FINDIK İHRACATINDA ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ

1 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 31 Ağustos 2023 tarihinde sona ermiş olan 2022/2023 fındık ihraç sezonunda ülkemiz genelinden ihraç edilen fındık miktarı 299 Bin 462 ton gerçekleşerek, karşılığında 1 Milyar 798 Milyon 876 Bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandı. 2022/23 sezonunda gerçekleşen fındık ihracatında önceki sezona göre miktarda yüzde 12, döviz girdisinde ise yüzde 9 düşüş yaşandı. Toplam 122 ülkeye gerçekleştirilen fındık ihracatında en büyük payı geleneksel ihraç pazarları olan Avrupa Ülkeleri aldı.

2022/2023 Fındık ihraç sezonunda Trabzon toplam fındık ihracat miktarının yüzde 34'lük kısmını tek başına gerçekleştirdi. Trabzon'dan 101.858 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 615 Milyon 648 Bin 471 dolar döviz girdisi sağlandı. Sezonda Trabzon'dan ihraç edilen fındık miktarında yüzde 11 düşüş yaşanırken, ihracat tutarında ise yüzde 1 oranında artış sağlandı. Trabzon'dan 60 farklı ülkeye fındık ihraç edilirken, en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Brezilya oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk; başta Avrupa pazarları olmak üzere küresel ölçekte yaşanmakta olan yüksek enflasyonist baskılar, talep daralmalarına yol açtığını, buna rağmen 300 Bin Tona yakın fındık ihraç edilebilmesinin ihracatçının önemli bir başarısı olduğunu ifade etti.

Arslantürk, alıcı ülkelerdeki talep daralması ve yeni alımlardan ziyade daha düşük fiyatlı ikame ürünlere yönelinmesi, stok yapılmaması gibi alıcı davranışlarının fiyatlarda baskı oluşturarak ihraç edilen fındık miktarının düşmesine yol açtığı gibi ihraç fiyatlarının da bir önceki sezonun altında kalmasına da neden olduğunu belirtti.

2023/2024 yeni ihraç sezonunun verimli bir sezon olması temennisinde bulunan Arslantürk; geleneksel fındık ihraç pazarlarımız olan Avrupa ülkeleri ve diğer gelişmiş ülke pazarlarında yaşanmakta olan enflasyon baskıları altında piyasaların temkinli bir duruş sergilediğini, tüm emtia fiyatlarında olduğu gibi fındıkta da alıcıların çok temkinli hareket etmeye devam edeceklerini, yoğun alımlar yerine piyasalardaki tüketici hareketlerine göre aksiyon alınmasını ve siparişlerin piyasa hareketine göre oluşacağı bir sezon beklediklerini belirtti.

Yeni hasat döneminde; fındık fiyatlarının istikrarlı bir şekilde artış trendini sürdürebilmesinin kontrolünün üreticinin elinde olduğunu ve üreticinin ürününü hemen pazara indirmek yerine peyder pey belli aralıklarla ürününü satması için üreticinin çok temkinli hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Arslantürk; devletin açıkladığı fındık alım fiyatları üzerinde fiyat oluşumunu üreticinin sağlayabileceğini, fiyat oluşumlarında ihracatçının hiçbir etkisi olmadığını ve fiyatları üretici davranışlarının belirlediğini ifade etti.

Ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden olan ve tek başına en fazla döviz girdisi sağlayan tarım ürünümüz olan fındığın, gelecekte değerini koruyabilmesi için Bakanlıkların teşvik politikalarını verim ve kalite odaklı uygulamalar eksenine oturtması gerektiğini vurgulayan Arslantürk; tüm dünya ülkelerinde gıdanın güvenlik açısından en stratejik sektör kabul edildiğini ve tarıma verilen önemin ve desteğin artırıldığını, kaliteli ve sürdürülebilir bir üretim için yeni destekleme modellerinin uygulandığı bir dönemde ülkemizin de bu uygulamalar paralelinde verimli ve kaliteli üretim yapan üreticilere desteğinin artırması gerektiğinin zaruri olduğunun altını çizdi.

Arslantürk; özellikle Karadeniz Bölgesi için altın değerinde olan fındıkta kaliteli ürün üretiminin teşvik edilmesi, bahçe bakım ve yenilemesi ile birim başına verimi artıracak üretime dönük destek politikaları geliştirilmesi ve fındık üretiminde makineli tarıma uygun arazilerde makineli tarıma ağırlık verilmesi için üreticiye destek verilmesi ile fındık üretiminde kalitenin artacağını, bu durumun ihracatımıza da olumlu yansıyacağını aktardı.

Arslantürk, birçok farklı ülkenin fındık üretimine hız verdiği ve önemli aktörler olarak piyasaya dahil olduğu günümüzde, sanayici ve ihracatçının finans imkanlarına erişim anlamında çok ciddi sorunlar yaşadığının altını çizerek üreticiye ve ihracatçıya verilecek desteğin fındıktaki stratejik üstünlüğümüzün kaybedilmemesi için önemli bir yatırım olacağını ifade etti ve ihracatçıya rekabet imkanı kazandırılması açısından düşük faizli ve uzun vadeli reeskont kredilerinde fındık ihracatçısına sezon başında belli bir miktarda limit tahsisi yapılmasını talep etti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk; fındık ticaretinde ve ihracatında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi ve ülke üstünlüğümüzün korunabilmesi açısından adil ticaret kuralının çok önemli olduğunu, finansman imkanları güçlü olanların kobiler üzerinde baskı oluşturmaması, adil kurallar içinde alım fiyatlarının oluşmasının tüm sektör paydaşlarına katkısı olacağı gibi, fındık ihracatının da ülkemiz menfaatlerine uygun gelişme göstereceklerine inandıklarını belirterek, yeni hasat döneminde üreticiye emeğinin karşılığını bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi ve ihracat camiası için de verimli bir sezon olması temennisinde bulundu.