FINDIK İHRACATI 9 AYDA 1,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ülkemizin 2021/2022 Fındık ihraç sezonunun 9 aylık dönemini kapsayan 1 Eylül 2021 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 287 bin 934 Ton karşılığında 1 Milyar 700 Milyon 495 bin 560 dolar tutarında fındık ihraç edilerek, yapılan ihracatta bir önceki sezonun aynı dönemine kıyasla miktarda %25 ve değer tutarda da %6 oranında artış yaşanmıştır.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav; 2021/2022 sezonunun 9 aylık döneminde 123 ülkeye fındık ihracatı gerçekleştiğini belirterek yapılan ihracatta bir önceki sezona göre miktarda yüzde 25 ve değerde de yüzde 6 oranında artış görüldüğünü belirtti. Cirav; fındık ihracatının yüzde 50'ye yakınının Almanya ve İtalya'ya yapıldığına değinerek, her dönem olduğu gibi Avrupa'nın fındık ihracatında en büyük alıcı olduğunu belirtti.

Küresel ekonomide yaşanan yüksek oranlı enflasyonun her ülke için sorun oluşturduğunu ve halkın gelir düzeylerinde oluşturduğu kayıpların üretim süreçlerinde duraksamalara yol açmasının doğal olarak kısa sürelide olsa tüm hammadde ürünlerinde de kısmı de olsa talep daralması oluşturduğunu ve bu durumunda her üründe olduğu gibi fındık ihracatımıza da kısmi olarak yansımalarının olduğunu belirten Cirav; kısa süreli şok baskıları oluşturan bu durumun düzelmesi ile piyasaların rahatlayacağını ve buna bağlı olarak da fındık talebinin artmış olacağını umduklarını ifade etti.

2021/2022 Fındık ihraç sezonunun 9 aylık döneminde Trabzon'dan yapılan fındık ihracatına da değinen Cirav; bu dönemde fındık ihracatının merkezi olan Trabzon ilinden 61 ülkeye 97 bin 773 Ton karşılığı 536 milyon 947 bin 539 dolar fındık ihracatı gerçekleştirildiğini ve toplam fındık ihracatının yüzde 32 lik kısmının Trabzon ilinden gerçekleştiğini belirtti.

DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav; Ülkemize net döviz girdisi sağlayan ve geleneksel ihraç ürünümüz olan fındığın sürdürülebilir üretim ve ihracat artışının sağlanması ve fındık tarımındaki tüm paydaşların fındık tarım ve ticaretinden maksimum faydayı sağlamalarının en öncelikli beklentileri olduğunu belirterek, yeni sezon fındık hasadının başlamasına 3 aylık zaman dilimi olduğunu ve hasat öncesinde de Hükümetimizin mevcut ekonomik durum içinde yaşanan maliyet artışları ve enflasyon durumunu dikkate alarak üreticiyi mağdur etmeyecek bir fiyat politikası açıklayacağı ümidini taşıdıklarını belirtti.

Tarımda söz sahibi olan tüm ülkelerin tarımın stratejik bir sektör olması gerçeğini görerek, politikalarını buna göre oluşturmaya ve tarımı daha da önceliklemeye başlamaları nedeniyle, Ülkemizde de hem üretim ve hem de ticaret aşamalarında tarım sektörüne daha kapsayıcı ve kollayıcı, üretim artışını sağlayacak politikalara önem verilmesi gerektiğini belirtti.