2012 Yılı Şubat Ayı İhracat Rakamlarına İlişkin Basın Bülteni

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATINDAKİ ARTIŞ 2012 YILINDA DA DEVAM ETMEKTEDİR

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2012 yılının ilk iki ayında 241.861.019 $ tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2011 yılı Ocak-Şubat dönemi ihracatı 230.455.967 $ olarak gerçekleşmiştir) kıyasla % 5 oranında bir artış yaşanmıştır. 2012 yılı Ocak-Şubat döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İL ADI 2011 OCAK-ŞUBAT ($) 2012 OCAK-ŞUBAT ($) DEĞİŞİM (%)
TRABZON 167.987.248 183.060.671 9,0
RİZE 54.703.887 49.693.536 -9,2
ARTVİN 7.626.936 9.083.263 19,1
GÜMÜŞHANE 137.896 23.550 -82,9
TOPLAM 230.455.967 241.861.019 5,0

olmuştur.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; 121.389.395 $ tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, 49.362.953 $ tutarındaki ihracatla da Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve 39.065.717 $ tutarındaki ihracatla Madencilik ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2012 yılı Ocak-Şubat döneminde 75 değişik ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, Fransa, Almanya, Gürcistan ve İtalya olmuştur.

Yurtdışı piyasalarda yaşanan olumsuz şartlar, özellikle yaş meyve sebze ihracatının yoğun olarak yapıldığı Rusya Federasyonunda yaşanan ağır kış şartlarının ihracat sevkıyatlarını olumsuz olarak etkilemesi ve Avrupa piyasasında yaşanan krize bağlı daralmanın ihracatımız üzerinde yarattığı negatif etkiye rağmen ihracatımızda görülen bu artış ihracatçılarımızın takdire şayan gayretli çalışmalarının bir ürünüdür. Dış piyasalarda yaşanan bu olumsuzluklara rağmen bu başarıya imza atan ihracatçılarımızı gayret ve cesaretlerinden ötürü kutluyoruz.

Önümüzdeki aylarda Bölge ihracatımızın daha da üst rakamlara ulaşması ve artışın sürdürülebilir şekilde devam etmesi açısından alternatif ulaşım güzergahlarının açılması konusunda çalışmalarımız hızla devam edecektir. Bu kapsamda özellikle Rusya Federasyonu'na karayolu ile Gürcistan üzerinden transit geçişimizi sağlayacak Kazbegi-Lars-Vehni kapsının açılması ve bu kapı üzerinden de ihracatçılarımızın daha kısa sürede Rusya ve hinterlandı Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya Bölgesine ulaşması sağlanmış olacaktır. Bunun yanında İlimizde bir lojistik Merkez kurulması yönündeki çalışmalarımızda Bakanlıklar nezdinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı