SARP SINIR KAPISINDAKİ YOĞUNLUĞUN ÇARESİ MURATLI SINIR KAPISININ AÇILMASIDIR

SARP KAPISINDAKİ TIKANMAYA ÇARE OLACAK MURATLI KAPISIDIR 
************
ORTA ASYA BÖLGESİNE YAPILAN İHRAÇ YÜKÜ TAŞIMALARININ HIZLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN MURATLI SINIR KAPISI İVEDİLİKLE AÇILMALIDIR
 

Ülkemizin Kafkasya ve Orta Asya Bölgesine yapılan ihraç ve ithalat taşımalarında en yoğun olarak kullanılmakta olan Sarp Sınır kapısındaki yoğunluk hacminin her geçen gün artması nedeniyle araç kuyrukları oluşmakta ve Orta Asya Bölgesine yönelik uluslararası taşımalarda sorunlar yaşanmaktadır. Sarp Sınır Kapımızdaki işlem hacmi kapının yenilenmesi sonrasında dahi 3 kat artmış olup Gümrük Müdürlüğü personelinin 24 saat özverili bir şekilde çalışmasına rağmen kapıdaki yoğunluğun her geçen gün artması, alternatif bir kapının ivedilikle açılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bilindiği üzere, Sarp Sınır Kapısının yoğunluğunu azaltmak ve Kafkasya ile Orta Asya Bölgesine yapılacak ihraç yükü taşımaları için alternatif çıkış kapısı oluşturmak amacıyla Artvin İli Borçka İlçesinden Gürcistan'a açılacak Muratlı Sınır Kapısı için 31 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Muratlı Gümrük Müdürlüğü kurulmuştur. Ancak, 8 yıl geçmiş olmasına rağmen hala Muratlı Sınır kapısının yapımına başlanmaması ve Sarp Sınır Kapısının kapasitesinin üzerine çıkmasından dolayı, Orta Asya Bölgesine yapılan taşımalarda hem Türkiye ve hem de Gürcistan tarafında oluşan TIR kuyrukları ihracatımıza olumsuz etki yapmaya başlamıştır. Gürcistan'a açılan Doğu Anadolu Bölgesindeki diğer kapıların hem uzaklık ve hem de altyapılardaki yetersizlikler nedeniyle tercih edilmemesi, Türkiye genelinden Orta Asya Bölgesine yapılacak taşımalarda tüm taşımacılarımız Sarp Sınır Kapısını tercih etmesine neden olmakta ancak bu kapımızın kapasitesinin üzerine çıkılması nedeniyle ister istemez araç kuyrukları oluşmaktadır. 

Bunun yanında, Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya Bölgesine yönelik ihracat hacmimizin her yıl artması nedeniyle de dış ticaret lojistiğimizde alternatif ulaşım güzergahlarının oluşturulması bu Bölgelere yapılacak ihracatımızın geliştirilmesine çok önemli katkı sağlayacaktır. Bunun için de Muratlı Sınır kapsının çok ivedilikle altyapı yatırımının hem Ülkemiz ve hem de Gürcistan tarafında yapılması gerekmektedir. Özellikle yaz aylarında turizm hareketliliğinin de başlaması ile Sarp Sınır kapımızdaki yoğunluk 4 katına çıkmakta ve bu durum ihraç taşımalarını durma noktasına getirmektedir. 

İhracatçılarımızın çok değerli yeni Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ Beyden en büyük beklentisi Muratlı Sınır Kapısı altyapısının bir an önce yapımına başlanması, Azerbaycan üzerinden yapılan transit geçişlerde Türk Tırlarının yaşamış olduğu sorunların çözümü amacıyla Azerbaycan ile Ülkemiz arasında geçtiğimiz yıl imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşmasının kapsamının genişletilerek uluslararası taşımaların da anlaşma kapsamına alınması, Ülkemiz plakalı taşıtlardan alınan yüksek transit geçiş ücretlerinin kaldırılması ve iki Ülke arasındaki Gümrük işlemlerinin tek pencere sistemi üzerinden hızlı bir şekilde yapılamasının sağlanmasıdır.