DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI 2022 YILI İLK 5 AYINDA 500 MİLYON DOLAR ÇITASINI AŞTI

 

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 551 Milyon 166 Bin 170 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk 5 ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 396 Milyon 776 Bin 801 doları Trabzon ilimizden, 94 Milyon 928 Bin 224 doları Rize ilimizden, 33 Milyon 403 Bin 817 doları Gümüşhane ilimizden ve 26 Milyon 57 Bin 328 doları ise Artvin ilimizden gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta 2021 yılı ilk 5 aylık dönemine göre; Trabzon ili ihracatında %21 oranında düşüş yaşanırken, Rize ili ihracatında %5, Artvin ili ihracatında %18 ve Gümüşhane ili ihracatında ise % 22 oranında artış görülmektedir. Toplam Bölge ihracatında ise bir önceki yıla kıyasla %14 oranında düşüş görülmektedir.

2022 Yılı ilk 5 ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler;

  • 225 milyon 382 bin 515 dolar ile Fındık,
  • 95 Milyon 857 Bin 775 dolar ile Madencilik Ürünleri,
  • 77 Milyon 373 Bin 62 dolar ile Yaş Meyve Sebze,
  • 47 Milyon 606 Bin 928 dolar ile Su ürünleri ve Hayvancılık Mamülleri
  • 17 Milyon 408 Bin 730 dolar ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi olarak sıralanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 125 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 31, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda ise yüzde 36 artış yaşanırken, İtalya'ya yapılan ihracatta %21, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta ise %33 oranında düşüş yaşanmıştır. İhracat yapılan Ülkelerden Beyaz Rusya, Japonya, Libya, Senegal ve Tunus'a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz senenin aynı döneminden farklı olarak başta İrlanda, Slovenya, Zambiya ve Somali olmak üzere 16 değişik ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir.

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan savaş Bölge ihracatına da olumsuz olarak yansımış olup, yılın ilk 5 ayında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda %33 oranında, Ukrayna'ya yapılan ihracatımızda ise %14 oranında düşüş yaşanmıştır.

Bölge ihracatımızda düşüşte en önemli etkenler olan aşırı maliyet artışlarının yanında, üretim ve ihracat aşamalarının en önemli girdi maliyet kalemini oluşturan elektrik, akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan sürekli ve yüksek oranlı artışlar, maliyet baskısı oluşturarak ihracatçımızın rekabet imkanını yok olma noktasına getirmiştir.

Finansman imkanlarına ulaşımda sorun yaşayan ihracatçımızın, gelen siparişlerin hazırlanması aşamalarında gerekli olan finansmanı sağlayamaması, ihracatı olumsuz etkileyen önemli bir sorun olarak ihracatçımızın çözüm talep ettiği en önemli konudur.  

Bunun yanında, ihraç yüklü taşıtların gerek çıkış kapılarında uzun süre kuyrukta beklemesi, gerekse yükünü boşaltıp Türkiye'ye boş olarak dönüş yapacak taşıtların geçiş ülkelerinde uzun süre bekletilmesi çok büyük sorun oluşturmakta ve ihracatçı şu an yükünü yükleyecek TIR bulamadığı için navlun fiyatlarının artması ile mağduriyeti kat kat artmaktadır. 

İhracatla yükselen Türkiye hedefimize ulaşabilmek ve yeni açıklanan büyüme rakamlarından da görüldüğü üzere Ülke ekonomisine en büyük katkıyı oluşturan kalemin ihracat olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak ivedilikle ihracatçının sorun yaşadığı alanlarda çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, iç piyasada fiyat artışlarının önünün alınması için hiç ama hiç etkisi olmayan bazı ürünlerde ihracat kısıtlamalarına gidilmesi, ihracatçının haberi dahi olmadan ve belli bir süre verilmeden aniden ihracat yasakları getirilmesi ihracatçının çok büyük mağduriyet yaşadığı ve yurtdışındaki alıcılarına izah etmekte zorlandığı bir durumdur. Bu konularda Ülke imajımız ile piyasa gerçekleri dikkate alınarak ve ihracatçı ile müşavere yapılarak konsensüs içinde karar verilmesinin en doğru yol olacağının altını çizmek isteriz.

Trabzon ilimizde dahi yurtdışından gelen alıcıların sebze meyve hallerinden ürün satın almasını engelleyerek fiyatları düşürme çabası içine girmek bilimsel gerçeklerle uyuşmayan bir uygulama olduğu gibi, bu durumun Trabzon ekonomisine büyük bir darbe olacağını da yerel bürokrasi karar vericilerine hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Bilgilerinize en derin saygılarımla sunulur.

 

Saffet KALYONCU
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı