İHRACATÇI İSTİKRARSIZ KUR VE YÜKSEK MALİYET DENİZİNDE BOĞULMAMAK İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde 863 Milyon 237 Bin 686 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk 8 ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 619 Milyon 50 Bin 380 doları Trabzon ilimizden, 157 Milyon 582 Bin 775 doları Rize ilimizden, 46 Milyon 41 Bin 349 doları Gümüşhane ilimizden ve 40 Milyon 563 Bin 183 doları ise Artvin ilimizden gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta 2021 yılı ilk 8 aylık dönemine göre; Trabzon ili ihracatında yüzde 13 oranında düşüş yaşanırken, Rize ili ihracatında yüzde 25, Gümüşhane ili ihracatında yüzde 8 ve Artvin ili ihracatında ise yüzde 11 oranında artış görülmektedir. Toplam bölge ihracatında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 oranında düşüş yaşanmış olmakla birlikte, Avrupa piyasalarının daralması sonucu talebi düşen fındık sektörü hariç bölge ihracatı yüzde 26 artış göstermiştir.

2022 yılı ilk 8 ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler;

  • 299 milyon 46 bin 309 dolar ile Fındık,
  • 136 Milyon 667 Bin 837 dolar ile Madencilik Ürünleri,
  • 133 Milyon 585 Bin 436 dolar ile Yaş Meyve Sebze,
  • 121 Milyon 277 Bin 89 dolar ile Su ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri
  • 28 Milyon 98 Bin 94 dolar ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi olarak sıralanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde 132 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya olmuştur. Bu ülkelerden Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 35 artış yaşanırken, İtalya ve Almanya'ya ihracatta fındık sektöründe talebin daralmasından kaynaklı düşüşler görülmüştür.

İhracat yapılan ülkelerden Peru, Vietnam, Danimarka, Beyaz Rusya, Japonya, Mısır ve Şili'ye yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz senenin aynı döneminden farklı olarak başta İrlanda, Slovenya ve Zambiya olmak üzere 13 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir.

Dünyanın ve özellikle gelişmiş-gelişmekte olan ülke pazarlarının içinde bulunduğu enflasyon çıkmazı neticesinde resesyon beklentileri artmakta ve talep daralmaktadır. İhracatçılarımız dışarda talep daralması ve pazar kaybetme endişeleriyle mücadele etmeye çalışırken içerde de finansmana erişimde ciddi sıkıntılar yaşanmakta, kur dalgalanmaları ve paritenin istikrarsızlığı nedeniyle önünü görememekte ve son enerji zamları ile birlikte ne yapacağını şaşırmış vaziyette rekabet imkanlarını kaybetmemek için amansız bir mücadele vermektedir.

Bu kapsamda, sanayici ve ihracatçının kullandığı enerji giderlerine yapılan yüksek oranlı zamların rekabet imkanlarımızı yok etmesine müsaade edilmemeli, ihracatçımızın acilen finans ve enerji giderleri yönünden desteklenmesi sağlanarak ihracatçıya yeni rekabet avantajı kazandırılmalıdır.

Bilgilerinize en derin saygılarımla sunulur.