2017 YILI İLK YARISINDA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN GERÇEKLEŞEN İHRACAT HK.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN 2017 YILININ İLK YARISINDA GERÇEKLEŞEN İHRACAT

*****

FINDIK DIŞINDA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 6 AYLIK İHRACATINDA %25,5 ARTIŞ

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2017 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) 701.145.829USD $ tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2016 yılı ilk 6 ay ihracatı 737.152.108USD $ olarak gerçekleşmişti) göre % 4,9 oranında bir düşüş yaşanmıştır. 2017 yılı ilk 6 ayı ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İl Adı

Ocak-Haziran

2016 ($)

Ocak-Haziran

2017 ($)

Değişim

(%)

Trabzon

617.294.193

575.583.121

- 6,9

Rize

74.356.886

71.362.315

- 4

Artvin

30.666.393

27.174.402

-11

Gümüşhane

13.522.195

27.025.990

100

TOPLAM

737.152.108

701.145.829

- 4,8

olmuştur.

İhracatın iller bazında dağılımında Trabzon ili ihracatında % 6,9, Rize ili ihracatında % 4 ve Artvin ili ihracatında % 11 oranında düşüşler yaşanırken Gümüşhane ili ihracatında yaklaşık % 100 oranında bir artış yaşanmıştır.

Bölge ihracatında görülen düşüş bir önceki sezona göre ihraç fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak fındık ihracatındaki düşüşten kaynaklanmakta olup, fındık hariç tutulduğunda Bölge ihracatında %25,5 oranında bir artış yaşanmıştır.

İl bazında Trabzon ilimiz ihracatındaki düşüşte en önemli unsur, fındık ihraç fiyatlarında bir önceki sezona oranla yaşanan fiyat düşüşlerine bağlı fındık ihracatındaki düşüşten kaynaklanmakta olup, Trabzon ili ihracatımızda da fındık ihracatı dışında diğer sektörlerin toplam ihracatında %24 oranında bir artış yaşanmıştır. 6 aylık verilerde fındık ihracatında sağlanan dövizde %14 oranında düşüş yaşanmasına rağmen miktar baznda%2 oranında artış olmuştur.

Rize ili ihracatındaki düşüş ise madencilik ürünleri ihraç sevkiyatlarının bir önceki yıla oranla düşmesinden kaynaklanmaktadır. Artvin ili ihracatımızdaki düşüşte ise en önemli etken bir önceki yıla oranla Gürcistan'a gerçekleştirilen inşaat malzemeleri ürünleri sevkiyatındaki azalmadan kaynaklanmaktadır.

Gümüşhane ilimiz ihracatında görülen yüksek oranlı ihracat artışının nedeni ise; İl'den bu yıl önemli miktarda artış gösteren madencilik ürünlerinin ihracatında görülen artış yanında, metal fiyatlarındaki yükseliş trendi ihracatta da önemli artışa neden olmuştur.

Bölge illerinde diğer sektörlerde yaşanmakta olan ihracat artışları ile Rusya Federasyonu'na ihracatımızda yaşanan yüksek oranlı artışlar, önümüzdeki dönemde Bölge ihracatına da artış olarak yansıyacağı öngörülmektedir.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2017 yılı ilk altı ayında gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; bir önceki yıl aynı dönemine göre % 14,5 oranındaki düşüşle 425.834.592 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 41 oranındaki artışla 120.110.447 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve % 18,5 artışla 68.303.851 USD tutarındaki ihracatla da Madencilik ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2017 ilk yarısında 101 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Fransa ve Gürcistan olmuştur. En çok ihracatımızın yapıldığı bu ülkelerden; Rusya Federasyonu'na ihracatımızda % 143 gibi yüksek oranlı bir artış yaşanırken, Avrupa Birliği ülkelerine ihracatta kısmı düşüşler görülmekte, buna mukabil Çin'e yapılan ihracatta %21, Güney Kore'ye yapılan ihracatta % 330, S.Arabistan'a yapılan ihracatta %250, İran'a yapılan ihracatta %117, Katar'a yapılan ihracatta %100 ve Hindistan'a yapılan ihracatta ise %128 gibi yüksek oranlı ihracat artışları yaşanmıştır.

Toplam Bölge ihracatında birim ihraç fiyatlarında bir önceki yıla oranla yaşanan düşüşe bağlı görülmekte olan düşüş trendinin önümüzdeki dönemde fındık dışındaki sektörlerde yaşanan yüksek oranlı artışlara bağlı olarak tekrar yükseliş trendine gireceğine inanmaktayız. Rusya ile normalleşen ilişkilerimiz yanında özellikle sınır kapılarında ihracatçılarımızın yaşadığı sorunlar ve hazine garantili Kredi Garanti Fonundan ihracatçımızın kullanmayı talep ettiği kredilerdeki süreçlerin hızlandırılması gereksiz bürokrasinin azaltılması, Türk Lirası kredi taleplerinde 4 ayı bulan bekleme sürelerinin kısaltılması, transit geçiş güzergahındaki Gürcistan ve Rusya Federasyonu geçişlerinde sürücülerimizin yaşadığı sorunların çöme kavuşturulması halinde Bölge ihracatımızda çok daha yüksek oranlı artışlar yaşanacaktır. Çünkü özellikle son yıllarda Bölge ihracatçılarımız takdire şayan bir cesaret ve özveri ile ihraç pazarlarını çeşitlendirerek, yakın komşu ülke pazarlarından Uzakdoğu, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına yönelik önemli açılım sağlamıştır.

Bunun yanında, özellikle Bölgemizde sanayileşmenin ve ihracata yönelik yüksek katma değer ihtiva eden orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde Bölgenin üssü olacak sürekli savuna geldiğimiz Trabzon ilimizde bir Endüstri Bölgesinin kurulması yönünde gerekli olan yasaların ve düzenlemelerin yapılarak Kanunlaşması Bölge ihracatımız açısından büyük bir kazanımdır. Trabzon ilimizde oluşturulacak yatırım adasında kurulacak olan Endüstri Bölgesi tüm Bölge illerine hitap edeceği için, Bölgemizi Avrasya ve Orta Asya bölgesinin teknolojik üssü haline getireceğinden dolayı Bölge illeri kalkınmasına büyük katkı sağlayacak, Bölge ihracatını 2023 yılı hedeflerine ulaştırmada büyük işlev görecektir. Bundan dolayı, hem yatırım adası ve hem de şehir hastanesinin kurulması konusunda büyük destekleri olan ve bu dev yatırımları Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesine kazandıran başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU bey olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve AKPARTİ Trabzon milletvekillerimize ihracatçılarımız adına teşekkür ediyor, minnettarlığımızı sunuyoruz.

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı