2013 Yılı Mart Ayı İhracat Rakamlarına İlişkin Basın Bülteni

2013 YILI İLK 3 AYINDA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

İHRACATI DÜŞÜŞ TRENDİNDE

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2013 yılı Ocak-Mart aylarında 348.480.320 $ tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2012 yılı Ocak-Mart ihracatı 396.542.117 $ olarak gerçekleşmiştir) oranla   % 12 düzeyinde bir düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İl Adı

2012

Ocak-Mart ($)

2013

Ocak-Mart ($)

Değişim

(%)

Trabzon

278.766.104

254.447.688

-8,72

Rize

102.493.853

82.222.482

-19,78

Artvin

15.258.610

11.803.947

-22,64

Gümüşhane

23.550

6.203

-73,66

TOPLAM

396.542.117

348.480.320

-12,12

 

olmuştur.

Özellikle mevsim şartları ve ürün fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan sevkiyatların ertelenmesi sonucunun yol açtığı ihracatta yaşanan azalışın geçici olduğu ve önümüzdeki aylardan itibaren ihracatımızın tekrar artış trendine gireceğini ümit etmekteyiz. Ürün grubu olarak azalışa sebebiyet veren sektörlerin başında yaş meyve sebze, madencilik ürünleri ve fındık yer almaktadır.

2013 yılı ilk 3 ayında Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; 168.074.196 $ tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, 69.898.769 $ tutarındaki ihracatla da Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve 63.936.387 $ tutarındaki ihracatla Madencilik ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2013 yılı Ocak-Mart döneminde ise 93 değişik ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkeler arasında en önemli potansiyel ve geleneksel pazarımız olarak gördüğümüz Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda %11 oranındaki azalış dikkat çekicidir. Özellikle Bölgemizden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat sevkiyatlarımızın yapıldığı Rusya Federasyonu'ndaki yakın limanların kapalı olması ve alternatif olarak tespit ettiğimiz limanlara yük sevkiyatlarının başlatılamaması, Rusya Federasyonu'na karayolu ile geçişimizi sağlayan ve uzun uğraşlar sonucu açılmasını sağladığımız Kazbegi-Verhni-Lars kapısından yaş meyve sebze girişlerine müsaade edilmemesi, Rusya piyasasında iş adamlarımızın yaşadığı güven sorunu bu Ülkeye yönelik ihracatımızı azalış trendine sokmuştur. Bundan dolayı Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda yaşanan bu sorunların çözümü amacıyla gerek büyük desteklerini gördüğümüz Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nezdinde yoğun girişimlerimiz sürdürülmekte ve yerelde de Yönetim Kurulumuzca Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğumuz yetkilileri ile çalışmalarımız sürdürülmektedir. Bunun yanında, önümüzdeki dönemde 9-12 Haziran 2013 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'nun Bölgemize yakın Bölgeleri olan Kuzey Kafkasya Bölgesinde yerleşik iş adamları Trabzon iline davet edilerek Doğu Karadeniz Bölgemizde yerleşik ihracatçı ve iş adamları ile iş görüşmeleri yapmalarını sağlayacak bir Ticaret Forumu tertip edilecektir. 

Bölge ihracatımızın 2023 hedeflerimize uygun istenilen düzeye çıkarılması yönünde hiç şüphesiz yapısal sorunlarında çözümü büyük önem ihtiva etmekte ve bu yapısal sorunların başında da yatırım teşvikleri mevzuatında, Bölgemiz illeri özellikle Trabzon ilimizin yatırım teşvik uygulamalarından hak ettikleri payı alamamalarıdır. Bölge coğrafi şartları açsından Doğu Anadolu Bölgesi olumsuz şartlarına sahip olmamıza rağmen, gerek istihdam desteklerinde ve gerekse yatırım desteklerinde olumsuz şartlar ölçeğinde destek alınamaması, yatırımcı ve ihracatçılarımızın en çok şikâyet ettikleri konuların başında yer almaktadır. 

 Oysaki yakın komşu Ülke pazarlarına yakınlık avantajına sahip olmamız Bölgemizi birçok konuda ayrıcalıklı konuma getirmesine rağmen maliyetlerin yüksek olması ve lojistikten kaynaklanan olumsuzluklar bu potansiyellerin kullanımını engellemektedir.

İhracatçılar olarak inanmaktayız ki, Bölgemiz şartlarında yatırımcı ve ihracatçının desteklenmesi ve lojistik yatırımların yapılması ile Bölgemiz ihracatı hak ettiği rakamlara ulaşacak ve bu durumun sonucu olarak da Bölge refah seviyemiz Ülke ortalamasının üzerine çıkacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı