DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATLA YÜKSELİYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi İhracatla Yükseliyor

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 742.623.111 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2020 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracatı 657.720.773 USD olarak gerçekleşmişti) oranla %13 artış yaşanmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Bölgemiz illerinden gerçekleşen ihracat  

İl Adı

Ocak-Haziran 2020 ($)

Ocak-Haziran 2021 ($)

Değişim

(%)

TRABZON

  545.259.873

  585.184.254

7

RIZE

    60.451.863

  101.894.321

69

GÜMÜŞHANE

    23.064.985

    28.582.416

24

ARTVIN

    28.944.051

    26.962.119

-7

GENEL TOPLAM

  657.720.773

  742.623.111

13

 

2021 yılı ilk 6 ayında Trabzon ili ihracatında %7, Gümüşhane ili ihracatında %24 oranında artış görülürken, en yüksek artış ise %69'luk artış oranı ile Rize ilinden yapılan ihracatta yaşanmıştır. Rize ve Gümüşhane illerimizdeki yüksek oranlı artışlardaki en önemli etken, bu illerden en çok ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürün fiyatlarının uluslararası piyasalarda aşırı yükselmesinden kaynaklanmıştır.

Artvin İli ihracatında ise %7 düşüş yaşanırken, bu durum, ilin en önemli pazarı olan Gürcistan'a talep düşüklüğü nedeniyle özellikle yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla göre azalmasından kaynaklanmaktadır.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler; önceki yılın aynı dönemine göre ihracat tutarı aynı kalan ve 393.136.412 USD tutarında ihracat gerçekleştirilen Fındık ve Mamulleri birinci sırada, %28 oranındaki artış ve 106.672.012 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırada, %67 oranında artış ve 82.290.177 USD tutarında ihracatla Maden ve Metal ürünleri üçüncü sırada ve %15 oranında artış ve 59.562.854 USD tutarında ihracatla Su Ürünleri dördüncü sırada yer almaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2021 yılı ilk 6 ayında 122 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %37 artmış, Rusya Federasyonu'na %56 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise %57 oranında ihracat artışı yaşanmıştır.  

Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatımız 2021 yılı ilk 6 ayını kesintisiz ihracat artışı ile tamamlamıştır. 2021 yılının tamamının da önemli bir ihracat artışı ile tamamlayacağına dair ümidimiz tamdır. Bu kapsamda kesintisiz bir şekilde ihracat artışı sağlayan ve bu başarıyı sürdüren değerli ihracatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Doğu Karadeniz Bölgemiz ekonomisinin en büyük girdisini ihracat sağlamakta, Bölge ekonomisi ihracattan sağlanan girdi ile dönmektedir. Bundan dolayı ülkemiz için olduğu gibi Bölgemiz için de ihracat artışını çok çok önemsemekteyiz. İhracat artışımızın daha üst noktalara ulaşabilmesi ve Doğu Karadeniz Bölgemiz illerinin Bölge Ülkeleri açısından bir tedarik merkezi misyonu üstlenebilmesi açısından, özellikle son aylarda aşırı düzeyde artmış olan ihracat maliyetlerinin düşürülmesi ve ihracatçımıza sürdürülebilir ihracat artışını sağlayabilmeleri açısından destek sağlanması çok büyük önem ihtiva etmektedir. Özellikle finansmana erişim imkanlarında ve çok çok yüksek olan faiz oranlarının düşürülmesi konularında ihracatçımız destek beklemektedir. Bu alanlarda ihracatçıya verilecek destek beraberinde çok daha yüksek ihracat artışları getireceği gibi ilave istihdam ve yeni yatırımlarla Ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlamış olacaktır.  Yeni ayın başlaması ile en önemli girdi kalemlerimizi oluşturan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar ve bu durumun zincirleme olarak tüm girdi fiyatlarına yapacağı yüksek oranlı maliyet artışları ihracatçımızı rekabet açısından çok büyük oranda olumsuz etkileyecektir. Bundan dolayı ihracatçımızın maliyet artışlarını dengeleyecek şekilde ivedilikle desteklenmesi hayati önem taşımaktadır.