2012 Yılı Ocak Ayı İhracat Rakamlarına İlişkin Basın Bülteni

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2012 yılının ilk ayında 119.316.933 $ tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2011 yılı Ocak ayı ihracatı 109.528.639 $) kıyasla % 8,9 oranında bir artış yaşanmıştır. 2012 yılı Ocak ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İL ADI 2011 OCAK ($) 2012 OCAK ($) DEĞİŞİM (%)
TRABZON 75.873.042 80.952.058 6,7
RİZE 29.668.89 33.293.902 12,2
ARTVİN 3.848.804 5.047.423 31,1
GÜMÜŞHANE 137.896 23.550 -82,9
TOPLAM 109.528.639 119.316.933 8,9


olmuştur.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; 51.347.780 $ tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, 27.282.924 $ tutarındaki ihracatla da Madencilik ürünleri ikinci sırayı ve 24.019.817 $ tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2012 yılı Ocak ayında 59 değişik ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, Fransa, Hindistan, Finlandiya ve Almanya olmuştur.

İhracatçılar olarak 2012 yılında hedef olarak koyduğumuz 150 Milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmamız ve bunun yanında da Doğu Karadeniz Bölgemiz ihracatının da 2 Milyar dolar üzerine çıkarılması için ihracatçılar olarak bir takım öneri ve taleplerimiz bulunmaktadır. Öncelikli olarak ihracatımızda yaşanan ulaşım altyapısı sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması, Rusya Federasyonu'na yönelik ulaşım için önerdiğimiz limanların açılması yanında Gürcistan üzerinden karayolu ile geçişleri sağlayacak Kazbegi-Lars sınır kapsının açılması ihracatımıza büyük ivme kazandıracaktır. Bu konuda Ekonomi Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalar sonucu yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınmış olup, önümüzdeki aylarda bu kapının açılmasının sağlanacağını ümit etmekteyiz. Yine Gürcistan üzerinden Rusya'ya karayolu ile transit geçişleri sağlayacak alternatif diğer kapılar olan Abhazya ve Güney Osetya kapılarının açılması ihracatımıza ve lojistik sektörüne büyük katkı sağlayacaktır.

Ayrıca, Trabzon ilimizin ve Doğu Karadeniz Bölgemizin Ortadoğu, Rusya ve Orta Asya Bölgesinin lojistik tedarik merkezi ve transit aktarma merkezi olması için Trabzon merkezli bir lojistik merkez kurulması konusunda Ekonomi Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar devam etmekte ve planlanan bu yatırımın yapılması ile Trabzon ilimiz yeniden tarihi ipekyolu misyonuna kavuşacağını ümit etmekteyiz.

Bunun yanında, mevcut yatırım teşvik mevzuatı Trabzon ve hinterlandında bulunan illerimize yatırımı çekememiş olması ve Bölgemizde sanayileşmenin yetersizliğinden kaynaklanan ekonomik olumsuzlukların giderilmesi açısından, halen Hükümetimiz tarafından hazırlanmakta olan Yatırım Teşvik mevzuatında Bölgemiz için pozitif ayrımcılık talep ederek, yüksek katma değer içeren, emek ve teknoloji yoğun yatırımların Bölgeye çekilmesi açısından Bölgemize ayrıcalıklı bir teşvik sisteminin uygulanmasını talep etmekteyiz.

Öte yandan ihracatçımızın rekabet açısından elinde tek enstrüman olarak kalan döviz kurlarında yaşanan bu inişli çıkışlı seyir hiç şüphe yok ki ihracatımızı büyük oranda olumsuz olarak etkilemektedir. Biz ihracatçılar olarak dövizlerin aşırı yükselmesini talep etmemekteyiz, talebimiz döviz kurlarının istikrarlı ve rekabetimizi koruyacak bir dengede tutulmasının sağlanmasıdır.

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı