Bölge İhracatımız;2023 Yılı Hedeflerini Ulaşabilmek için Bölge Siyasilerinden Destek Bekleniyor.

-- HEDEF 2023 --

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ EKONOMİSİNE EN BÜYÜK KATKIYI SAĞLAYAN İHRACAT,

2023 YILI HEDEFLERİNE ULAŞABİLMEK İÇİN BÖLGE SİYASİLERİNDEN DESTEK BEKLİYOR.

Doğu Karadeniz Bölgemiz ekonomisinin ana döngüsünü oluşturan ihracatın gerçek potansiyellere ulaşabilmesi için, Bölgenin coğrafi yakınlık avantajına sahip olduğu pazarlara yönelik geliştirdiğimiz projelere Bölge siyasilerinin de destek vermesini beklemekteyiz. Rusya, Kafkasya ve Orta Asya Ülkelerine yakınlık avantajına sahip olan Doğu Karadeniz Bölgemizin ihracatının daha da geliştirilmesi ve bu coğrafya Ülkelerine yönelik ihracatımızın yakınlık avantajının sunmuş olduğu fırsatlarla daha üst noktalara çıkarılması amacıyla, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalarla ortaya koyduğumuz projelerin hayata geçirilmesi, bu projelere siyasilerin ve yerel aktörlerinde destek vermesi ile mümkün olabilmektedir. 2013 yılında sürekli azalış trendin de olan Bölge ihracatımızın 2023 yılı için hedeflediğimiz 10 Milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmada bu projelerimizin büyük önemi bulunmaktadır.

Bu kapsamda, bu yıl ve önceki yıllarda yaptığımız yoğun çalışmalarda, Doğu Karadeniz Bölgesinin Ülkemizden en kısa sürede Rusya Federasyonu'na karayolu ile ulaşımını sağlayan ve bu güzergâhtan da Orta Asya Bölgesine Bölgenin açılımını sağlayan yeni İpekyolu güzergahı olarak adlandırdığımız Kazbegi-Verhni-Lars kapısının açılması sağlanarak, 2012 yılı Kasım ayında Rusya'nın Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi Kuzey Osetya Cumhuriyeti Vladikavkaz ili ile Dağıstan Cumhuriyeti Mahaçkale illerine Ülkemizden ilk ticaret heyeti programı düzenlenmiş ve Bölge ihracatçılarımızın bu piyasalardaki ticari partnerleri ile ticari ilişkiler kurmaları sağlanmıştır. Bu organizasyonun devamı olarak 2013 yılı Haziran ayında da bu Bölgelerdeki iş adamları Bölgemize davet edilerek Trabzon ilimizde düzenlediğimiz resmi alım heyeti programı ile ilişkilerin daha da üst noktalara taşınmasında önemli adımlar atılmıştır.

Yine Rusya, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesine açılımda çok önemli işlev görmek üzere ve yetersiz olan Sarp sınır kapsına alternatif olacak Bölgemizden Gürcistan'a açılacak ikinci kapı olan Muratlı Sınır Kapsının açılması konusunda yaptığımız girişimler sonucu, bu kapının açılması gündeme alınarak projelendirilmesi sağlanmış Muratlı Gümrük Müdürlüğünün kurulması 31 Ağustos 2013 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca sarp sınır kapısının da Ülkemiz imajına uygun hale getirilerek genişletilmesi konusunda da mutabakata varılmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden Rusya Federasyonu'na tekrar denizyolu ile yapılan ihraç taşımalarının başlatılabilmesi ve Bölgenin Rusya Federasyonu'na yapılan ticarette lojistik bir üs haline getirilmesinin sağlanması amacıyla, büyük uğraş ve temaslarımız sonucu Bölgemize yakın Rusya Federasyonu'nun en önemli liman gümrüğü olan Tuapse Liman gümrüğü ile Bölgemizden Rusya'nın Kuzey Kafkasya Bölgesine açılan Kazbegi-Verhni-Lars Gümrüğünde, yeşil hat olarak tabir edilen ve ihracatçılarımıza önemli rekabet imkanı sağlayan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Sisteminin kurulması sağlanmıştır. Doğu Karadeniz Bölgemizin tarihi İpekyolu misyonuna tekrar kavuşmasının sağlanması ve Bölge lojistik imkanlarının ekonomiye kazandırılarak Doğu Karadeniz Bölgesinin dış ticaret lojistiğinde Orta Asya-Orta Doğu ve Avrupa üçgeninde bir üs haline getirilmesi konusunda, Lojistik Merkez kurulması ilk olarak Birliğimiz tarafından gündeme taşınarak kamuoyu oluşturulmuş ve bu kapsamda da Sürmene-Çamburnu tersane dolgu sahasında Bölgeye hitap edecek bir aktarma merkezi kurulması projelendirilmiştir. Yine bu lojistik merkezin Orta Asya bölgesine açılımda en önemli ayaklarını oluşturacak Rusya Federasyonu'nun Vladikavka ve Mahackale illerinde bir aktarma merkezleri kurulması hususunda Ekonomi Bakanlığımız nezdinde yaptığımız temaslar sonucu, bu konu 2013 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen 12.Dönem Türk-Rus Karama Ekonomik Komisyon toplantısı gündemine alınarak, toplantıda imzalanan protokolle bu illerde aktarma merkezlerinin kurulması karara bağlanmıştır.

Bütün bu projeler yanında, Bölge ihracatçılarımız açısından çok önemli potansiyeller gördüğümüz Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya Bölgesi illerine ihracatçılarımızın açılım sağlayarak, bu piyasalardan yeterli düzeyde faydalanmalarının sağlanması amacıyla geçtiğimiz ay Rusya'nın Kuzey Kafkasya Bölgesi merkezi illeri olan Stavropol ve Pyatigorsk illerine düzenlediğimiz resmi ticaret heyeti programında da önemli temas ve görüşmeler yapılarak, ihracatımız açısından önemli kazanımlar sağlanmıştır. Bunun yanında, Rusya'nın bu bölgeye açılımımızda ihracatçılarımıza büyük katkı sağlayacak alternatif güzergah olarak Güney Osetya Bölgesindeki kapının da açılması konusunda girişimlerimiz sürdürülecek, Bölge ihracatçılarımızın Rusya piyasasına daha etkin açılımları ve Orta Asya ülke piyasalarından etkin bir şekilde faydalanılması amacıyla yaptığımız çalışmalarda 2014 yılı içinde Kazakistan ve Kırgızistan'a yönelik Bölge ihracatçılarımızla ticaret heyeti programları düzenlenecektir.

Ancak, yürüttüğümüz ve önemli aşamaya gelen bu projelerimizin tam olarak uygulamaya geçebilmesi ve gerekli alt yapılarının sağlanması, hiç şüphesiz bu projelerin Bölge siyasileri tarafından da sahiplenilmesi ve yapılabilirlikleri konusunda destek verilmesi gerekmektedir. 2014 yılında yapılacak olan mahalli seçimlerde de, mahalli idare ve belediyelerimizin Doğu Karadeniz Bölgesinin bir dış ticaret Bölgesi olduğu idrakine vararak, ihracata yönelik projeler geliştirmeleri ihracatçılarımızın en öncelikli beklentileri arasında yer almaktadır. Doğu Karadeniz Bölgemizin ekonomik açıdan hak ettiği potansiyele ulaşması, her geçen gün Bölgede artış gösteren işsizliğin önüne geçilmesi ve Bölgemizin göç verir konumundan kurtulabilmesinin tek yolu ihracatımızın daha da gelişmesine bağlı bulunmaktadır.

Bundan dolayı, bugüne kadar ihracatımızın geliştirilmesi amacıyla yürüttüğümüz projelerde istediğimiz ölçüde destek alamadığımız Bölge siyasilerinden, bu projelerimize sahip çıkılması ve destek verilmesini beklemekteyiz. Bilinmelidir ki Doğu Karadeniz Bölgesi ekonomisinin gelişebilmesi ve halen var olan ekonomik sorunların ortadan kaldırılabilmesinin yegâne yolu ihracatımızın daha üst noktalara ulaştırılmasına bağlı bulunmaktadır.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı