DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI 1.2 MİLYAR $'A YAKLAŞTI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN 11 AYLIK İHRACATI

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının Ocak-Kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde 1 Milyar 186 Milyon 976 Bin 147 $ tutarında ihracat gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 960 Milyon 750 Bin 892  $'ı Trabzon ilimizden, 139 Milyon 510 Bin 307 $'ı Rize ilimizden, 51 Milyon 328 Bin 980 $'ı Artvin ilimizden ve 35 Milyon 385 Bin 969 $'ı ise Gümüşhane ilimizden gerçekleşmiştir. 

Doğu Karadeniz Bölgemiz illerinden gerçekleşen 11 aylık ihracatımızda fındık dışındaki tüm sektörlerin toplam ihracatında % 7 oranında artış yaşanmaktadır. Ancak, 2020/2021 yılı fındık ihraç sezonunun geçen 3 aylık döneminde yurtdışı müşterilerin gerek Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının yol açabileceği olumsuzluklardan dolayı alımlarını azaltmaları ve gerekse sezonun ilk aylarında alımların daha çok fiyatların düşük olduğu rakip ülkelerden yapılmasından kaynaklı nedenlerden dolayı fındık ihracatımızda %16 oranında düşüş yaşanmıştır. 

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2020 yılı 11 aylık döneminde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ilk 4 sektör sırasıyla;  645 Milyon 340 Bin 495 $ ihracatla Fındık ürünleri birinci sırada, 161 Milyon 226 Bin 205 $ ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırada, 109 Milyon 135 Bin 299 $ ihracatla Madencilik Ürünleri üçüncü sırada ve 100 Milyon 024 Bin 425 $ ihracatla Su Ürünleri ve Mamülleri dördüncü sırada yer almaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden ihracatı hızla yükselen sektör olan su ürünleri sektörü ihracatında artış devam etmekte olup, sektörün 11 aylık ihracatı % 56 oranındaki artış ile 100 Milyon 024 Bin 425 $'a ulaşmıştır. 

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2020 yılı ilk 11 ayında 126 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan, ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda %23 ve Gürcistan'a yapılan ihracatımızda ise %13 oranında artış yaşanmıştır. 

Ayrıca, Bölgeden yılın 11 aylık döneminde Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracat % 4 oranındaki artışla 89 Milyon 451 Bin 607 $  ulaşmış, ABD'ye yapılan ihracat %26 oranındaki artışla 23 Milyon 035 Bin 483 $'a ulaşmış, İngiltere'ye yapılan ihracat ise %6 oranındaki artışla 13 Milyon 588 Bin 279 $'a yükselmiş ve Vietnam'a yapılan ihracat ise %19 oranındaki artışla 9 Milyon 193 Bin 111 $'a ulaşmıştır.

Covid-19 pandemisinin uluslararası piyasalardaki olumsuz etkileri nedeniyle; tüm ülkelerde ticaret hacminde yaşanan düşüşe rağmen, Bölgemiz ihracatında bir kısım sektörler dışında ihracat artışının hız kesmemesi bizleri ümitlendirmektedir. Her şeyin başı sağlık düsturumuz elbette bizler için önceliklidir. Tüm meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın bu zor dönemi kurallara uyarak sağlıklı bir şekilde kapatacağından hiç kuşkumuz yoktur. Çok değerli bilim insanlarının aşı konusunda büyük yol almaları kısa zaman içinde bu zor günleri atlatarak, eski sağlıklı günlere kavuşacağımızı müjdelemektedir. Bu zor dönemde ihracatçılarımızın hız kesmeden büyük özveri ile ihracat faaliyetlerine devam etmeleri ve Cumhurbaşkanlığımızın, Bakanlarımızın ekonomiye yönelik düzenlemelerinin reel sektörü ayakta tutarak bu zor günlerin kısa zaman içinde geride kalmasına büyük katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yoktur. Bu dönemde gerek reel sektöre ve gerekse ihracatımıza rekabet imkanı kazandıracak alanlarda ve özellikle lojistik alanında verilecek destekler reel sektörü güçlü tutarak ihracatımıza ivme kazandıracaktır. Özellikle finansman imkanlarına erişimin kolaylaştırılması ve vadesi gelmiş kredilerin ötelenmesi ihracatçımıza nefes aldıracak önemli adımlar olacaktır.  Bu konuda yetkili makamların gerekli düzenlemeleri yaparak piyasaları rahatlatmaları bu zor dönemin hafif yaralarla atlatılmasına açısından büyük önem taşımaktadır.

 Bilgilerinize sunulur.   

Saffet KALYONCU
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı