DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATINDA YENİ REKOR

Doğu Karadeniz Bölgesi İhracatında Yeni Rekor

*****

Bölgeden Yılın İlk Çeyreğinde Tüm Zamanların En Yüksek İhracatı Gerçekleşti

 

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde 413.841.045 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2020 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatı 355.093.514 USD olarak gerçekleşmişti) oranla %17 artış yaşanmıştır. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

 

İl Adı

Ocak-Mart 2020   ($)

Ocak-Mart 2021 ($)

Değişim

(%)

TRABZON

 298.291.142

 349.656.941

 17

RIZE

 31.549.987

 32.730.740

 4

GÜMÜŞHANE

 10.340.770

 19.635.469

 90

ARTVIN

 14.911.616

 11.817.895

-21

GENEL TOPLAM

 355.093.514

 413.841.045

 17

 

olarak gerçekleşmiştir.

2021 Yılı ilk 3 ayında Trabzon ili ihracatında %17 oranında, Rize ili ihracatında %4 oranında artış görülürken, %90 oranındaki en yüksek ihracat artışı ise Gümüşhane ilinden yapılan ihracatta yaşanmıştır.

Artvin ili ihracatındaki düşüşte en önemli etken ise İl ihracatının tamamına yakınının yapıldığı Gürcistan'da, pandemi etkisi nedeniyle tüketim eğilimlerinin azalmasına bağlı olarak piyasalarda yaşanan talep düşüşünden dolayı Gürcistan'ın tüm ülkelerden yaptığı ithalatı azaltmasından kaynaklanmaktadır. 

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2021 yılı Ocak-Mart döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler sıralamasında; önceki yılın aynı dönemine göre %16 oranındaki artış ve 254.225.624 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırada, %27 oranındaki artış ve 54.268.201 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırada, %30 oranında artış ve 30.569.522 USD tutarında ihracatla Maden ve Metal ürünleri üçüncü sırada ve %13 artış ve 29.709.517 USD tutarında ihracatla Su Ürünleri dördüncü sırada yer almaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2021 yılı ilk 3 ayında 110 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Fransa ve Almanya olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %97 artmış, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat %55 ve Polonya'ya ise %66 oranında ihracat artışı yaşanmıştır. Bunula birlikte ABD'ye yapılan ihracat ise %90 artarak 9.603.869 USD'ye ulaşmıştır.

Dünya piyasalarında Kovid-19 pandemisinin yol açtığı olumsuzluklar yanında, hammadde ve ihraç maliyetlerindeki artışlar ve lojistik süreçlerinde yaşanan sorunlara rağmen ihracatçımızın dur durak bilmeden ihracatta bu rakamlara ulaşması takdire şayan bir başarı olup, bundan dolayı tüm ihracatçımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Kovid-19 pandemisinin tüm dünya ülkelerinde yeni vaka artışları ile piyasalarda yaşattığı tedirginlik yanında, aşılamanın her geçen gün artması ve yeni yeni aşıların piyasaya çıkacak olması önümüzdeki dönemde piyasaların daha hızlı rahatlayacağı yönünde ümitlerimizi artırmaktadır. Bundan dolayı ihracatçılarımızın daha büyük başarılara imza atması ve yakalanan bu ihracat artışı ivmesinin devam edebilmesi açısından özellikle lojistik sürçlerinde ihracatçımıza destek olunması Ülke ihracatımızı hedeflenen rakamlara hızlı bir şekilde ulaştıracaktır.  Özellikle geçiş belgesi yetersizliğinden kaynaklı sorunların çözülmesi Rusya ve Kazakistan transit geçiş belgelerinin yeterli hale getirilmesi Orta Asya Bölgesine yönelik ihracatımız açısından büyük önem ihtiva etmektedir. Bunun yanında, konteyner yetersizliğini fırsata dönüştüren ve fiyatları 3-4 katına çıkaran lojistik firmalarına yönelik olarak da gereken tedbirlerin alınması ihracatçımızın en öncelikli beklentileridir.

Doğu Karadeniz Bölgemiz ekonomisinin en büyük girdisini oluşturan ihracatın, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açısından, yukarıda bahsedilen lojistik sorunlarında yapılacak iyileştirmeler Bölge ihracatımızı daha üst rakamlara hızlı bir şekilde ulaştıracaktır.

Bilgilerinize en derin saygılarımızla sunulur.  

 

 

Saffet KALYONCU
Yönetim Kurulu Başkanı