DOĞU KARADENİZ İHRACATI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

 

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde 641.414.573 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2020 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracatı 564.780.863 USD olarak gerçekleşmişti) oranla %14 artış yaşanmıştır.

 

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde Bölgemiz illerinden gerçekleşen ihracat  

İl Adı

Ocak-Mayıs 2020 ($)

Ocak-Mayıs 2021 ($)

Değişim

(%)

TRABZON

 468.186.879

 501.215.025

 7

RIZE

 53.274.743

 90.793.408

 70

GÜMÜŞHANE

 19.862.487

 27.326.955

 38

ARTVIN

 23.456.754

 22.079.184

-6

GENEL TOPLAM

 564.780.863

 641.414.573

 14

 

2021 Yılı ilk 5 ayında Trabzon ili ihracatında %7, Gümüşhane ili ihracatında %38 oranında artış görülürken, en yüksek artış ise %70 lik artış oranı ile Rize ilinden yapılan ihracatta yaşanmıştır. Rize ve Gümüşhane illerimizdeki yüksek oranlı artışlardaki en önemli etken, bu illerden en çok ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürün fiyatlarının uluslararası piyasalarda aşırı yükselmesidir.

Artvin İli ihracatında ise %6 düşüş yaşanırken, bu durum, ilin en önemli pazarı olan Gürcistan'a talep düşüklüğü nedeniyle özellikle yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla göre azalmasından kaynaklanmaktadır.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler; önceki yılın aynı dönemine göre %0,3 oranındaki düşüş ve 343.383.130 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırada, %36 oranındaki artış ve 89.116.462 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırada, %77 oranında artış ve 80.347.519 USD tutarında ihracatla Maden ve Metal ürünleri üçüncü sırada ve %6 artış ve 48.926.265 USD tutarında ihracatla Su Ürünleri dördüncü sırada yer almaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2021 yılı ilk 5 ayında 119 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Polonya olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %32 artmış, Rusya Federasyonu'na %72 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise %64 oranında ihracat artışı yaşanmıştır.  

Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatımızın 2021 yılı ilk 5 ayını kesintisiz bir şekilde artış ile kapatması bizleri ümitlendirmekte olup ihracatçımızın bu başarıları ile gurur duymaktayız. Doğu Karadeniz Bölgemiz ekonomisinin en büyük girdisini ihracat sağlamaktadır, bundan dolayı bu rakamların önümüzdeki dönemde daha üst noktalara ulaştırılmasını sağlamakta kararlıyız. 

Yeni göreve başlayan Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ' un göreve başlar başlamaz ayağının tozuyla hemen Bölge ihracatçılarının karşılaştığı sorunlara neşter vurması; Sarp sınır kapısındaki araç kuyrukları, Azerbaycan' dan transit geçişler için alınan yüksek ücretler ve Kazakistan transit geçişlerinde ihracatçılarımızın yaşadığı sorunları muhatapları ile görüşerek çözüm sözünü alması ihracatçılarımızın büyük takdiri ile karşılanmış ve ihracatçılarımıza moral olmuştur. Bu durum ihracatımıza önümüzdeki dönemde çok önemli katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları olarak hemşehrimiz Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ' a şükranlarımızı arz ediyoruz.

Azerbaycan'ın transit geçiş ücretini kaldırması ve geçişleri hızlandırması, Kazakistan'ın da geçiş belgelerini yeterli hale getirerek transit geçişlerini Türk plakalı taşıtlara açması ile Orta Asya Bölgesine yönelik ihracatımızda büyük bir rahatlama sağlanmış olacaktır.