TRABZON'DA EKONOMİ BAKANLIĞI VE TİM KOORDİNASYONUNDA DEVLET DESTEKLERİ TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

---- BASIN BÜLTENİ----

Devlet Desteklerinden Etkin Bir Şekilde Yararlanmayan Firmalar Rekabet Güçlerini Kaybetmektedirler..

Ekonomi Bakanlığı ile TİM tarafından koordine edilen ve destek mekanizmaları hakkında iş dünyasını bilgilendirmeyi amaçlayan "Devlet Destekleri Tanıtım Toplantısı” Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) organizasyonunda firmaların yoğun katılımıyla Trabzon'da gerçekleştirildi. DKİB Başkanı Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bütün zorluklara rağmen iş dünyasının ülkenin kalkınması için üretime ve yatırıma devam ettiğini belirtti. İş aleminin her türlü sıkıntıya göğüs gererek ihracatın artırılması için çalıştığını ifade eden GÜRDOĞAN, "Bundan dolayı Bakanlığımız, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Bölgesel olarak da Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak ihracatımızın artması için tüm imkanları seferber etmiş bulunmaktayız.”sözleriyle başladığı konuşmasına:

"Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı yaratmaya, ayrıca güçlü markalar oluşturmaya teşvik etmektedir. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığımızca üretim, mal ticareti ve hizmet sektörlerinin döviz kazandırıcı faaliyetlerine yönelik verilen destekler ihracatçıların dış pazarda rekabet güçlerini artırmada en önemli enstrümandır. Verilen bu ihracat ve yatırım teşvikleri ile ihracata yönelik krediler; KOBİ'lerin ve yeni girişimcilerimize ihracata başlamada büyük katkı sağlamaktadır.

Yoğun rekabet ortamının yaşandığı uluslararası piyasalarda rekabetçi olabilmek, rakip ülkelerin önüne geçebilmek için bu destek mekanizmaları hem yatırımda ve hem de ihracatta ihracatçımıza çok önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak, uzmanlık gerektiren ve sürekli değişkenlik arz eden teşvik mevzuatlarının sürekli takip edilmesi ve bu alanda düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması ile bu desteklerin varlığından haberdar olunabilmekte ve kullanımını artabilmektedir. Bundan dolayı ihracatçılarımıza ve genç girişimcilerimize tavsiyemiz ihracatımızın arttırılması ve gelişmesi amacıyla Devletin sunmuş olduğu bu imkanları derinlemesine öğrenmek ve uygulamak için bizlerle iletişim içinde olunması ve de ihracatımızın arttırılması için bu desteklerden azami ölçüde istifade edilmesidir.

Mal ihraç eden ihracatçılarımız yanında döviz kazandırıcı faaliyetler olarak gerek yazılım sektörü için ve gerekse eğitim ve sağlık kuruluşlarımız için yine ihracat olarak kabul ettiğimiz yurtdışına yönelik faaliyetlerine çok önemli destekler verilmektedir." ifadeleriyle devam etti.

İş dünyasının gelişmesi ve yatırım yapması için sağlanan devlet destekleriyle birçok KOBİ'nin ihracat ligine yükseldiğini vurgulayan GÜRDOĞAN, daha çok ihracatçı yetişmesi için devlet desteklerinin artarak devam etmesi gerektiğine dikkati çekti. İhracat rakamlarının gerek ülke gerekse de bölge bazında daha çok artması için devlet desteklerinin çok önemli olduğunu dile getiren GÜRDOĞAN, sözkonusu desteklerden yararlanamayan firmaların maalesef rekabet güçlerini kaybettiğini ve gerek KOBİ'lerin gerekse de sanayicilerin bu desteklerden en üst düzeyde faydalanarak hem şirketlerin hem de ülkenin büyümesine katkı sağlamaların çok büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Toplantıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığını temsilen Sn. Jülide ÇERMİKLİ, "İhracatta Sağlanan Destek Programları”, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Sn. Ahmet Burak EREN "Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi”, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali VARIŞLI "Yatırım Teşvikleri” ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları Yöneticisi İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları Pazarlama Yöneticisi Sn. Yakup YILDIZ ve Uzman Nilay SAYAR ise "Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları” konulu sunumlar yaptı. Toplantı sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

İlgili Fotoğraflar