2013 Yılı Ocak Ayı İhracat Rakamlarına İlişkin Basın Bülteni

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 2013 YILI OCAK AYI

İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2013 yılının ilk ayında toplam 115.505.168 $ tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2012 yılı 1-31 Ocak dönemi ihracatı 118.629.668 $ olarak gerçekleşmiştir) kıyasla  % -2,63 oranında bir düşüş yaşanmıştır. 2013 yılı Ocak ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

 

İl Adı

2012 YILI

(1-31 Ocak)

2013 YILI

(1-31 Ocak)

Değişim

(%)

Trabzon

80.381.966

99.578.807

24

Rize

33.231.336

12.777.009

- 62

Artvin

5.016.366

3.149.352

-37

TOPLAM

118.629.668

115.505.168

-2,63

şeklinde olmuştur.

2013 yılı Ocak ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize ve Artvin illerinden  gerçekleşen ihracatta en çok ihraç edilen  ürünler sırasıyla; 67.751.003$ tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, 25.564.674 $ tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve 7.430.489 $ tutarındaki ihracatla da Madencilik Ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2013 yılı Ocak ayında 57 değişik ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Fransa olmuştur.

İller bazında ihracata baktığımızda Trabzon ili ihracatında % 24 oranında artış görülmesine rağmen, Rize ili ihracatımızda % 62 ve Artvin ili ihracatımızda % 37 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Ancak, bu illerin ihracatında yaşanan düşüşün ana nedeni, yılın ilk ayı ve yılbaşı olması nedeniyle sevkiyatların durması ve tatil nedeniyle sevkiyat iptallerinden kaynaklanmıştır. Bunun yanında, madencilik ürünlerindeki kısmi fiyat düşüşü ve fiyat durgunluğu da ihracatçılarımızın sevkiyat ve siparişlerini bekletmeye alması yılın ilk ayında ihracatı düşüş trendine sokmuştur.  

Özellikle 2013 yılında dünya ekonomisinin an aktörü olan ülkelerde hızlı toparlanma görüleceğine yönelik öngörüler çerçevesinde, 2013 yılı ihracatımızın artış trendini sürdüreceği ve buna bağlı olarak ta ihracatında azalış görülen İllerimiz ihracatının da önümüzdeki aylarda hızla toparlanarak artışa geçeceğini ümit etmekteyiz.

Ancak, bu ümitlerimizin gerçekleşmesinde ihracatçılarımıza rekabet imkanı kazandıracak enstrümanlara da büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bunda da en önemli unsur rekabetçi bir kur politikası ile finansman kaynaklarına kolay erişim ve finansman maliyetlerinin aşağıya çekilmesi en önemli öncelikler arasında yer almaktadır.

Bunun yanında, yatırım yapan ihracatçı KOBİ'lerimizin Bölge olumsuz şartlarının yol açtığı maliyet arttırıcı unsurlardan korunmalarının sağlanması açısından,  gerek istihdam ve gerekse diğer girdilerde desteklenmesini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması da büyük aciliyet arz etmektedir. Doğu Karadeniz Bölgemiz illerinde istihdam imkânlarının yetersiz olmasından dolayı Bölge illeri sürekli göç verir durumlarını sürdürmektedir. Bundan dolayı, Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulanan yatırım teşvik mevzuatının sağladığı imkânların aynen Bölgemizde de uygulanmasını talep etmekteyiz. Bu uygulama yapıldığı takdirde Bölgemiz illerinin yatırım açısından cazip hale gelmesi ile hızla yatırımcı sayısının artması, ihracatımızı hızlı bir şekilde çok daha üst rakamlara ulaştıracaktır.

Bilgilerinize saygılarımla sunulur. 

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı