DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

 

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılının 8 aylık döneminde 806.385.555 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2018 yılı Ocak-Ağustos ayı ihracatı 734.742.848 USD olarak gerçekleşmişti) göre  % 10 oranında bir artış yaşanmıştır. 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;                     

İl Adı

Ocak-Ağustos

2018 ($)

Ocak-Ağustos

2019 ($)

Değişim

(%)

Trabzon

602.285.812

633.445.302

5

Rize

72.986.793

106.472.153

46

Gümüşhane

24.230.261

37.019.221

53

Artvin

35.239.982

29.448.879

-16

TOPLAM

734.742.848

806.385.555

10

 

olmuştur.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2019 yılı Ocak-Ağustos 8 aylık döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; % 13 oranındaki artış ve 441.561.481 $ tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 58 oranındaki artış ve 105.804.985 $ tutarındaki ihracatla Madencilik ürünleri ikinci sırayı, % 29 oranındaki düşüş ve 90.921.852 $ tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Rize ve Gümüşhane illerimizden yapılan madencilik ürünleri ihracatının 2019 yılında önemli oranda artış göstermesi bu illerin ihracat artışına büyük katkı yapmıştır.

Gürcistan'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile imzalamış olduğu Serbest Ticaret anlaşması kapsamında gümrük vergilerinin sıfırlanması ile bir çok hammadde ve sanayi ürününü Ülkemiz yerine Çin Halk Cumhuriyetinden ithal etmeye başlaması ve Gürcistan'ın Artvin ilinden en fazla ihracat yapılan pazarı olması ise bu Ülkeye yönelik ihracatımızda önemli oranda düşüşlerin yaşanmasına sebebiyet vermiş olup ve Artvin ili ihracatındaki düşüşün nedenidir. 

Bölgemizden 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 123 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yönelik ihracatımızda % 95 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatımızda ise % 138 gibi büyük oranlı artışlar yaşanmıştır. Rusya Federasyonu ve Gürcistan halen en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke arasında olsa da bu ülkelere yapılan ihracatta 2019 yılında bir önceki yılın aynı dönemine oranla ciddi düşüş yaşanmaktadır.

İhracatımızda düşüş yaşanan pazarlardaki düşüşün en önemli nedeni, bu ülke piyasalarında yaşanan sorunlar yanında küresel ticaretteki artan korumacı eğilimlerin piyasalarda yol açtığı tedirginliklerden kaynaklanmaktadır. Bu ülke piyasalarındaki talep daralmaları ihracat siparişlerimize de aynı şekilde yansımaktadır. Önümüzdeki dönemde özellikle uluslararası ticaretteki tedirginliklerin yol açtığı risklerin azalması ile ihracatımıza önemli oranda artış etkisi yapacağını öngörmekteyiz.    

Bilgilerinize en derin saygılarımla sunarım.

 

Saffet Kalyoncu

Yönetim Kurulu Başkanı