DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN 1 MİLYAR 319 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılında 1 Milyar 319 Milyon 80 Bin 205 $ tutarında ihracat gerçekleşmiştir. 2020 yılında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 1 milyar 60 Milyon 831 Bin 478 $'ı Trabzon ilimizden, 164 Milyon 195 Bin 399 $'ı Rize ilimizden, 55 Milyon 440 Bin 764 $'ı Artvin ilimizden ve 38 Milyon 612 Bin 565 $'ı ise Gümüşhane ilimizden gerçekleşmiştir. 

2020 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden gerçekleşen ihracatta fındık dışındaki tüm sektörlerin toplam ihracatında %8 oranında artış yaşanmıştır. Ancak, Bölge illerinden gerçekleşen yıllık bazda fındık ihracatında ise; pandemi nedeniyle yurtdışı piyasalarda uygulanan kısıtlamalara bağlı talep daralması sonucu %18 oranında düşüş yaşanmıştır. 

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2020 yılında en fazla ihracatı gerçekleştirilen ilk 4 sektör sırasıyla; 694 Milyon 978 Bin 741 $ ihracatla Fındık ürünleri, 197 Milyon 363 Bin 78 $ ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri, 128 Milyon 370 Bin 391 $ ihracatla Madencilik Ürünleri ve 108 Milyon 539 Bin 123 $ ihracatla Su Ürünleri ve Mamülleri olmuştur.  

Doğu Karadeniz Bölgemizden ihracatı en hızlı yükselen sektör olan su ürünleri ve mamülleri sektöründe 2020 yılı ihracatında %62 gibi yüksek bir oranda artış yaşanmış ve sektör ihracatı 108 Milyon 539 Bin 123 $'a ulaşmıştır. 

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2020 yılında 128 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur.

2020 yılında Doğu Karadeniz Bölgesinden en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke %28 gibi yüksek oranlı bir artış ve 213 Milyon 151 Bin 100 $ tutarında ihracatla Rusya Federasyonu olmuş, Bölge toplam ihracatının %16'sı Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilmiştir.  Bölgeden Gürcistan'a ise 98 Milyon 793 bin 870 $ ihracat yapılmış ve önceki yıla oranla Gürcistan'a yapılan ihracatta %8 oranında artış yaşanmıştır. 

Ayrıca, Bölgeden 2020 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracat %1 oranındaki artışla 103 Milyon 705 Bin 796 $'a, ABD'ye yapılan ihracat %33 oranındaki artışla 27 Milyon 333 Bin 880 $'a, Meksika'ya yapılan ihracat ise %80 oranındaki artışla 22 Milyon 889 Bin 818 $'a ulaşmıştır.                            

 

BÖLGEDEN EN ÇOK İHRACAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE

S.NO

ÜLKE

2020 YILI

MİKTAR (KG)

DEĞER $

1

RUSYA FED.

248.437.048

213.151.100

2

İTALYA

24.923.429

182.832.021

3

ALMANYA

33.187.923

129.661.642

4

ÇİN HALK CUM.

82.796.489

103.705.796

5

GÜRCİSTAN

322.143.766

98.793.870

6

FRANSA

12.659.899

63.008.601

7

POLONYA

13.653.730

62.251.213

8

KANADA

6.748.539

53.157.006

9

BELÇİKA

33.691.410

39.402.140

10

ABD

2.374.983

27.333.880

 

2020 yılında Trabzon ili; Karadeniz Bölgesi ihracatının tek başına %24 ünü gerçekleştirmiş ve Karadeniz Bölgesinden 1 Milyar $ üzerinde ihracat gerçekleştiren tek il olmuştur. Ayrıca, Trabzon ili Ülkemizden en fazla ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında 16. sıradaki yerini korumuştur.

Pandemi baskısı altında daralan uluslararası piyasalara rağmen Bölgemiz ihracatında bir kısım sektörler dışında ihracat artışının hız kesmemesi sevindiricidir. Uluslararası piyasalarda yaşanan bunca olumsuzluklara rağmen Bölge ihracatçılarımızın pandemi şartlarında dahi üretim ve ihracatlarını aksatmayarak yaptıkları bu özverili çalışmalarla Bölge ihracatını zirveye taşımaları takdire şayandır ve Ülkelerine duydukları aşkın en büyük göstergesidir. Tüm Bölge ihracatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Covid-19 pandemisini kontrol altına alacak aşı konusunda her yeni günde yaşanan olumlu gelişmeler, 2021 yılının çok daha iyi bir yıl olacağına ve ihracatçılarımızın daha büyük bir şevkle ihracatımızı çok daha üst noktalara ulaştıracaklarına inancımızı pekiştirmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın ihracatçılarımızın özverisini karşılıksız bırakmayarak yürürlüğe koydukları ekonomik tedbirler ve uygulamalar reel sektörü ayakta tutarak bu sancılı dönemin en kısa zaman içinde geride kalmasına büyük katkı sağlamıştır, kendilerine müteşekkiriz. 

Özellikle 2021 yılında artan maliyet baskılarını hafifletecek, ihraç maliyetlerinin düşürülmesine yönelik ihracatımıza verilecek destekler ve ekonomi ile hukuk alanlarındaki reform çalışmaları ihracatımıza çok önemli katkı yapacaktır. Unutulmamalıdır ki küresel pandeminin neden olduğu ekonomik krizden en az hasarla çıkışın yolu ihracattır ve ihracat Ülkemiz büyüme ve istihdamına en büyük katkıyı sağlamaktadır. 

Bilgilerinize sunulur.   

Saffet KALYONCU
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı