DOĞU KARADENİZ İHRACATI PANDEMİ DİNLEMİYOR

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının 6 aylık döneminde 659.066.822USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2020 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracatı 645.801.414 USD olarak gerçekleşmişti) göre  % 2,1 oranında bir artış yaşanmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

                       

İl Adı

Ocak-Haziran

2019 ($)

Ocak-Haziran

2020 ($)

Değişim

(%)

TRABZON

506.759.756

546.161.233

8

RIZE

84.610.967

60.896.553

-28

ARTVIN

20.794.090

28.944.051

39

GÜMÜŞHANE

33.636.602

23.064.985

-31

TOPLAM

645.801.414

659.066.823

2

 

olmuştur.

Küresel piyasalarda pandemi etkisinin devam etmesi ve talepte önemli daralma yaşanmasına rağmen, Bölge ihracatının bu durumdan olumsuz olarak etkilenmeden,  2020 yılı ilk yarısı ihracatını artışla kapatması, ihracatçınızın özverili ve başarılı çalışmasının sonucudur.

Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta il bazında toplam ihracatın %83 ünü gerçekleştiren Trabzon ili ihracatında %8 oranında artış yakalanmış, %39 oranındaki en yüksek ihracat artışı ise Artvin ilinden yapılan ihracatta yaşanmıştır. Artvin ili ihracatında yaşanan yüksek oranlı artışın en büyük nedeni, il ihracatında en büyük paya sahip ve ihracatın %90'lık kısmının yapıldığı Gürcistan'ın, önceki yıllarda başka ülkelerden tedarik ettiği birçok ürünü pandemi nedeniyle Ülkemizden tedarik etmeye başlamasıdır. Rize ve Gümüşhane illerimiz ihracatında görülen düşüşün en önemli nedeni ise bu illerin ihracatında en büyük paya sahip olan madencilik ürünlerinin ihracatının pandemi nedeniyle düşmesidir. Covid-19 önlemleri nedeniyle birçok ülkede üretimin durması akabinde, hammadde olarak imalat sanayiinde girdi olarak kullanılmakta olan madencilik ürünleri sevkiyatlarının durması ve siparişlerin iptal edilmesi ihracatımıza olumsuz olarak yansımıştır.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2020 yılı Ocak-Haziran 6 aylık döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; % 12 oranındaki artış ve 394.478.860 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 15 oranındaki artış ve 83.486.302 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırayı, % 23 oranındaki artış ve 51.999.971 USD tutarındaki ihracatla Su Ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2020 yılı ilk yarısında 115 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden Almanya'ya yönelik ihracatımızda % 27 ve Gürcistan'a yönelik ihracatımızda ise %21 gibi yüksek oranlı artışlar yaşanmıştır. Rusya Federasyonu'na Bölgeden yapılan ihracatta ise %10 oranında artış yaşanmıştır.

Pandeminin küresel piyasalarda oluşturduğu olumsuzluklara bağlı olarak bir çok ülke ihracatında düşüşün devam etmesine rağmen, Ülkemiz ihracatında önceki aylarda yaşanan düşüşün hızlı bir şekilde Haziran ayında artışa geçmesi ve çok daha hızlı toparlanma yaşanmasında şüphesiz alınan hızlı kararların büyük etkisi olmuştur. Bunun yanında ihracatçımızın büyük bir özveri ile hız kesmeden ihracatını devam ettirmesinin de bu başarıda katkısı büyüktür. Bu nedenle önümüzdeki aylarda hem Ülke ve hem de Bölge ihracatımızın artış trendini sürdürerek 2020 yılını artışla kapatacağımızdan ümitliyiz.  İhracatımızdaki bu artış hızı ve ihracatçımızın da ümidinin perçinlenmesi açısından hem bürokrasi ayağında ve hem de maliyet artışları ve finansmana erişimde ihracatçıya destek verilmesi, bankaların ihracatçımıza daha yapıcı ve objektif yaklaşımları ile ihracatımız çok daha yüksek oranlı artışlara imza atacaktır. Şu anda ihracatçımızın büyük sıkıntı yaşadığı ve kredi kullanımında karşısına çıkan en büyük engel olan geçmiş sicil kayıtlarının ivedilikle silinerek, kapsamlı sicil affı çıkarılarak ihracatçımızın önünün açılması gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunulur.   

 

 

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı