DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI 1 MİLYAR $ EŞİĞİNİ AŞTI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN 2020 YILI 10 AYLIK DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN İHRACAT

1 MİLYAR $ SINIRINI AŞTI 

 

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde 1.072.910.657 $  tutarında ihracat gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde Bölgemiz ihracatının; 870 Milyon 203 Bin 952 $'ı Trabzon ilimizden, 121 Milyon 314 Bin 055 $'ı Rize ilimizden, 47 Milyon 443 Bin 940 $'ı Artvin ilimizden ve 33 Milyon 948 Bin 710 $'ı ise Gümüşhane ilimizden gerçekleşmiştir. 

Doğu Karadeniz Bölgemiz illerinden gerçekleşen 10 aylık ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine oranla miktar bazında aynı kalır iken, değerde %3 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Düşüşteki en önemli neden fındık sektöründeki ihraç siparişlerinin bir önceki yıl sezonuna göre azalmasıdır. Fındık sektörü dışında kalan sektörlerin toplam ihracatında ise % 6 oranında artış yaşanmıştır.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2020 yılı 10 aylık döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 4 sektör ise;  ilk sırada 602 Milyon 062 Bin 914 $ ihracatla Fındık ürünleri, ikinci sırada 131 Milyon 773 Bin 900 $ ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri, üçüncü sırada 96 Milyon 469 Bin 362 $ ihracatla Madencilik Ürünleri ve dördüncü sırada 92 Milyon 432 Bin 738 $ ihracatla Su Ürünleri ve Mamulleri olmuştur.

Doğu Karadeniz Bölgemizden ihracatı gerçekleştirilen sektörlerden tarım ürünleri sektöründe en fazla ihracat artışı Su Ürünleri ihracatında yaşanmış olup, Bölgemizden yapılan su ürünleri ihracatı 10 ayda %51 oranındaki artış ile 92 Milyon 432 Bin 738 $'a ulaşmıştır. 

Sanayi ürünleri sektöründe ise en büyük ihracat artışı Savunma Sanayii sektöründe yaşanmış ve Savunma Sanayi sektörü ihracatı 10 aylık dönemde %151 oranındaki artışla 11 Milyon 391 Bin 402 $'a ulaşmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2020 yılı ilk 10 ayında 125 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta %21, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda % 17, Almanya'ya yapılan ihracatta % 8 ve Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracatta ise %1 artış yaşanmıştır. En fazla ihracatın yapıldığı İtalya'ya yönelik ihracatımızda ise fındık ihracatında son 2 ayda yaşanan düşüşe bağlı olarak %27 oranında düşüş görülmektedir.

Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçılarımız Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Peru, Güney Kore, Singapur, Endonezya, Malezya, Japonya, Tayland ve Tayvan gibi Uzak Doğu Bölgesi ülkelerine yönelik ihracat hacmini her geçen yıl artırma başarısı göstererek, Doğu Karadeniz Bölgemizden Uzak Doğu Ülkelerine yapılan ihracatı 150 Milyon $'ın üzerine yükseltmiştir. 

Global pandemi döneminde birçok ülkede sanayi sektörlerinde düşük kapasite ile çalışılmasından dolayı siparişlerin azalması ve uluslararası piyasalarda yaşanan talep daralmasının özellikle fındık ve mamulleri sektörü ihracatına yaptığı olumsuz etki ile rakip ülkelerdeki fiyatların ülkemize nazaran daha düşük olması nedeniyle alıcıların fındık alımları için rakip ülkelere yönelmeleri son aylarda ihracatımızı negatif yönde etkilemeye başlamıştır. Uluslararası piyasalarda yaşanan talep daralması nedeniyle rakip ülkelerin fiyat düşürerek kıyasıya rekabetle karşımıza çıkması birçok sektörde ihracatçımızı zorlamaktadır. Özellikle son aylarda lojistik ve enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar ihracatçımızın rekabet imkânını zorlaması nedeniyle lojistik maliyetlerinde ihracatçımızın desteklenmesi ihracat artışımıza büyük katkı yapacaktır. 

Bilgilerinize sunulur.  

 

 

Saffet KALYONCU
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı