DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI YILIN 11 AYINI ARTIŞLA TAMAMLADI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI

YILIN 11 AYINI ARTIŞLA TAMAMLADI

 

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği yetki alanında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılı Ocak-Kasım dönemini kapsayan yılın ilk 11 ayında 1 Milyar 365 Milyon 919 Bin 153 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine (2020 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracatı 1 milyar 189 milyon 685 bin 600 USD olarak gerçekleşmişti) oranla %15 artış yaşanmıştır.

 

2021 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Bölgemiz İllerinden Gerçekleşen İhracat

İl Adı

Ocak-Kasım 2020 ($)

Ocak-Kasım 2021 ($)

Değişim

(%)

TRABZON

 963.118.003

 1.075.077.907

 12

RIZE

 139.878.739

 178.827.936

 28

GÜMÜŞHANE

 35.385.969

 61.361.124

 73

ARTVIN

 51.302.888

 50.652.185

-1

GENEL TOPLAM

 1.189.685.600

 1.365.919.153

 15

2021 yılı ilk 11 ayında Trabzon ili ihracatında %12, Rize ili ihracatında %28 oranında artış görülürken, en yüksek artış ise %73'lük artış oranı ile Gümüşhane ilinden yapılan ihracatta yaşanmıştır. Rize ve Gümüşhane illerimizdeki yüksek oranlı artışlardaki en önemli etken, bu illerden en çok ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürünlerinin dünya geneli birim fiyatlarının önceki yıllara göre artış göstermesinde kaynaklanmaktadır. 

Artvin İli ihracatında ise %1 düşüş yaşanırken, bu durum, ilin en önemli pazarı olan Gürcistan'a yapılan yaş meyve sebze ihracatının önceki yıl aynı dönemine göre düşmesinden kaynaklanmaktadır.

2021 yılı 11 aylık döneminde Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler sırasıyla;

  • 722.010.126 USD tutarında ihracat ile Fındık ve Mamulleri,
  • 193.911.503 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve ve Sebze,
  • 156.688.019 USD tutarında ihracatla Maden ve Metal Ürünleri
  • 97.138.407 USD tutarında ihracatla Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri
  • 41.914.922 USD tutarında ihracatla Otomotiv Endüstrisi
  • 22.703.753 USD tutarında ihracatla Savunma Sanayi olarak sıralanmıştır.

Bahse konu sektörlerden en yüksek ihracat artış oranını yakalayan sektör %69 artış oranı ile Savunma Sanayi olurken, Otomotiv Endüstrisi Sektörü ihracatında %56 ve Maden Metaller Sektörü ihracatında ise %43 gibi yüksek oranlı artışlar yaşanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2021 yılı ilk 11 ayında 133 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerin tamamına ihracatta artış yaşanmış, İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %51 artmış, Rusya Federasyonu'na ihracatta %21, Almanya'ya ihracatta %16, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta %43 ve Gürcistan'a yapılan ihracatta ise %1 oranında artış sağlanmıştır.

Açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarında da görüldüğü üzere %7,4 oranındaki büyüme rakamının %92 sinin net ihracattan sağlandığını görmekteyiz.  Bu durum içinde bulunduğumuz ortamda ihracatın Ülke ekonomimiz açısından ne denli önemli olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu durum dikkate alınarak, ihracatımızın daha da gelişmesi noktasında özellikle KOBİ'lerimize daha çok destek verilerek, ihracat performanslarının ve sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması büyük önem ihtiva etmektedir. İhracatçılar olarak sağlıklı bir dengede ve öngörülebilir bir döviz kurunun oluşması ve hammadde tedariklerinde ve lojistik süreçlerinde destek sağlanması en öncelikli beklentilerimizdir.

Bilgilerinize saygılarımla arz olunur.