EKİM 2019 AYI SONU İTİBARYLE DOĞU KARANİZ BÖLGESİ İHRACAT RAKAMLARI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATINDA YÜKSEK ORANLI ARTIŞ 

 

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılının 10 aylık döneminde 1.103.498.774 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2019 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatı 930.699.414 USD olarak gerçekleşmişti) göre  % 19 oranında bir artış yaşanmıştır. 2019 yılı Ocak-Ekin dönemini kapsayan 10 aylık sürede Doğu Karadeniz Bölgesinden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

                       

İl Adı

Ocak-Ekim

2018 ($)

Ocak-Ekim

2019 ($)

Değişim

(%)

Trabzon

749.467.470

896.734.411

20

Rize

111.040.800

124.046.699

12

Gümüşhane

24.309.161

44.458.600

83

Artvin

45.881.985

38.259.065

-17

TOPLAM

930.699.414

1.103.498.774

19

 

olarak gerçekleşmiştir.

 

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; % 33 oranında artış ve 658.852.088 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 29 oranındaki artış ve 120.094.674 USD tutarındaki ihracatla Madencilik ürünleri ikinci sırayı ve % 23 oranındaki düşüşle 19.217.518 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

 

Bölgemizden 2019 Ocak-Ekim döneminde 125 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Doğu Karadeniz Bölgesinden yakın komşu ülkelere yapılan ihracata düşüş yaşanmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracatta %55, İtalya'ya yapılan ihracatta %162 ve Güney Kore'ye yapılan ihracatta % 42 gibi yüksek oranlı artışlar yaşanmıştır. Ayrıca, Bölgeden İran'a yapılan ihracatta önceki yıllara oranla % 300 gibi rekor düzeyde ihracat artışı yaşanmaktadır.

 

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet KALYONCU, Ülkemizde ve küresel piyasalarda yaşanan olumlu gelişmeler paralelinde Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatındaki artışın her geçen gün daha üst rakamlara çıktığını, yakın komşu Ülke pazarlarında istenilen artış olmamasına rağmen Uzakdoğu ve yeni girilen pazarlarda ihracatçılarımızın önemli başarılar göstererek yüksek ihracat artışı sağlandığını belirtti. Yaş meyve sebze ürünlerinde Rusya Federasyonu ile istenilen seviyeye ulaşılamadığını, bunda da ihraç maliyetlerinin her geçen gün artması nedeniyle rakip ülke firmaları ile rekabette zorlanması ve yüksek miktarda destek alan rakip ülke firmalarının pazarı ele geçirmeye başlaması ile ihracat payımızın düştüğü, ayrıca Rusya Federasyonu'na  girişte yapılan kontrollerdeki katı uygulamalar Rusya pazarına ihracatımızı olumsuz olarak etkilediğini ifade etti.  

 

Yakın komşu ülke pazarlarına yönelik ihracatta da ihraç ve nakliye maliyetlerindeki artışlar, bu ülke pazarlarındaki tarife dışı engeller Bölge ihracatçılarımızın rekabet imkanlarını azaltarak pazar payımızın her geçen gün daha da azalttığını belirterek, ihracatçılarımızın bu pazarlarda rekabette zorlandıkları en önemli unsurun nakliye maliyetleri olduğunu belirterek, nakliye maliyetleri yönünde ihracatçılarımıza yapılacak destekleme ihracatımıza çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Bu çerçevede, Bölge ihracatçılarının Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan Türkmenistan ve Özbekistan gibi önde gelen Bölgemizin hinterlandında olan pazarda Pazar payımızın arttırılabilmesi için nakliye maliyetleri yönünde ihracatçımıza rekabet imkanı kazandırılması gerektiğine vurgu yaparak, Bölge olumsuz şartlarından dolayı ihraç maliyetleri içinde nakliye maliyetlerinin çok büyük yekün oluşturduğunu ifade etti. 

 

Bilgilerinize sunulur.   

 

 

DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

İlgili Fotoğraflar

İlgili Dosyalar

BASIN EKİM.jpg148,70 KB