KÜRESEL SALGINA RAĞMEN DOĞU KARADENİZ İHRACATI HIZ KESMEDİ

KÜRESEL SALGINA RAĞMEN

DOĞU KARADENİZ İHRACATI HIZ KESMEDİ

 

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının 5 aylık döneminde 566.561.051 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2020 yılı Ocak-Mayıs ayı ihracatı 564.077.027 USD olarak gerçekleşmişti) göre  % 0,4 oranında bir artış yaşanmıştır. 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

                       

İl Adı

Ocak-Mayıs

2019 ($)

Ocak-Mayıs

2020 ($)

Değişim

(%)

TRABZON

455.211.369

469.514.727

3

RIZE

64.793.875

53.715.448

-17

ARTVIN

17.549.445

23.468.389

34

GÜMÜŞHANE

26.522.338

19.862.487

-25

TOPLAM

564.077.027

566.561.051

0,4

 

olmuştur.

Küresel salgın Covid-19 un tüm dünya pazarlarında yol açmış olduğu talep daralması ve piyasalardaki olumsuzluklara rağmen, Bölge ihracatımızda 5 aylık dönemde düşüş olmaması,  hatta az da olsa artış yakalanması sevindirici bir gelişme olmuştur.

Bölge illerinden Rize ve Gümüşhane illerimizin ihracatında yaşanan düşüşte en önemli etken dünya pazarlarında pandemi etkisi nedeniyle üretimin durması sonucu bu illerin ihracatında ağırlıklı paya sahip olan çinko, krom ve bakır gibi madencilik ürünlerinin siparişlerinin iptal edilmesidir. Bunun yanında, Artvin ilimizdeki yüksek oranlı ihracat artışının en önemli nedeni ise Gürcistan'a yapılan ihracatın bir önceki yıla oranla önemli miktarda artmasıdır.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; % 5 artış ve 345.895.346 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 11 artış ve 65.604.881 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırayı, % 37 artış ve 46.057.575 USD tutarındaki ihracatla Su Ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2020 Ocak-Mayıs döneminde 114 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden Almanya'ya yönelik ihracatımızda % 29, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda % 4  ve Gürcistan'a yönelik ihracatımızda ise %13  artış yaşanmıştır.

Covid-19 salgının yol açtığı olumsuzluklara rağmen yavaş yavaş ekonomimizin toparlanmaya başlaması ile en kötünün geride kaldığına inanmaktayız. Bundan sonra alınan tedbirlerle ekonomimizin hızla toparlanarak, ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağından ümitliyiz.  Maliyet artışlarının yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ihracatçımızın finansman imkanlarına daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi ve yurt dışı piyasalarda rekabet imkanı kazandıracak desteklerin verilmesi halinde ihracatçımız çok hızlı bir şekilde sıçrama yaparak, önceki yıllarda olduğu gibi Ülke ekonomisine katkısını daha üst noktalarda sürdürecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.   

 

Saffet Kalyoncu
Yönetim Kurulu Başkanı