DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI 2021 YILINA %16 ARTIŞLA BAŞLADI

 

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılının Ocak ayında 145.419.423 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı ayına  (2020 yılı Ocak ayı ihracatı 124.855.397 USD olarak gerçekleşmişti) oranla % 16 artış yaşanmıştır. 2021 yılı Ocak ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İl Adı

Ocak 2020 ($)

Ocak 2021 ($)

Değişim

(%)

TRABZON

109.596.218

120.051.970

10

RIZE

8.568.261

14.791.520

73

GÜMÜŞHANE

2.065.841

7.032.021

240

ARTVIN

4.625.077

3.543.911

-23

TOPLAM

124.855.397

145.419.423

16

 

olmuştur.

Tabloda da görüleceği üzere Trabzon ili ihracatında %10 oranında artış yakalanmış, Rize ili ihracatında %73 oranında artış görülürken, %240 oranındaki en yüksek ihracat artışı ise Gümüşhane ilinden yapılan ihracatta yaşanmıştır. Gümüşhane ve Rize illeri ihracatında yaşanan yüksek oranlı artıştaki en önemli etken; pandemi etkisini üzerinden atmaya başlayan maden sektörü ihracatında toparlanma sürecine girilmiş olması ve alınan yeni siparişlerle sektör ihracatının canlanmasıdır. Yılbaşı nedeniyle yakın komşu ülke pazarında yaşanan durgunluk Artvin ili ihracatımızda düşüşe neden olsa da önümüzdeki aylarda piyasaların açılması ile bu ilimizden yapılacak ihracatımızın tekrar artış trendine gireceği öngörülmektedir.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2021 yılı Ocak ayında gerçekleşen ihracatımızın ürün sıralamasında; % 5 oranındaki artış ve 84.849.357 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 14 oranındaki artış ve 20.873.840 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırayı, % 360 oranındaki artış ve 14.787.977 USD tutarında ihracatla Metal Madencilik Ürünleri üçüncü sırayı ve %50 oranındaki artış ve 10.583.146 USD tutarında ihracatla da Su Ürünleri sektörü dördüncü sırayı almıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden tarım ürünleri sektöründe en fazla ihracat artışı Su Ürünleri (dondurulmuş balık) ihracatında yaşanmış olup, Bölgemizden yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı 2021 yılının ilk ayında önceki yılın aynı dönemine göre %54 oranında artarak 10.309.798 USD olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın yanında sektör için sevindirici olan bir başka husus ise ihraç birim fiyatlarının 2 kat artmış olması ile sektör ihracatında yaşanan katma değer artışı olmuştur. 

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2021 yılı ilk ayında 84 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Bulgaristan olmuştur. Bu ülkelerden Bulgaristan'a yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 20 kat artmış, İtalya'ya %131, Çin Halk Cumhuriyeti'ne %96, Rusya Federasyonu'na %40 ve Polonya'ya %37 ihracat artışı yaşanmıştır.  

2021 yılı ilk ayında Bölge ihracatımızın yeni yıla artışla başlaması, belli sektörlerde yaşanan yüksek oranlı ihracat artışları,  ihracat camiamızı ümitlendirmiş ve ihracatçımıza doping etkisi yapmıştır. Önümüzdeki aylarda covid-19 pandemisinin aşı çalışmaları ile kontrol altına alınması sonucu yurtdışı piyasalarda yaşanacak talep artışları, Bölge ihracatımızı çok daha üst rakamlara ulaştıracağını öngörmekteyiz. İhracatçılarımızın yılın ilk aylarında göstermiş oldukları bu başarı bizleri göre ziyadesiye gururlandırmış  olup, bu vesile ile tüm ihracat camiamıza ve bizlere destek veren tüm kesimlere şükranlarımızı sunuyoruz. Yakalanan bu artış ivmesinin çok daha üst oranlara çıkması için çok değerli Hükümetimizden özellikle lojistik maliyetlerinde bir miktar destek sağlanmasını ve uzun süredir bekleyen KDV iadelerinde sürecin hızlandırılmasını istirham ediyoruz. Bu alanlarda yapılacak iyileştirmeler hem Bölge ve hem de Ülke ihracatımızda büyük sıçrama yaptıracaktır. 

Bilgilerinize en derin saygılarımla sunulur.    

 

 

Saffet KALYONCU
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı