TRABZON'DAN RUSYA'YA İHRACAT SON 20 YILDA 6 KAT ARTTI

TRABZON İLİ RUSYA FEDERASYONU'NA İHRACATINI 20 YILDA 6 KAT ARTIRDI
*******
TRABZONLU İHRACATÇILAR 1990 LI YILLARDAN İTİBAREN RUSYA PAZARINDA ÖNEMLİ KONUMA ULAŞTI

 

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN; Trabzon ili iş insanları ve ihracatçıların Rusya kapısının açılması ile 1990'lı yıllardan itibaren Rusya Federasyonu ile ticari ilişkilerini sürekli geliştirdiklerini ifade ederek, yıllar itibariyle siyasi ilişkilerdeki gelişmeler ve yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle ilişkilerde kısa süreli duraksamalar olsa da Trabzon ilinin son 20 yılda Rusya Federasyonu'na ihracatını 6 kat artırma başarısı gösterdiğini, 2000 yılında 30 milyon $ düzeyinde olan ihracatın bugün 181 milyon $'a ulaştığını belirtti. GÜRDOĞAN; Karadeniz Bölgesi'nden Rusya Federasyonu'na en fazla ihracatın Trabzon ili tarafından gerçekleştirildiğini ve Rusya'ya ihracatta Trabzon ilinin Bölgede birinci sırada olduğuna vurgu yaparak, Trabzonlu iş insanlarının sadece ihracatta değil lojistik başta olmak üzere Rusya Federasyonu'ndaki yatırımları ile de ön planda olduklarını ve bu durumun da yadsınamayacak büyük bir başarı olduğunu belirtti. Daha önce Trabzon Limanı ile Sochi Limanı arasında tarifeli sefer düzenleyen Trabzonlu ihracatçılara ait gemilerin, bu limanın turizm nedeniyle kapatılması sonrasında, kapasitelerini düşürmeden Samsun Limanından Rusya'nın Tuapse, Novorossisk, Kavkaz, Taman ve Temruk gibi limanlarına son derece modern gemilerle çalışmalarını sürdürdüklerini ve şu anda Ülkemizden en modern taşıma sistemleri ile gerek konteyner ve gerekse soğutuculu konteynerlerle bu limanlara Türk ihraç ürünlerini başarılı bir şekilde ulaştırdıklarını belirtti.

Rusya Federasyonu'na yaş meyve sebze ihracatında öncü olan Trabzon ilinin ve ihracatçılarının son yıllarda Rusya Federasyonu'na karadeniz somonu ihracatında da önemli konuma geldiklerini belirten GÜRDOĞAN, diğer ürünlerde ve özellikle inşaat ve yapı malzemeleri ihracatında da Bölge ihracatçılarının öncü olması gerektiğini ifade etti. Rusya'nın hinterlandı ülkelerle Gümrük Birliği anlaşmasının olmasının büyük bir avantaj olduğunu ve devasa bir pazar olarak değerlendirilerek tüm sektörlerin Rusya Federasyonu'nda pazar araştırmasında bulunması gerektiğini ve bu konuda da DKİB olarak danışmanlık konusunda her türlü desteği sunduklarını ifade etti.

GÜRDOĞAN; elbette ki Trabzon'dan Sochi Limanı'na bir hattın çalışmasının Trabzon ticaretine önemli katkısı olacağını, ancak bu Bölgenin turizm Bölgesi ilan edilmesi ve sadece kruvazör gemilerine tahsis edilmesi nedeniyle Rusya makamlarının Sochi Limanı'nı yük gemilerine kapattıklarını, ancak hemen bu limana yakın mesafede bulunan ve Sochi Bölgesi hinterlandına hitap eden Adler Limanı'na yük taşımacılığının yapılabileceğini belirtti. Adler Limanı'na Trabzon limanından tarifeli yük ve yolcu gemi çalışmasında hiçbir engel olmadığının altını çizen GÜRDOĞAN, ihracatçının buradaki tercihinde en önemli hususun maliyet olduğunu, Samsun-Trabzon arasındaki mesafenin yol açtığı maliyet yanında, yüklerin tahliye sonrası Adler Limanından Rusya'nın iç kesimleri ve Krasnodar Bölgesine sevkinin yol  güzergahının uzunluğu nedeniyle  önemli bir maliyet teşkil ettiğini ve bu maliyetlerde iki taraftaki liman idarelerinin yapacakları fiyat indirimleri ile bu yol güzergahının avantajlı hale gelmesi gerektiği belirtti. GÜRDOĞAN “Ülkemizden Rusya'ya sevk edilen ürünler sadece Rusya'da vardıkları liman Bölgelerinde tüketilmiyor, Rusya'nın tüm Bölgelerine kara ve demiryolu ağı ile dağılıyor. İhracatçı yükünü Sochi Limanı'na sevk ettiğinde bu yüklerin sadece % 1'i Sochi ve hinterlandında tüketilebilmektedir. Bu konuda, Trabzon kanaat önderlerinin “Sochi kapandı Trabzon bitti” serzenişleri yerine, Trabzon'dan Sochi Bölgesindeki Adler limanına taşıma yapabilecek ve maliyetini üstlenebilecek, sübvanse edecek veya alternatif bir yük potansiyeli oluşturacak çalışmayı yapması gerekmektedir.” dedi.

DKİB Başkan Yardımcısı GÜRDOĞAN; Bölge ihracatçılarının Rusya Federasyonu'nda kalıcı olabilmeleri ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşmaları için Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği   olarak Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda, Rusya Federasyonu'nda ihraç ürünlerinin vardığı liman bölgelerinde bir lojistik merkez kurma konusunda çalıştıklarını da ifade ederek, soğuk hava depolarının ve ürünlerin elleçleme, paketleme ve muhafaza işlemlerinin gerçekleştirileceği gümrüksüz antrepo özelliğinde bir lojistik merkezin Rusya Federasyonu'nda kurulmasını sağlayacaklarını belirtti.  Günümüzde lojistikte üstünlük sağlayan, ürünü en düşük maliyetle, en hızlı şekilde, sürdürülebilir lojistik yönetimi ile sunabilen ülkelerin ihracatta söz sahibi olabildiklerini belirten GÜRDOĞAN; Trabzon ve hinterlandı Doğu Karadeniz Bölgemizin Rusya Federasyonu'na yakınlık yanında lojistikteki tecrübesi ile de Rusya Federasyonu'nun küresel tedarik merkezi olması için gerekli olan altyapı çalışmalarının çok hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

20 YILDA TRABZON İLİNDEN RUSYA FEDERASYONU'NA YAPILAN İHRACAT

YIL

DEĞER $

 20 YIL ARTIŞ ORANI

2000

29.745.262

6 KAT  ve      % 510 ORANINDA ARTIŞ

2001

44.910.284

2002

69.355.560

2003

67.855.060

2004

100.543.448

2005

106.556.638

2006

161.974.543

2007

235.305.361

2008

297.912.843

2009

314.510.036

2010

385.795.051

2011

373.365.401

2012

347.943.727

2013

312.265.419

2014

361.292.283

2015

304.019.959

2016

105.983.377

2017

203.892.767

2018

159.432.467

2019

145.563.601

2020

181.409.875