2013 Yılı Nisan Ayı İhracat Rakamlarına İlişkin Basın Bülteni

  DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

İHRACATINDA DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR, İHRACATÇI BÖLGE ŞARTLARINDA TEŞVİK BEKLİYOR

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2013 yılının ilk 4 ayında 482.455.709 $ tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2012 yılı Ocak-Nisan dönemi ihracatı 521.766.101 $ olarak gerçekleşmiştir) kıyasla  % 8 oranında bir düşüş yaşanmıştır. 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İl Adı

2012 ($)

Ocak – Nisan

2013 ($)

Ocak – Nisan

Değişim

(%)

Trabzon

371.814.419

351.158.426

-6

Rize

127.928.062

114.118.879

-11

Artvin

21.594.652

17.157.956

-21

Gümüşhane

428.968

20.449

-95

TOPLAM

521.766.101

482.455.709

-8 

olmuştur.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; 229.825.978 $ tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, 89.981.900 $ tutarındaki ihracatla da Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve 87.187.931 $ tutarındaki ihracatla Madencilik ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde 94 değişik ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Almanya olmuştur.

Görüleceği üzere Bölge ihracatında önceki ayda yaşanan düşüş trendi devam etmektedir. Bölge ihracatımızda yaşanan düşüşteki ana etken uluslararası piyasalarda talebin çok düşük seyretmesinden kaynaklanan emtia fiyatlarında yaşanan düşüşten kaynaklanmaktadır. Özellikle Avrupa piyasalarında toparlanmanın hala başlayamaması fındık ihracatımıza olumsuz etki ederek fiyatların düşmesine bağlı olarak bu sektörün ihracatında da düşüş yaşanmış, bunun yanında madencilik ürünleri fiyatlarının düşünden kaynaklı bir önceki yıla oranla maden ihracat sevkiyatlarının ertelenmesi ihracatımıza olumsuz yansımış, Bölge ihracatımız içinde önemli bir yere sahip olan yaş meyve sebze ihracatının yapıldığı Rusya Federasyonu piyasasında ihracatçılarımızın yaşamış olduğu olumsuzluklar,  ihracatçılarımızın rekabet imkanlarının azalmasına bağlı olarak ihracat performanslarının düşmesi, rakip ülkeler eşdeğerinde rekabetçi fiyat sunamama gibi nedenler sevkiyatları yavaşlatmış,  Gürcistan piyasasında ihalelerin ertelenmesi ve piyasada yaşanan siyasi belirsizlik bu ülkeye yönelik ihracatın düşmesi, Bölge ihracatımızda yaşanan düşüşün en önemli nedenleridir. 

Ancak, Bölge ihracatımızda yaşanan düşüşün en önemli nedeni, ihracatçılarımızın Bölge olumsuz şartları eş değerinde desteklenmemesinin yol açtığı maliyet arttırıcı unsurların her geçen gün ihracatçılarımızın rekabet imkanlarını azaltmasıdır.  Özellikle faaliyet gösteren bütün işletmeleri yönelik olması açısından adil bir destekleme mekanizması olan 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki yasasının 2012 yılı sonu itibariyle sona ermesine nedeniyle, bu yasanın yerini alacak yeni bir yasanın hala ihdas edilmemesi imalatçı ve ihracatçılarımızın rekabet imkanlarına büyük oranda olumsuz etki yapmıştır. Bunun yanında, döviz kurlarının istikrarsız yapısı ve ihracatçılarımıza rekabet imkanı sağlayacak yapıdan uzak olması Bölge ihracatımızı olumsuz olarak etkilemektedir.

Özellikle yeni teşvik yasasında hak ettiği yeri alamayan Doğu Karadeniz bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizin yeni yatırım alamaması, bu illerimize yönelik yeni yatırım açısından özel bir teşvik sisteminin uygulanmasını zorunlu kılmakta, yani bu illerimizin yatırımcı açısından cazip kılacak bir destek mekanizmasının ihdas edilmesi büyük aciliyet arz etmektedir. Aksi takdirde küresel piyasalarda yaşanan aşırı rekabetin yol açtığı olumsuzluklar altında ezilen ihracatçılarımızın rekabet imkanlarının her geçen gün azalması Bölge ihracatımızı olumsuz etkilemeye devam edecektir.

Bunun için bugüne kadar Bölgemizde Bölge şartları eşdeğerinde bir destek ve teşvik mekanizmasının uygulamaya konulması konusunda yeterli lobi ve etki çalışması yapamayan Bölge siyasilerimizden ihracat camiamızın en önemli beklentisi özetlenen bu sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılmasıdır.  

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı 

İlgili Fotoğraflar