GÜRCİSTAN'A EN FAZLA İHRACAT ARTVİN'DEN

KARADENİZ BÖLGESİNDEN GÜRCİSTAN'A EN FAZLA İHRACAT ARTVİN İLİNDNE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

************************

GÜRCİSTAN'A İHRACATIN LİDERİ ARTVİN İLİ OLDU

 

2021 yılında Karadeniz Bölgesi illerinden Gürcistan'a 178 Milyon 664 Bin 581 ABD Doları ihracat gerçekleştirilerek gerçekleşen ihracatta %27 oranında artış yaşandı. Ülkemizden ise Gürcistan'a 2021 yılında yapılan ihracat 1 milyar 548 milyon 268 bin 22 ABD doları olarak gerçekleşerek artış oranı %17 oldu.

2021 yılında Karadeniz Bölgesindeki 17 İl'den Gürcistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren il Artvin olurken, Artvin'den Gürcistan'a 47 milyon 459 bin 264 ABD doları ihracat gerçekleştirildi. Artvin ili ayrıca, Karadeniz Bölgesinden Gürcistan'a yapılan ihracatın %27 lik kısmını tek başına gerçekleştiren il oldu. İkinci sırada yer alan Samsun ilinden 35 milyon 043 bin 762 ABD doları ihracat yapılırken, üçüncü sıradaki Trabzon'dan 29 milyon 907 bin 723 ABD doları, dördüncü sırada yer alan Rize ilinden ise 25 milyon 582 bin 432 ABD doları ihracat gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz Bölgesinden Gürcistan'a ağırlıklı olarak inşaat ve yapı malzemeleri ürünleri ihraç edilirken, Artvin ilinden ise Gürcistan'a inşaat malzemeleri yanında, yaş meyve sebze ve kimyevi ürünler ihracatı da gerçekleştirildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, sınır komşumuz olan ve bölgemizin önemli ticari partnerleri arasında yer alan Gürcistan'a Doğu Karadeniz Bölgesi'nden gerçekleştirilen ihracatın potansiyeli ölçeğinde olmadığını belirtti. Ülkemizden Gürcistan'a yapılan toplam ihracat içinde bölge ihracatının %6 gibi düşük bir düzeyde olduğunun altını çizen Gürdoğan, serbest ticaret anlaşmamızın olduğu komşu ülke olan Gürcistan'a bölgeden gerçekleştirilen ihracatın, ülke ihracatının yarısını teşkil edecek rakamlara ulaştırılması gerektiğini ifade etti. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürdoğan; bu durumun bölge iş insanlarının Gürcistan pazarını yeterince değerlendiremediğinin açık göstergesi olduğuna değinerek, bölge iş insanlarının Gürcistan pazarına odaklanması gerekliliğine vurgu yaptı. Gürdoğan, bölgemizin lojistik imkanlar açısından taşıdığı üstünlükler nedeniyle neredeyse ülke içi pazarımızla bütünleşen bir pazar olan Gürcistan'a daha fazla ihracat yapılması ve karşılıklı işbirliği imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 2022 yılında bölge ihracatçılarının bu pazardan daha fazla pay almaları ve hemen sınır komşumuz olan 2 saat içinde ulaşabildiğimiz Gürcistan pazarına odaklanılarak ihracatımızın daha yüksek rakamlara çıkarılmasının bölge ihracatını arttırmada kilit bir rol oynayacağının altını çizdi.