KARADENİZ BÖLGESİNİN EN ÇOK İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN İLİ TRABZON

KARADENİZ BÖLGESİNİN EN ÇOK İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN İLİ  TRABZON  

*******

KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATININ %25 İNİ TRABZON İLİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

 

2020 yılının Ocak-Temmuz aylarını kapsayan 7 aylık döneminde;  18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesinden  gerçekleştirilen  2.518.468.350 ABD Doları  tutarındaki   ihracatın, % 25'ine tekabül eden 633.245.133 ABD Dolarlık kısmı tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirilmiş oldu. Trabzon ilinden gerçekleştirilen ihracatta bir önceki yılın 7 aylık dönemine oranla % 7 oranında artış yaşandı. Karadeniz Bölgesi illeri içinde en fazla ihracat gerçekleştiren ve birinci sırada yer alan Trabzon ilini, ikinci sırada 386.579.002 ABD Doları ihracatla Samsun ili ve üçüncü sırada ise 279.626.133 ABD Dolar ihracatla Zonguldak ili izledi.  

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet KALYONCU, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Karadeniz Bölgesinin en fazla ihracat gerçekleştiren İlinin Trabzon ili olduğunu Bölge içinde ihracat sıralamasındaki birincilik ünvanını koruyarak Bölge ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirme başarısı gösterdiğini ifade etti. DKİB Başkanı KALYONCU; 2020 yılı 7 aylık döneminde Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin illerinin yer aldığı TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatının ise % 61'inin aynı şekilde tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

DKİB Başkanı KALYONCU, güçlü kurumsal yapı, köklü ihracat kültürüne sahip olan Trabzon ilinden aktif olarak 234 firmanın ihracat yaptığını ve ihracatçı firma sayısının her geçen ay arttığını ifade etti.  ve ihracatçılarımızla sürdürülen uyumlu çalışmalar, kentte var olan ihracat kültürü ve tecrübesi  Trabzon ili ihracatını sürdürülebilir hale getirerek  yaklaşık 20 yıl içinde Trabzon ili ihracatının  6 kat artış göstererek 1 Milyar Doların  üzerine ulaştığını ifade etti. 

Ülke çeşitliliği olarak da Trabzon ilinden ihracat yapılan ülke sayısının her geçen yıl arttığına vurgu yapan KALYONCU, 2020 yılının 7 ayında Trabzon ilinden 115 Ülkeye ihracat yapıldığını ve ihracat yapılan Ülke sayısı itibariyle de Bölge içinde Trabzon ilinin birinci sırada yer aldığını belirtti. 

Trabzon ilindeki dış ticarete yönelik kurumsal altyapının güçlü olması, İl ihracatını önümüzdeki dönemde daha da üst sıralara çıkararak  Karadeniz Bölgesi ihracatının lokomotifinin her yıl Trabzon ili olacağına vurgu yapan KALYONCU; Trabzon ilinin bu tecrübesinin Bölge Birliği olan Doğu Karadeniz İhracatçılar  Birliği kanalıyla tüm Bölge illerindeki işletmelere yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yaparak, Bölgedeki tüm illerin ihracatının Trabzon ili gibi üst rakamlara ulaştırılmasına katkı sağlayacaklarını belirtti.

Özellikle covid-19 pandemisi döneminde,  Bölgenin cazibe merkezi olan Trabzon ili ve Karadeniz Bölgesinin yakın komşu Ülkelerin tedarik merkezi işlevini gördüğünü ve komşu ülkelerin daha önce Çin Halk Cumhuriyeti, İran ve Avrupa ülkelerinden tedarik ettikleri bir çok ürünü Karadeniz Bölgesinden tedarik etmeye başlaması, Bölgenin ihracat açısından cazibesini ön plana çıkardığını belirten DKİB Yönetim Kurulu Başkanı KALYONCU, bu durumun devamlılığı açısından da çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

 

KARADENİZ BÖLGESİ OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ İHRACATI

 
 

S.NO

BÖLGE İLLERİ

2019 YILI
(OCAK-TEMMUZ)

2020 YILI
 (OCAK-TEMMUZ)

DEĞER BAZINDA DEĞİŞİM %

DEĞER BAZINDA BÖLGE İHRACAT PAYI

 

MİKTAR (KG)

DEĞER $

MİKTAR (KG)

DEĞER $

 

1

TRABZON

285.431.504

589.675.972

277.138.748

633.245.133

7

25

 

2

SAMSUN

501.487.677

409.334.814

536.427.538

386.579.002

-6

15

 

3

ZONGULDAK

448.890.880

272.395.318

482.601.444

279.626.133

3

11

 

4

DÜZCE

26.267.129

128.410.449

45.475.321

184.941.360

44

7

 

5

KASTAMONU

154.961.680

50.255.872

157.677.195

174.621.613

247

7

 

6

KARABÜK

269.922.156

156.928.956

331.899.541

173.144.814

10

7

 

7

KÜTAHYA

163.833.896

161.861.891

178.348.940

154.268.822

-5

6

 

8

ORDU

329.428.412

137.726.095

336.778.694

141.847.777

3

6

 

9

GIRESUN

23.357.018

100.273.458

26.470.042

125.605.101

25

5

 

10

RIZE

92.820.673

91.332.504

79.880.053

76.294.723

-16

3

 

11

BOLU

34.424.152

68.720.009

34.473.491

56.775.514

-17

2

 

12

ARTVIN

106.995.595

25.659.189

126.806.319

33.204.211

29

1

 

13

GÜMÜŞHANE

34.968.995

35.014.256

33.566.149

27.998.437

-20

1

 

14

AMASYA

38.047.639

30.056.914

14.677.244

24.306.111

-19

1

 

15

BARTIN

13.801.280

16.833.074

11.785.872

15.677.162

-7

1

 

16

SINOP

9.336.471

12.971.236

10.040.304

15.403.814

19

1

 

17

TOKAT

14.620.917

10.428.857

13.255.792

14.928.626

43

1

 

18

BAYBURT

158.885

300.357

0

0

 

 

 

Genel Toplam

2.548.754.959

2.298.179.218

2.697.302.688

2.518.468.350

10

100

 

 

Basın bültenlerinizde yer verilmek üzere bilgilerinize saygılarımızla sunulur.

DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ