2017 YILI BÖLGE İHRACAT RAKAMLARI

2017 YILI DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI 
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATINDA DÜŞÜŞ YAŞANMASINA RAĞMEN, BÖLGE İHRACATÇILARI YENİ PAZARLARA AÇILIM SAĞLAYARAK 2017 YILINDA YENİ PAZARLAR KAZANDI
 

2017 yılında Trabzon, Rize Artvin illerinden oluşan Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 1.460.005.570 $ tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, bu ihracatın 1.195.903.542 $'lık kısmı Trabzon, 159.200.784 $'lık kısmı Rize, 53.210.797 $'lık kısmı Artvin ve 51.690.446. $'lık kısmı ise Gümüşhane ilimizden gerçekleştirilmiş ve bölgeden gerçekleşen ihracatta değer olarak bir önceki yıla oranla % 8 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Buna paralel olarak, Bölgeden gerçekleşen ihracatta miktar bazında da %44 oranında düşüş görülmektedir. Kanuni merkezleri Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinde bulunan firmaların Türkiye genelinden gerçekleştirdikleri ihracat rakamları baz alınarak bulunan bölge ihracatı, 2017 yılında Türkiye genelinden gerçekleşen ihracat (157,1 Milyar $) içerisinde % 0,93'lük bir paya sahip bulunmaktadır.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI

İLLER BAZINDA

ŞEHİR

2016

2017

DEGİŞİM(%)

MİKTAR(KG)

DEĞER($)

MİKTAR(KG)

DEĞER($)

MIKTAR

DEGER

TRABZON

1.790.121.048

1.337.512.998

845.904.262

1.195.903.542

-52,7

-10,6

RİZE

235.970.509

161.591.070

182.414.873

159.200.784

-22,7

-1,5

ARTVİN

194.119.914

55.836.338

197.168.633

53.210.797

1,6

-4,7

GÜMÜŞHANE

33.972.100

29.590.463

42.221.552

51.690.446

24,3

75

TOPLAM

2.254.183.570

1.584.530.869

1.267.709.320

1.460.005.570

-44

-8

 

Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta Trabzon ili ihracatında yaşanan % 10,6 oranındakli düşüşün fındık ihracatındaki, fındık ihraç fiyatlarının bir önceki sezona göre daha düşük kalmasından kaynaklanmıştır. Ancak Trabzon ili toplam ihracatında fındık dışındaki diğer sektörlerin ihracatında artış yaşanmıştır.

Bunun yanında Trabzon ili 81 il sıralanmasında en fazla ihracat yapan 15 inci İl olma üstünlüğünü 2017 yılında da sürüdürmüş olup, ayrıca Türkiye geneli 81 il çinde 1 Milyar Doların üzerinde ihracat yapan iller arasında da yerini korumuştur.

Rize ili ihracatında ise % 1,5 oranında küçük oranlı bir düşüş yaşanmış olup, bu düşüşte komşu ülkelere özellikle Gürcistan'a yapılan ihracatta görülen düşüşten kaynaklanmaktadır.

Artvin ilimiz ihracatındaki görülen % 4,7 oranındaki düşüşün yine Gürcistan'a yapılan ihracatımızda bir önceki yıla oranla yaşanan düşüşten kaynaklanmaktadır.

Gümüşhane ilimiz ilimiz ihracatında ise %75 gibi rekor bir düzeyde artış yaşanmış olup, bu artıştaki en büyük neden madencilik ürünleri ihracatçılarımızın kanuni merkezlerini Gümüşhane iline almaları yanında, madencilik ürünleri fiyatlarında dünya piyasalarında 2017 yılında bir önceki yıla oranla yaşanan artışların ihraç fiyatlarına da artış olarak yansımasından kaynaklanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgesinden gerçekleşen ihracat 2017 yılında toplam 446 firma tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bölge ihracatının yaklaşık % 80'ini tarım ürünleri (fındık, yaş meyve sebze, çay) ihracatından, % 9'luk kısmı sanayi ürünleri ihracatından ve % 11'lik kısmı da madencilik ürünleri ihracatından oluşmaktadır.

Ürün grubu bazında incelendiğinde ise bölgeden gerçekleşen ihracatın % 58'ini fındık ve mamullerinin oluşturduğu görülmektedir. Geçen yıl aynı dönemde gerçekleşen fındık ihracatına göre miktar bazında % 0,6 ve değer bazında % 19,8 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Bu kapsamda Trabzon ilinde 117.342 Ton karşılığı 831.937.267 $ tutarındaki fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleşmiş ve toplam Türkiye geneli fındık ihracatının % 45'i tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirilmiştir.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI

SEKTÖRLER BAZINDA 

 

Toplam ihracat içinde % 19'luk paya sahip olan yaş meyve sebze ihracatı ise ihraç edilen ürün sıralamasında 2'nci sırada yer almaktadır. 2017 yılında bölgeden gerçekleşen toplam yaş meyve sebze ihracatında; bir önceki yıla oranla miktar bazında % 17 değer bazında ise % 31 oranında bir artış yaşanarak yaşanarak, 500.338 Ton karşılığı 287.422.822 $ tutarında ihraç gerçekleştirilmiştir.  2017 yılında Rusya Federasyonu'na yaş meyve sebze ihracatında Trabzon ili 1 inci sırada bulunmakta olup, bu kapsamda da Rusya Federasyonu'na yapılan toplam yaş meyve sebze ihracatının % 29' u tek başına Trabzon ili ihracatçıları tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI

ÜLKELER BAZINDA

ÜLKELER

2016

2017

Değişim(%)

Miktar(Kg)

Değer($)

Miktar(Kg)

Değer($)

Miktar

Değer

RUSYA FEDERASYONU

172.996.287

106.299.954

317.511.871

200.636.552

83,5

88,7

İTALYA

34.307.465

300.032.253

27.289.466

184.161.685

-20,5

-38,6

ALMANYA

22.845.832

145.016.298

24.805.302

132.819.158

8,6

-8,4

GÜRCİSTAN

455.011.355

155.877.568

365.002.459

121.176.563

-19,8

-22,3

FRANSA

18.300.229

147.159.804

16.089.750

111.794.229

-12,1

-24

POLONYA

13.368.415

75.652.854

19.948.101

77.658.465

49,2

2,7

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

42.771.560

48.979.366

39.116.277

56.279.411

-8,5

14,9

KANADA

8.878.422

78.834.636

7.680.631

53.927.229

-13,5

-31,6

BELÇİKA

31.509.857

53.893.676

18.663.412

45.074.663

-40,8

-16,4

BULGARİSTAN

46.535.564

42.938.702

35.696.682

40.150.203

-23,3

-6,5

İSVEÇ

44.273.233

37.751.298

34.785.267

39.746.562

-21,4

5,3

AVUSTURYA

3.801.277

31.431.586

3.971.756

31.134.927

4,5

-0,9

HOLLANDA

8.767.280

34.698.758

6.760.935

28.777.298

-22,9

-17,1

GÜNEY KORE CUMHURİYE

2.598.660

4.397.014

13.976.265

24.506.511

437,8

457,3

BİRLEŞİK KRALLIK

3.487.836

30.581.421

3.463.513

24.273.935

-0,7

-20,6

İSVİÇRE

3.782.849

30.939.924

3.447.935

23.794.555

-8,9

-23,1

JAPONYA

7.866.550

4.720.880

19.615.120

23.026.632

149,3

387,8

BİRLEŞİK DEVLETLER

1.622.224

14.562.600

3.048.726

21.599.033

87,9

48,3

İSPANYA

7.720.187

23.208.012

8.265.098

21.058.490

7,1

-9,3

AVUSTRALYA

2.583.529

22.129.827

2.622.823

18.292.941

1,5

-17,3

IRAK

19.435.096

14.455.149

23.787.764

18.243.760

22,4

26,2

AZERBAYCAN-NAHÇİVAN

27.148.755

22.667.464

22.326.203

18.169.912

-17,8

-19,8

DİĞER ÜLKELER

1.274.571.108

158.301.825

249.833.964

143.702.856

 

 

GENEL TOPLAM

2.254.183.570

1.584.530.869

1.267.709.320

1.460.005.570

-44

-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 112 değişik ülkeye ihracat yapılmış olup, birinci sırada 200.636.552 $'lık ihracatla Rusya Federasyonu, ikinci sırada 184.161.685 $'lık ihracatla İtalya ve üçüncü sırada da 132.819.158 $'lık ihracatla Almanya yer almıştır.

Doğu Karadeniz Bölgesinden Ülkelere yapılan ihracatta Güney Koreye ihracatımızda % 457, Japonya'ya yapılan ihracatta % 388 ve Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta ta yaş meyve ihraç yasağının kaldırılmasına bağlı olarak % 89 gibi yüksek oranlı artışlar yaşanmıştır.

Bölgemizden Karadeniz somonunun Japonya'ya ihracatının başlaması ile anılan Ülkeye yönelik ihracatımızda yüksek oranlı artış görülmüştür. Yine Güney Koreye ihracatımızda da madencilik ürünleri ihracatında görülen yüksek oranlı artışlar kaydedilmiştir.

2017 yılı Doğu Karadeniz Bölgemiz ihracatında her ne kadar % 8 oranında bir düşüş yaşansa dahi 2017 yılında Bölge ihracatçılarımız başta Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore gibi ülkelere yeni ürün grupları ile giriş yapmaları yanında Afrika Ülkelerine Gana, Senegal, Gine, Guatemala ve Mozambik gibi ülkelere de ihracat yapma başarısını göstermiştir.

2018 yılında yurtdışı piyasalarda yaşanması öngörülen iyeleşmelerin 2018 yılı ihracatımıza da olumlu yansıyacağını ummaktayız.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı