DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI - 2024 OCAK

 

2024 YILI BÖLGE İHRACATIMIZDA ARTIŞ SAĞLANABİLMESİ İÇİN, İHRACATÇIMIZA REKABET İMKANI KAZANDIRACAK UYGULAMALARIN İVEDİLİKLE İHDAS EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

 

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2024 yılı Ocak ayında 133 Milyon 497 bin 298 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 düşüş yaşanmıştır. 2024 yılı ilk ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 102 Milyon 297 Bin doları Trabzon ilimizden, 17 Milyon 598 Bin doları Rize ilimizden, 7 Milyon 463 Bin doları Artvin ilimizden ve 6 Milyon 139 Bin doları ise Gümüşhane ilimizden gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 4, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 7 düşüş yaşanırken, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 42, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 63 oranında artış görülmektedir.

2024 yılı ilk ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler;

  • 57 Milyon 52 bin 707 dolar ile Fındık,
  • 22 Milyon 30 Bin 750 dolar ile Su Ürünleri ve Mamulleri,
  • 18 Milyon 177 Bin 343 dolar ile Yaş Meyve Sebze,
  • 16 Milyon 450 Bin 247 dolar ile Maden ve Metaller,
  • 3 Milyon 867 Bin 872 dolar ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi olarak sıralanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2024 yılı Ocak ayında 87 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Bulgaristan ve Polonya olmuştur. Bu ülkelerden Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 12, Bulgaristan'a yapılan ihracatımızda yüzde 2708 artış yaşanmıştır.   

 2024 yılı ilk ayında Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatımız yeni yıla %1 oranında bir düşüşle başlangıç yapmıştır. Küresel piyasalarda geçtiğimiz yıllardan devam edegelen talep daralmasının sürmesi, enflasyonist baskıların piyasalardaki olumsuz etkileri gibi üretim süreçlerini etkileyen unsurların ihracatımıza yansımaları olumsuz olmaktadır. Uluslararası kuruluşların 2024 yılı küresel ekonomi konusunda yaptıkları öngörüler, piyasalardaki talep daralmalarının 2024 yılında da birçok ülke piyasalarında devam edecek olması yönündedir. Bütün bu olumsuzlukların ihracatımıza yansımalarının asgari seviye düşürülmesi açısından ihracatçılarımıza rekabet imkanı kazandıracak uygulamaların acilen devreye alınmasını ihracatçılar olarak talep etmekteyiz.

Özellikle ülkemizde ihraç maliyetlerinin önemli boyutta artmış olması, işçilik giderlerinde yaşanan artışlar yanında, yüksek faiz oranları ve finansmana erişimde yaşanmakta olan zorluklar ihracatçımızın rekabet imkanları yok etmiş ve birçok ülke ihracatçılarına kıyasla ihracatçılarımızın rekabet imkanı yok olmuştur. Bu durum karşısında fiyat tutturamayan ihracatçılarımız geleneksel müşterilerini dahi kaybetme durumu ile karşı karşıya kalmıştır. İhracatçılarımızın bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri açısından en azından finansman maliyetleri yönünden desteklenmeleri büyük aciliyet arz etmekte olup, ihracatçılarımıza yönelik düşük faiz oranı ile uzun vadeli kredi enstrümanlarının uygulamaya konulması, döviz cinsinden uzun vadeli reeskont kredilerinin ihdas edilmesi ve reeskont kredilerinin cazip hale getirilmesi açısından faiz tutarının peşin tahsil edilmesi uygulamasından vazgeçilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında, siyasilerden en büyük beklentimiz; Doğu Karadeniz Bölgemiz ihracatının sürdürülebilir boyuta taşınması, sermaye göçünün önlenmesi açısından Trabzon ve hinterlandı illerin sanayi yatırımları açısından cazip hale getirilmesi, Trabzon ilimizde yüksek katma değerli ürün üretimi açısından kentin kanaat önderleri ve siyasilerle varılan mutabakatla bölgeye hitap edecek şekilde kurulmasına karar verilen Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi yatırımının ivedilikle 2024 yılı içinde yapımına başlanmasının sağlanmasıdır. İhracatçılar olarak defalarca yaptığımız çağrılarda, Doğu Karadeniz Bölgesine en büyük ekonomik girdiyi sağlayan kalemin ihracat olduğu, ihracatın daha yüksek rakamlara çıkarılması ve şehrimizin, bölgenin kalkınma odağı konumuna yükseltilmesi açısından sanayi yatırımlarının teşvik edilmesi ve bu yönde gerekli olan yatırımların ivedilikle yapılmasıdır. İhracatçılarımız bu zor dönemde görevlerini layıkıyla yerine getirerek, bölgenin ve Trabzon'un kalkınması için döviz kazandırmaktadır. Buna karşın siyasi kesimlerin yıllardır haykırdığımız Trabzon'un sanayi yatırımları açısından cazip hale getirilmesi, gerekli olan organize sanayi bölgesi ve yatırım adası yatırımlarının bölgemize kazandırılması konusunda sessiz kalmaları, ihracatçılarımızın ve bölge sanayicilerimizin şevkini kırmaktadır.

Bilgilerinize saygılarımla arz olunur.

Saffet KALYONCU
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı