DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN YAPILAN İHRACAT AĞUSTOS AYINDA DA ARTIŞ TRENDİNİ DEVAM ETTİRDİ

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 919 Milyon 510 Bin 417 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2020 yılı Ocak-Ağustos dönemi ihracatı 832.770.388 USD olarak gerçekleşmişti) oranla %10 artış yaşanmıştır.

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde Bölgemiz illerinden gerçekleşen ihracat  

İl Adı

Ocak-Ağustos 2020 ($)

Ocak-Ağustos 2021 ($)

Değişim

(%)

TRABZON

  676.364.932

  714.598.253

 6

RIZE

  88.443.750

  125.878.152

 42

GÜMÜŞHANE

29.513.419

  42.571.609

 44

ARTVIN

38.448.287

  36.462.403

-5

GENEL TOPLAM

  832.770.388

  919.510.417

 10

2021 yılı ilk 8 ayında Trabzon ili ihracatında %6, Rize ili ihracatında %42 oranında artış görülürken, en yüksek artış ise %44'lük artış oranı ile Gümüşhane ilinden yapılan ihracatta yaşanmıştır. Rize ve Gümüşhane illerimizdeki yüksek oranlı artışlardaki en önemli etken, bu illerden en çok ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürünlerinin dünya geneli birim fiyatlarının önceki yıllara göre artış göstermesinden kaynaklanmaktadır. 

Artvin İli ihracatında ise %5 düşüş yaşanırken, bu durum, ilin en önemli pazarı olan Gürcistan'a yapılmakta olan yaş meyve sebze ihracatının önceki yıllara oranla talep düşüklüğüne bağlı azalmasından kaynaklanmaktadır.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2021 yılı Ocak-Ağustos dönemini kapsayan yıllın ilk 8 ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler sırasıyla; %1 oranındaki artış ve 470.802.097 USD tutarında ihracat ile Fındık ve Mamulleri birinci sırada, %22 oranındaki artış ve 129.072.274 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve ve Sebze ürünleri ikinci sırada, %46 oranında artış ve 108.219.213 USD tutarında ihracatla Maden ve Metal ürünleri üçüncü sırada ve % 2 oranındaki artış ve 73.777.298 USD tutarında ihracat gerçekleştirilen Su Ürünleri sektörü dördüncü sırada yer almaktadır. Bölgemizin gurur duyduğumuz sanayi ürünleri sektörlerinden olan Otomotiv Endüstrisi sektör ihracatı %62 oranındaki artış oranı ile 28.887.199 USD ve savunma sanayi sektör ihracatı da %127 oranındaki artış oranı ile 17.160.563 USD ulaşmış yine aynı şekilde artış trendini her geçen ay yükselten hazır giyim, konfeksiyon ve ayakkabı ihracatı da %21 artış oranı ile 9.357.359 USD ihracat tutarına ulaşmıştır. Yüksek katma değerli ürün kategorisinde bulunan bu sektörlerin ihracatının her geçen ay yükselmesi Trabzon ili ve Doğu Karadeniz Bölgemizin sanayileşmesine ve istihdamına yüksek katkı sağlamaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2021 yılı ilk 8 ayında 125 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %34 artmış, Rusya Federasyonu'na ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta ise %40 oranında artış sağlanmıştır. 

Son açıklanan Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarından da görüleceği üzere, büyüme oranına mal ve hizmet ihracatının %10,8 oranında katkı yapması, Ülke ekonomimiz açısından ihracatın ne denli önemli olduğunu açıkça orta koymaktadır. Ülkemiz büyüme oranlarına ihracatımızın yaptığı bu yüksek oranlı katkıya benzer şekilde, Doğu Karadeniz Bölgemiz ekonomisi için de en büyük katma değer ihracat kaleminden sağlanmaktadır. Bölge ihracatımızın her geçen ay artış trendini sürdürmesi, Bölgemiz kalkınma ve istihdam rakamlarına çok önemli katkı sağlayarak iktisadi faaliyetler için ekonomik açıdan en sağlıklı ve düzenli girdiyi Bölge ekonomisine sağlamaktadır. Bölge ihracatımızdaki artış trendinin sürmesi ve ihracatın daha üst noktalara ulaşması şüphesiz ihracatçılarımızın rekabet imkanlarının artırılması ile mümkün olacaktır. Özellikle son aylarda uluslararası navlun fiyatlarının yeniden yükseliş trendine geçmesi ve hammadde fiyatlarında görülen aşırı artışların yanında, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlar, ihracatçılarımızın rekabet imkanlarını olumsuz olarak etkilemektedir. İhracatçılarımızın şu anda en çok avantajlı olduğu lojistikteki hızlı teslimat avantajının en verimli şekilde kullanılabilmesi için yukarıda açıkladığımız maliyet unsurlarında ihracatçıya destek sağlanması, ihracatımıza çok büyük katkı sağlayacaktır.