DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI 2022 YILI İLK 3 AYINDA 334 MİLYON 547 BİN 192 DOLARA ULAŞTI

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 334 Milyon 547 Bin 192 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk 3 ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 254 Milyon 792 Bin 849 doları Trabzon ilimizden, 44 Milyon 214 Bin 953 doları Rize ilimizden, 19 Milyon 24 Bin 859 doları Gümüşhane ilimizden ve 16 Milyon 514 Bin 530 doları ise Artvin ilimizden gerçekleşmiştir.

2022 Yılı ilk 3 ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler;

  • 169 milyon 42 bin 268 dolar ile Fındık,
  • 52 Milyon 721 Bin 408 dolar ile Madencilik Ürünleri,
  • 46 Milyon 404 Bin 429 dolar ile Yaş Meyve Sebze,
  • 10 Milyon 118 Bin 143 dolar ile Su ürünleri ve Hayvancılık Mamülleri
  • 9 Milyon 676 Bin 745 dolar ile Otomotiv Endüstrisi Yedek Parça Ürünleri olarak sıralanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 116 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Almanya Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 108, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 45 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatımızda yüzde 26 oranında artış yaşanmıştır. 116 Ülke içinden en fazla ihracat artışı ise yüze 396 oranında atışla Kanada olmuş ve ikinci en çok ihracat artışı sağlana ülke ise yüzde 213 oranı ile Beyaz Rusya olmuştur. Bu ülkeler yanında İspanya, Hindistan, Romanya, Kazakistan, Tunus, Libya, Senegal ve Kosova'ya yapılan ihracatta da önemli oranda artış yaşanmıştır.

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan savaş Bölge ihracatına da olumsuz olarak yansımış olup, yılın ilk üç ayında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda %40 oranında düşüş görülürken, Ukrayna'ya yapılan ihracatımızda da %20 oranında düşüş yaşanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizin en öncelikli pazarı konumunda olan Rusya Federasyonu'na yönelik uygulanmakta olan yaptırımların yol açtığı sorunlar ister istemez Bölge ihracatımıza olumsuz olarak yansımıştır. Özellikle ihracat bedellerinin Rusya Federasyonu'ndan yerel para birimi olan Ruble ile tahsil edilebilmesi ve Ülkemizde de bir çok Banka tarafından bu durumun alt yapısının henüz oluşturulmamış olması, gelen Rublenin bir kısım bankalar tarafından çok düşük kur üzerinden TL'ye çevrilmesi ihracatımızı olumsuz etkileyen sorunların başında yer almaktadır. Bunun için ihracatçımızın en öncelikli beklentisi Rusya'dan Ruble cinsinden ihracat bedeli olarak gelen paraların, kamu bankalarınca reel kur üzerinden bozdurularak, Merkez bankasına aktarılması ve bu hesaptan da rahatlıkla Rusya'dan yapılan ithalatın bedellerinin ödeneceği bir alt yapının kurulmasıdır.

Bunun yanında, finansmana erişimde sorun yaşayan ihracatçılarımızın çok daha hızlı bir şekilde kredi garanti fonları kefaleti ile kredi kullanabilmelerinde süreçlerin hızlandırılması gerekmektedir. İhracatçının KDV iade işlemlerinin hızlandırılması ve işlem prosedürlerinin çok daha kolaylaştırılması ihracatçımızın yaşamış olduğu finansman sorununa önemli katkı yapacaktır.

Bulunduğumuz coğrafyada önemli bir güç merkezi haline gelen Türkiye'nin, gelişen imajı ve tedarikte var olan üstünlükleri ihracatımız açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Birçok Ülkenin tedarikte Türkiye'ye yönelmesi ihracatımız açısından çok önemli fırsat sunmakta, ancak bu avantajların çok hızlı bir şekilde fırsata dönüştürülmesi için mevzuat altyapılarının da çok hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı Hükümetimizden; özellikle Rusya Federasyonu'na yönelik yaşanan sorunların çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını ve ihracatçılarımıza yönelik yüzde yüzler düzeyinde artmış olan maliyetlere destek verilmesini istirham etmekteyiz.

Bilgilerinize en derin saygılarımla sunulur.

 

 

Saffet KALYONCU

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı