DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDEN 1,3 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 Milyar 291 Milyon 424 bin 951 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk 11 ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 959 Milyon 284 Bin 796 doları Trabzon ilimizden, 216 Milyon 893 Bin 24 doları Rize ilimizden, 60 Milyon 684 Bin 124 doları Gümüşhane ilimizden ve 54 Milyon 563 Bin 7 doları ise Artvin ilimizden gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta 2022 yılı Ocak-Kasım dönemine göre; Trabzon ili ihracatında yüzde 11, Gümüşhane ili ihracatında yüzde 1 düşüş yaşanırken, Rize ili ihracatında yüzde 21 ve Artvin ili ihracatında ise yüzde 8 oranında artış görülmektedir. Toplam bölge ihracatında bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 oranında düşüş yaşanmış olmakla birlikte, Avrupa piyasalarının daralması sonucu talebi düşen fındık sektörü hariç bölge ihracatında yüzde 25 artış yaşanmıştır.

2022 yılı 11 ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler;

  • 487 milyon 856 bin 738 dolar ile Fındık,
  • 205 Milyon 89 Bin 254 dolar ile Yaş Meyve Sebze,
  • 175 Milyon 669 Bin 499 dolar ile Su ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri
  • 172 Milyon 421 Bin 823 dolar ile Madencilik Ürünleri,
  • 38 Milyon 916 Bin 883 dolar ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi olarak sıralanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde 135 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda yüzde 20, Gürcistan'a ihracatta ise yüzde 39 artış yaşanmıştır.      

İhracat yapılan ülkelerden Vietnam, Danimarka, İrlanda, Beyaz Rusya, Şili, Kazakistan ve Tayland'a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta İrlanda, Slovenya, Paraguay, Zambiya ve Angola olmak üzere 11 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir.

Küresel piyasalardaki enflasyon baskısının yol açtığı talep daralması yanında başta enerji olmak üzere ihraç maliyetlerinde yaşanan yüksek artışlar ve bütün bu baskılar altında ihracatçının finansmana erişim imkanlarının zorlaşması ihracat üzerinde yoğun baskı oluşturmaktadır. Bütün bu olumsuzluklar karşısında ihracatçılar olarak bütün zorlukları göğüsleyerek ihracatımızı hedef gösterilen rakamlara ulaştırma başarısı göstermiş bulunmaktayız. Ancak, Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları olarak potansiyelimiz ölçeğindeki ihracat rakamlarına ulaşabilmemiz ve Bölgemizde orta ve yüksek teknolojili ürünlerde sanayileşme hamlesinin başlatılabilmesi için ihracatçının uygun şartlarda ve uzun vadeli finansmana erişimin sağlanması, Trabzon özelinde yüksek teknolojili ürünlerin üretiminin yapılması amacıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen Yatırım Adasının 2023 yılında tamamlanması, Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin yatırım açısından cazip hale getirilmesi amacıyla Bölge illerine 6 Bölge teşvik sisteminin uygulanması ve ihracatçımıza ihraç maliyetleri yönünden destek sağlanması en öncelikli taleplerimiz arasında yer almaktadır.

Bu yatırımların ve desteklerin sağlanması ile halen Bölgemizde çığ gibi artan işsizliğin önüne geçilecek, kalifiye ve eğitimli genç nüfusun Bölge dışına göç etmesini önlenecek ve Doğu Karadeniz Bölgesi, sanayileşmenin artması ile ihracatta Orta Asya ve Orta Doğu Bölgesinin tedarik merkezi konumuna yükselecektir.