FINDIK İHRACATININ ÜÇTE BİRİ TRABZON'DAN

1 Eylül 2021 tarihinde başlayıp 31 Ağustos 2022 tarihinde sonra erecek olan 2021/2022 fındık ihraç sezonunun ilk 10 ayında ülkemiz genelinden ihraç edilen fındık 306.653 Tona ulaşırken, karşılığında 1 Milyar 810 Milyon 72 Bin 668 $ tutarında döviz girdisi sağlandı. Sezonun ilk 10 ayında gerçekleşen fındık ihracatında önceki sezona göre miktarda yüzde 22 oranında artış yaşanırken, elde edilen döviz gelirinde yaşanan artış oranı yüzde 3 oldu. Toplam 127 Ülkeye gerçekleştirilen fındık ihracatında en büyük payı geleneksel ihraç pazarları olan Avrupa Ülkeleri aldı.

2021/2022 fındık ihraç sezonunun ilk 10 ayında Trabzon ilinden ise 103.077 Ton fındık ihraç edilerek karşılığında 562 Milyon 223 Bin 962 dolar döviz girdisi sağlandı. 10 aylık sezonda Trabzon'dan gerçekleştirilen fındık ihracatında miktarda yüzde 20 artış yaşanırken değer tutarda yüzde 9 oranında düşüş yaşandı. Sezonun ilk 10 ayında toplam fındık ihracatının üçte birine tekabül eden yüzde 34'lük kısmı Trabzon ilinden gerçekleşti ve Trabzon ili fındık ihracatındaki birinciliğini sürdürdü.

Sezonun 10 ayında Trabzon'dan 61 farklı ülkeye fındık ihraç edilmiş olup, en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya, Polonya Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav; ihraç sezonunun bitimine kalan 2 aylık dönemde fındık ihracatımızın sezonun tamamını artışla kapatacağından ümitli olduklarını belirterek, ihracatta miktar olarak da değer olarak da hedeflenen rakamlara ulaşılacağını belirtti. DKİB Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav; tüm dünya pazarlarında olduğu gibi Ülkemizde de maliyet baskısı ve bunun sonucunda oluşan yüksek enflasyon baskısı altında zor bir dönemin içinden geçtiklerini, yaşanan bu olumsuz ortamın arz ve talepte yarattığı daralma ortamında dahi fındık ihracatının çok önemli bir başarı gösterdiğini, ancak üretim maliyetlerinde ve özellikle enerji maliyetlerindeki yüksek artışların ihracatçı firmaları zorladığını belirtti.

Benzer şekilde girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek fiyat artışlarının üretici tarafında da sorunlara yol açtığını ve bu durum karşısında da üreticinin artan yüksek oranlı maliyetler nedeniyle üretim ve hasat süreçlerinde zorluklarla karşılaştığını belirtti. Bu durum dikkate alınarak üreticinin bu yüksek maliyetler nedeniyle üretim ve hasat aşamalarında desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Cirav, bunun yanında ürünü değere dönüştüren ihracatçı kesiminin de hem üretim maliyetleri aşamalarında hem de finansman imkanlarına erişim aşamalarında desteklenmesin gerektiği belirtti.

Fındık hasadının başlamasına 1 aylık bir süre kaldığına da değinen Cirav; bu yılki rekoltenin mevcut hava şartları dikkate alınarak çok iyi olmasının beklendiğine de değinerek, fındık fiyatlarının beklentiler paralelinde hasat öncesinden açıklanması ve fındık tarımındaki tüm aktörlerin beklentileri ile örtüşen ve içinde bulunduğumuz olumsuz ortamın da etkilerini bertaraf edecek bir fiyat açıklanması ile Karadeniz Bölgesinin en büyük ekonomik girdisini sağlayan fındığın, Ülke ekonomisine çok daha üst düzeyde katkı sağlamış olacağını belirtti.

DKİB Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav; fındık tarımında en büyük beklentilerinin üretimde verim ve kaliteyi artıracak destekleme modeline geçilmesi olduğunu ve bu modelde de verim ve kaliteyi artıran, bahçelerinde bakım ve yenileme yaparak gerçek manada fındık üreticisi olan üreticinin daha fazla desteklendiği bir modelin ivedilikle kurgulanması ve uygulamaya konulmasının zorunluluk arz ettiğini ve bunun yapılması ile fındık üretim ve ihracatımızın sürdürülebilir kılınabileceğini ifade etti.