DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATINDA REKOR ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılının 9 aylık döneminde 946.530.873USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2018 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatı 802.508.400USD olarak gerçekleşmişti) göre  % 18 oranında artış yaşanmıştır. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı tabloda sunulmuştur.                      

İl Adı

Ocak-Eylül

2018 ($)

Ocak-Eylül

2019 ($)

Değişim

(%)

Trabzon

657.778.512

752.948.557

15

Rize

80.094.925

119.369.957

49

Gümüşhane

24.259.577

40.761.408

68

Artvin

40.375.386

33.450.951

-17

TOPLAM

802.508.400

946.530.874

18

 

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; % 27 oranındaki artış ve 541.125.438 $ tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 71 oranındaki artış ve 115.620.400 $ tutarındaki ihracatla Madencilik ürünleri ikinci sırayı,   % 26 oranındaki düşüşle 103.262.139 $ tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2019 Ocak-Eylül döneminde 125 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. İhracat gerçekleştirilen ülkelerden İtalya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Kolombiya, İrlanda, Macaristan, Finlandiya, Hırvatistan, Portekiz, Pakistan, İran ve Moldavya'ya yönelik ihracatımızda yüksek oranlı artışlar gerçekleştirilmiştir. Yakın komşu Ülkelerden Rusya Federasyonu ve Gürcistan'a yönelik ihracatımızda ise düşüş yaşanmaktadır. 

Bölgemiz illerinden yapılan ihracatta Trabzon ili ihracatımızda fındık ihracatındaki artışa bağlı olarak % 15 oranında, Rize ili ihracatımızda ise madencilik ürünleri ihracatımızdaki artışa bağlı olarak % 49 oranında ve Gümüşhane ili ihracatımızda da yine madencilik ürünleri ihracatındaki artışa bağlı olarak % 68 gibi yüksek oranlı artışlar yaşanmasına rağmen, Artvin ili ihracatımızda ise Gürcistan'a yönelik ihracatımızda yaşanan düşüşe bağlı olarak %17 oranında düşüş görülmektedir.

Küresel ticarette 2019 yılının başından itibaren yaşana yoğun çatışmalar ve ticaretin önemli aktörleri olan ülkeler arasındaki ticaret savaşlarına rağmen Doğu Karadeniz Bölgemiz ihracatındaki yüksek oranlı artışın devam etmesinde hiç şüphesiz ihracatçılarımızın gayretli çalışmalarının büyük payı bulunmaktadır.

Ülkemizde geçmiş aylarda yaşanan yoğu kur baskıları, enflasyonun yüksek seyretmesine bağlı olarak maliyetlerde yaşanan artışlar ihracatçılarımız üzerindeki olumsuz etkileri büyük olmuştur. Ancak, geldiğimiz noktada Hükümetimiz tarafından alınan önlemler, Yeni Ekonomi Programı hedeflerine uygun alınan tedbirlerle döviz kurlarındaki dengeleme ve faiz oranlarının düşmesinin önümüzdeki dönemde ihracatımıza olumlu olarak yansıyacağını ve ihracatımızdaki artışın daha üst noktalara ulaşacağını öngörmekteyiz.

Bunun yanında, ihraç maliyetlerinde ve enerji maliyetlerinde destek olarak ihracatçılarımıza yönelik iyileştirme yapılması, özel bankaların faiz oranlarını gerçek oran değerlerine düşürülmesi ve ihracatçılarımızın finansman imkanlarına erişim konusunda mevcut kredilerde uzun vadeli yapılandırma uygulanması gibi işlemlerin uygulamaya konulması ile ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağı, bu olumlu ortamın yol açtığı üretim artışları ile enflasyon oranları yanında işsizlik oranlarında da iyileşme yönünde düşüşler yaşanacağı şüphesizdir.