YILIN İLK 4 AYINDA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI YARIM MİLYAR DOLARI AŞTI ANCAK İHRACATÇI GELECEK İÇİN ENDİŞELİ

YILIN İLK 4 AYINDA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI YARIM MİLYAR DOLARI AŞTI, ANCAK GELECEK İÇİN İHRACATÇI ENDİŞELİ  

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 510 Milyon 44 bin 95 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, ihracatta bir önceki yıla oranla yüzde 10 artış yaşanmıştır. 2023 yılı ilk 4 ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 413 Milyon 156 Bin 554 doları Trabzon ilimizden, 60 Milyon 643 Bin 307 doları Rize ilimizden, 22 Milyon 669 Bin 338 doları Artvin ilimizden ve 13 Milyon 574 Bin 895 doları ise Gümüşhane ilimizden gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın 4 aylık dönemine göre; Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 25 artış ve Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 5 artış yaşanırken, madencilik ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 32 düşüş ve Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 44 oranında düşüş görülmektedir.

2023 yılı ilk 4 ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler;

  • 236 Milyon 556 bin 779 dolar ile Fındık,
  • 87 Milyon 527 Bin 932 dolar ile Yaş Meyve Sebze,
  • 54 Milyon 223 Bin 16 dolar ile Su ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri,
  • 46 Milyon 653 Bin 381 dolar ile Maden ve Metaller,
  • 12 Milyon 377 Bin 663 dolar ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi olarak sıralanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 123 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Polonya olmuştur. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda yüzde 89, Polonya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 47 ve İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 38 artış yaşanmıştır.   

İhracat yapılan ülkelerden Fas, Malezya, KKTC ve Mısır'a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta Suudi Arabistan, Myanmar (Burma), Paraguay olmak üzere 15 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu; üretim ve lojistik maliyetlerindeki yüksek oranlı artışlar yanında uygulanmakta olan düşük kur politikası nedeniyle ihracatçının rekabet imkanlarının yok olma durumuna geldiğini ve bu olumsuzluklara yurtdışı pazarlardaki enflasyonist baskıların tüketici taleplerine yaptığı daraltıcı etkinin de ilave olması ile ihracatçının çok zor durumla karşı karşıya kalmasına yol açtığını belirterek, geçmişten gelen  kazanımlarımızın heba olmaması ve geleneksel ihraç pazarlarımızın korunabilmesi adına ihracatçının uygun finansman imkanlarına erişim açısından ivedilikle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Maliyet artışlarının döviz kurlarının çok üzerine çıkmış olması nedeniyle maliyet baskısı altında rekabetçiliği kaybolan ihracatçı için en az enflasyon artışı oranında döviz kuru olması gerektiğine değinen Kalyoncu, maliyet ve kur baskısı nedeniyle birçok sektörde ihracat düşüşlerinin yaşanmaya başladığını belirtti.  

Döviz kurundan kaynaklı kayıpların telafisi için de alternatif destek enstrümanları ile ihracatçının kayıplarının telafisinin sağlanmasının büyük aciliyet arz ettiğini, çünkü ihracatçının daha fazla dayanma gücünün kalmadığını ifade eden DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, hedef konulan ihracat rakamlarına ulaşabilmemiz ve ihracatımızı sürdürülebilir boyuta taşıyabilmek için seçim atmosferinin tamamlanması sonrasında yepyeni bir ihracatı destekleme modeli ile ihracatçıya moral verilmesini talep etti.  

Trabzon özelinde de ihracatın her geçen yıl sürdürülebilir olmaktan uzaklaştığına değinen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu; Trabzon'un ihracatını daha üst rakamlara ulaştırabilmesi ve Trabzon'un komşu bölge ülkeleri için bir üretim ve tedarik merkezi işlevini görebilmesi için Trabzon'da sanayi yatırımlarının geliştirilmesinin büyük aciliyet arz ettiğini, Trabzon'da şu anda yatırımcı yatırım yapabilmek için sanayi arazisi bulamadığını ve siyasilerin de bu duruma seyirci kalarak hiçbir katkı yapmadıklarını belirtti. Şu anda Trabzon'da organize sanayi bölgelerinde boş yatırım arsası bulunmamasına rağmen geçmiş yıllarda söz verilen  kağıt üzerinde kalan Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi yatırımı için siyasilerin hiçbir çalışma yapmadıkları gibi dillendirmekten dahi kaçındıklarını belirten Kalyoncu, bu durumun Trabzon sanayisinin gelişmesi ve ihracat artışının sağlanabilmesi açısından büyük risk oluşturarak, Trabzon sanayicisinin Trabzon dışına göç etmeye ve Trabzon'da işsizliğin çığ gibi büyümesine sebebiyet verdiğini belirtti.