2015 YILI DIŞ TİCARET VERİLERİNDE DIŞ TİCARETTE EN FAZLA NET DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAYAN İLLER SIRALAMASINDA TRABZON İLİ 2'NCİ OLDU

2015 YILI DIŞ TİCARET VERİLERİNDE DIŞ TİCARETTE EN FAZLA NET DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAYAN İLLER SIRALAMASINDA TRABZON İLİ 2'NCİ OLDU

2015 yılı dış ticaret verilerine göre Ülkemizin önde gelen ihracatçı illeri arasında yer alan Trabzon ili, net döviz girdisi bakımından 81 il içinde 2'nci sırada yer almaktadır. 2015 yılında Trabzon ilinden 1.545.052.000 $ tutarında ihracat ve 124.208.000 $ tutarında da ithalat gerçekleşmiş olup, bunun karşılığında sağlanan net döviz girdisi 1.420.844.000 $ olmuştur. Ülkemizde toplam ihracatın ithalatı karşılama oranı % 69,5 olarak gerçekleşmesine rağmen, Trabzon ilinde ihracatın ithalatı karşılama oranı % 1244 gibi çok yüksek düzeyde gerçekleşmiş ve Ülkemizde dış ticarette en fazla net döviz girdisi sağlayan 2'nci İl Trabzon olmuştur. Ülkemizde birçok İlin ithalatı ihracatının kat kat üzerinde olmasına rağmen, Trabzon ili ihracatı, ithalatının 12 kat gibi çok çok üzerinde gerçekleşmiştir.

İl Gayri Safi Milli hasılasının büyük bir bölümü ihracattan oluşan Trabzon ilimiz; Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren 13'üncü ili olması yanında, Karadeniz Bölgesi (18 İl) İhracatında 1. sırada yer almakta, Karadeniz Bölgesi ihracatının tek başına % 44'ünü gerçekleştirmekte ve net döviz girdisi katkısı açısından Türkiye geneli sıralamada 2'nci İl olarak kayıtlara geçmesi ilin dış ticaretteki başarısını açıkça ortaya koymaktadır.

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı

EK: 1 SYF İSTATİSTİKİ BİLGLER

İlgili Dosyalar

NETDVZGRD.doc43,00 KB