2023 Yılında Bölgesel İhracat Hedefi İçin Eğitim Faaliyetlerine Devam Ediliyor..

  Trabzon, 20 Mayıs 2013

BASIN BÜLTENİ

 

2023 YILI İHRACAT 500 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNDE, DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN HEDEFLENEN 10 MİLYAR DOLAR İHRACATA ULAŞMAK İÇİN KOBİLER EĞİTİMLE HAZIR HALE GETİRİLİYOR

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından 2023 yılı için Doğu Karadeniz Bölgesi için hedef konulan 10 Milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması amacıyla yapılan faaliyetler kapsamında, düzenlenen eğitim programları bütün hızıyla devam etmektedir. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda

DKİB tarafından düzenlenen eğitim seminerinde konuşma yapan DKİB Başkanı Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN; Ekonomi Bakanlığımız ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz müşterek organizasyonunda Doğu Karadeniz Bölgemizde faaliyet gösteren her KOBİ'nin ihracatçı yapılması amacıyla eğitim faaliyetlerimizi yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Ülkemiz ekonomisi için olduğu gibi Doğu Karadeniz Bölgemiz ekonomisinin ana lokomotifi olan ihracatımızın sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, Ülkemiz için Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında hedeflenen 500 Milyar Dolarlık ihracat içinde, Doğu Karadeniz Bölgemiz için hedef konulan 10 Milyar dolar ihracat hedefimize ulaşabilmemizde en önemli enstrüman olarak gördüğümüz dış ticaret eğitim faaliyetlerine ağırlık vermiş bulunmaktayız. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak her ay 2 adet dış ticaretin her alanını ilgilendiren konu başlıklarında eğitim semineri tertiplemekteyiz ve bunu da önümüzdeki dönemlerde de aynen sürdürmeyi planlamış bulunmaktayız. Çünkü, artık günümüzde işletmeler açısından en önemli rekabet enstrümanı bilgi olmuştur, bilgi çağında yaşadığımız günümüzde rekabette bilgi sermayenin de önüne geçmiş olduğuna vurgu yaparak; 

Doğu Karadeniz Bölgemiz dış ticarette tarihin her döneminde olduğu gibi önemli fonksiyonlar ihtiva etmiş,  dış ticarette Ülkemizin Asya'ya açılan kapısı olmuş, ticarette Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesi görmüştür. Bugün geldiğimiz noktada Doğu Karadeniz Bölgemiz aynen bu fonksiyonlarını fazlası ile sürdürmekte, bunun yanında içinde bulunduğumuz yüzyılda Dünya ekonomisinin yoğunlaştığı Asya Bölgesine olan yakınlığı nedeniyle dış ticarette önemli potansiyeller ihtiva etmektedir. Bundan dolayı bu potansiyellerden daha fazla faydalanabilmemiz açısından KOBİ ve işletmelerimizin ihracatı en iyi şekilde öğrenerek, dış ticarete atılması gerekmektedir. Günümüz dünyasında artık ticaret sadece kendi içinde veya ülkesinde yapılır halden çıkarak, küresel tek bir Pazar haline gelen dünyanın her tarafına yayılmayı zorunlu kılmaktadır. Bunun içinde işletmelerimiz bu eğitim seminerlerini fırsat bilerek, ihracat adımlarını en ince detayına kadar öğrenmeleri ve Devletimizin Ekonomi Bakanlığımız kanalıyla ihracata yönelik sunduğu devlet yardımı ve destek uygulamalarından faydalanmalarını talep etti.

Eğitim programında Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Ali KILIÇKAYA tarafından Ekonomi Bakanlığının dış ticaret Vizyonu, dış ticaretteki gelişmeler, mevzuat uygulamaları,  İhracata Yönelik verilen Devlet yardımları uygulamalarının ayrıntılı sunumu yapılmış, Bakanlık İhacat Genel Müdürlüğü Uzman Yrd. Ezgi TURAN ise ihracat mevzuatı ile dahilde ve hariçte işleme mevzuatları uygulamaları konusunda ihracatçılara bilgilendirme yapmıştır. Daha sonra tecrübe paylaşımı amacıyla Trabzon'un ilk ve tecrübeli ihracatçılarından olan Bilgin Çiçekcilik ve Dış Tic. Ltd.Şti. firması sahibi Kenan BİLGİN 1980 öncesi ihracatçı konumu ile 1980 ve 2002 yılı sonrası ihracat uygulamalarında yaşanan gelişmeler, ihracatta yurtdışı piyasalarda karşılaşılabilecek riskler ve dikkate alınması gereken hususlar konularında yaşadıkları tecrübeleri ihracatçılara aktarmıştır.

Son olarak ta Ekonomi Bakanlığı İhracat genel Müdürlüğü Uzmanı A.Oya BENLİ ÖZBAŞ tarafından dış ticaretin en önemli ayağını oluşturan Pazar araştırması konusunda bilgilendirme yaparak, Bölgenin hedef pazarı konumunda olan Rusya Federasyonu'na ihracat imkanları konularında bilgilendirme yapmıştır.

Toplam 60 katılımcının iştirak ettiği eğitim semineri,  katılımcıların aktarılan konular ile ilgili soruları ve alınan cevapların tamamlanması ile kapanmıştır.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

İlgili Fotoğraflar