DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATINDA ARTIŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 842.641.317 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2020 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracatı 769.542.294 USD olarak gerçekleşmişti) oranla %9 artış yaşanmıştır.

 

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde Bölgemiz illerinden gerçekleşen ihracat  

İl Adı

Ocak-Temmuz 2020 ($)

Ocak-Temmuz 2021 ($)

Değişim

(%)

TRABZON

 632.201.705

 656.938.811

 4

RIZE

 76.149.970

 118.914.969

 56

GÜMÜŞHANE

 27.998.437

 35.685.757

 27

ARTVIN

 33.192.183

 31.101.780

-6

GENEL TOPLAM

 769.542.294

 842.641.317

 9

 

2021 yılı ilk 7 ayında Trabzon ili ihracatında %4, Gümüşhane ili ihracatında %27 oranında artış görülürken, en yüksek artış ise %56'lık artış oranı ile Rize ilinden yapılan ihracatta yaşanmıştır. Rize ve Gümüşhane illerimizdeki yüksek oranlı artışlardaki en önemli etken, bu illerden en çok ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürünlerindeki talebin yüksek olması ve buna bağlı olarak da birim fiyatların önceki yıllara oranla yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Artvin İli ihracatında ise %6 düşüş yaşanırken, bu durum, ilin en önemli pazarı olan Gürcistan'a yapılmakta olan yaş meyve sebze ihracatının önceki yıllara oranla talep düşüklüğüne bağlı azalmasından kaynaklanmaktadır.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2021 yılı Ocak-Temmuz dönemini kapsayan yıllın ilk 7 ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler sırasıyla; 438.294.733 USD tutarında ihracat gerçekleştirilen Fındık ve Mamulleri birinci sırada, %22 oranındaki artış ve 118.115.117 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırada, %54 oranında artış ve 100.769.787 USD tutarında ihracatla Maden ve Metal ürünleri üçüncü sırada ve 66.430.399 USD tutarında ihracat gerçekleştirilen Su Ürünleri sektörü dördüncü sırada yer almaktadır. Bölgemizin gurur duyduğumuz sanayi ürünleri sektörlerinden olan Otomotiv Endüstrisi sektör ihracatı %64 oranındaki artış oranı ile 25.357.829 USD ve savunma sanayi sektör ihracatı da %134 oranındaki artış oranı ile 15.392.770 USD ulaşmış yine aynı şekilde artış trendini her geçen ay yükselten hazır giyim, konfeksiyon ve ayakkabı ihracatı da %25 artış oranı ile 8.461.275 USD ihracat tutarına ulaşmıştır. Yüksek katma değerli ürün kategorisinde bulunan bu sektörlerin ihracatının her geçen ay yükselmesi Trabzon ili ve Doğu Karadeniz Bölgemizin sanayileşmesine büyük katkı sağladığı gibi, istihdama da en fazla katkı sağlayan sektörlerin başında yer almaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2021 yılı ilk 7 ayında 125 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %33 artmış, Rusya Federasyonu'na %43 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise %32 oranında ihracat artışı yaşanmıştır.  

Ülke geneli ihracatımızda yaşanan artış trendi paralelinde Bölge ihracatımızın yılın 7 ayını artış trendi ile kapatması, 2021 yılının tamamını ihracat artışı ile kapatacağımız yönündeki ümitlerimizi güçlendirmektedir. Uluslararası navlun fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi ve hammadde fiyatlarında aşırı artışların yanında, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişlerin de devam etmesine rağmen ihracatçımızın kar ve emeğinden fedakarlık yaparak bu başarılara imza atması bizleri gururlandırmaktadır. Uluslararası pazarlardaki pazar payımızı korumak ve daha da yükseltmek için, bu dönemde ihracatçımızın rekabet imkanlarını artıracak destek mekanizmalarının uygulamaya konulması, pazarlara girişi kolaylaştıracak desteklere erişim imkanlarının tüm ihracatçılarımız için ulaşılabilir hale getirilmesi, bürokrasiye çeki düzen verilmesi ve şu anda adeta imkansız hale gelen finansman imkanlarına erişimin kolaylaştırılması, ihracatçının rakip ülkeler eşdeğerindeki fiyattan kredi kullanabilmesi ve teminat sorunlarının çözüme kavuşturulması ihracatçımızın en öncelikli beklentileri arasında yer almaktadır. Covid-19 pandemisinin bir sonucu olarak uluslararası piyasalardaki yaşanan bu zor dönemde, Ülkemize ihracat rekorları kırdıran ihracatçımız bu saymış olduğumuz alanlarda ödülü çoktan hak etmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz olunur. 

 

Saffet KALYONCU
Yönetim Kurulu Başkanı