnun kaldıklarını, Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai'nin de Suudi Arabistan piyasası eşdeğerinde aynı özelliklere sahip bulunduğunu, yıllık 2 Milyon Ton civarında yaş meyve sebze ithalatı bulunan Emirliğin ihtiyaç duyduğu birçok ürünü başta komşu ülkeler olmak üzere genellikle Avrupa ve uzak doğu ülkelerinden havayolu kargo taşımacılığı ile temin ettiğini, yaş meyve sebze piyasasının daha çok %6 komisyon esasına göre çalıştığını ve Ülkemizden ithal edilen ürünlerin çok düşük düzeylerde kaldığını açıkça görmüş olduklarını ifade etmiştir.

Ülkemiz ürünleri açısından dezavantajlı görülen hususların lojistik maliyetleri ile teslimat süresi yanında, Birleşik Arap Emirliklerinin bir çok komşu ülkesi ile Arap Birliği anlaşması kapsamında kısmı olarak gümrük Birliği içinde olması nedeniyle komşu ülkelerin sıfır gümrükle bu piyasaya ürün sunmasına rağmen Ülkemiz menşeli ürünlere %5 oranında uygulanan gümrük vergisinin olduğunu ifade eden DKİB Başkanı GÜRDOĞAN; Ülkemizin de hızlı bir şekilde Orta Doğu coğrafyasında bulunan ülkeler ve özellikle S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gümrük vergilerinin sıfırlanmasını sağlayacak Tercihli Ticaret Anlaşmalarının bir an önce başlatılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Suudi Arabistan ve Dubai de yaptıkları olumlu görüşme ve gördükleri ilgi yaş meyve sebze sektörü açısından kendilerini oldukça ümitlendirdiğini, sektörün bu ülke piyasalarına hiç zorlanmadan rahatlıkla girebileceğini ve pazardan pay alabileceğini, çünkü piyasada inceledikleri ürünlerin kalitesinin Ülkemiz ürünlerinin çok altında kaldığını, en önemli üstünlüğümüzün ise Suudi Arabistan ve Dubai'de Trabzon algısının çok üst noktada bulunmasının ihracatçılarımız açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten GÜRDOĞAN, Bölge ihracatçılarımızın vakit kaybetmeden Birliğimiz referansı ile bu ülke piyasalarında pazarlama faaliyetlerine hızlı bir şekilde başlamalarının faydalı olacağını vurgulayarak fiili olarak ihracat eylemlerinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Bilgilerinize saygılarımızla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

İlgili Fotoğraflar