DESTEK VERİLİR İSE TRABZON YAZILIMDA SİLİKON VADİSİ OLUR

TRABZON TEKNOKENT'TE FAALİYET GÖSTEREN GENÇ BEYİN YAZILIM FİRMALARI DESTEK BEKLİYOR

Trabzon'da Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak iştiraki olduğumuz Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren ve Trabzon'un gururu olan genç beyinler tarafından kurulan yazılım firmaları, geliştirmiş oldukları yazılım ve çeşitli aplikasyonlarla dünya ile boy ölçüşüyor. Trabzon Teknokentte bulunan gururumuz bu genç beyinler geliştirdikleri yazılım ve aplikasyonlar için yut dışı piyasalardan talep almalarına rağmen, Trabzon yerelinde çeşitli kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından dahi kullanma imkanı olan yazılımlarına ilgi gösterilmemesi, bu uygulamaları kullanan kurumların kat be kat fiyat ödeyerek yazılımlarını yurtdışı kaynaklardan temin etmeleri büyük kaynak israfı oluşturması yanında, genç girişimcilerimizin de şevkini kırmaktadır.

Bugün bu firmalar tarafından geliştirilen toplu taşıma ve trafik düzenine yönelik yazılımlar yurtdışından büyük ilgi ve talep görmesine rağmen, yerelde bu gençlere randevu dahi verilmemesi genç girişimcilerin şevkini kırmakta ve il için beyin göçüne sebebiyet vermektedir. ABD silikon vadisine dahi yazılım satabilen firmalarımıza, kamunun, belediyelerin vb. kurum ve kuruluşların ilgi göstermemesi açıkçası Trabzon için büyük bir kayıp olmaktadır.

Oysa her ülkenin bacasız sanayi olarak baktığı ve milyarlarca dolarlık döviz girdisi sağladığı yazılım sektöründe, Trabzon ilimizde de büyük potansiyel bulunmaktadır. Yeterli destek ve ilgiyi göremeyen yazılım firmaları, Trabzon Teknokent'te belli bir aşamaya geldikten sonra yurtdışı veya diğer büyük şehirlere yönelmesi İl ekonomisi için büyük kayıp olmaktadır. Ancak kurumların ve Trabzon'un kent olarak bu firmalara ilgi göstermesi halinde önemli bir kaynak Trabzon ekonomisine kazandırılmış olacaktır.

Geniş bir vizyon ve deha sahibi genç girişimciler tarafından oluşturulan yazılımlar için Trabzon'un bu projelere top yekün sahip çıkması büyük önem arz etmektedir. Bunun yanısıra üstün yeteneklere sahip olan bu firmalarımıza hak ettikleri desteği sağlayarak fırsat vermek ve sahiplenmek onlara ihtiyaç duydukları motivasyonu sağlayacak ve akabinde çarpan etkisiyle gelişecek olan yazılım firmalarımızın temsilcisi bu genç beyinler Trabzon'un -neden olmasın- bir silikon vadisine dönüştürülmesi potansiyelini gün yüzüne çıkaracaktır.

Gerek üniversitenin, gerek kamu otoritesinin ve gerekse iş adamlarımızın ve de bölgemiz iş aleminin bu genç beyinlere sahip çıkması, moral ve motivasyon vermesi ile Trabzon ilimiz dikey sanayinin geliştirilmesi potansiyelini arttıracak ve ileriki dönemlerde de potansiyel ölçeğinde gelişerek silikon vadisine dönüştürülmüş olacaktır. Yazılım ihtiyaçlarını çok yüksek bedeller ödeyerek şehir dışından temin etmektense yerelde çok daha yüksek verimlilik ve uygun ekonomik şartlarda hizmet temin etmeyi tercih edecek ilgili kesimler, halihazırda Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (TEKNOKENT'te) yerleşik ve burada faaliyette bulunan bu genç beyinlerle temasa geçerek destek alabilecekleri hususları görüştüklerinde vizyonlarında nelerin geliştirilebileceğini açıkça görebileceklerdir.

Bu şekilde destek verilmesi suretiyle bir süre sonra belli bir bilinirlik, marka değeri ile güvenilirlik potansiyeline erişecek bu yazılım firmaları vasıtasıyla yazılım sektörünün geliştirmesi sonucunda çarpan etkisi ile bölge ticaret ortamında zincirleme birçok yan sektör de doğacaktır. Böylece hasıl olacak katma değer ile sadece ilimizin değil bütün Doğu Karadeniz bölgesinin sosyo ekonomik gelişimine ve ekonomisine büyük katkılar sağlanmış olacaktır.

Bundan dolayı, özellikle yaşanan şu ekonomik iklimde Trabzon'da var olan bu genç beyinlerdeki potansiyeli harekete geçirmek için şimdiden "Silikon Vadisi” benzeri bir altyapı oluşturulması için yerel aktörlerin ve kamu otoritesinin harekete geçmesi gerekmektedir. Görülecektir ki çok küçük bir sahiplenme ve ilgi ile bu potansiyel aktifleşecek ve hızlı bir şekilde harekete geçecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı