DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

 

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 4 İLİN TOPLAM İHRACATI  1 MİLYAR DOLAR SINIRINI AŞTI, ANCAK ÖNCEKİ YILLARIN PERFORMANSINA ULAŞMAK İÇİN İHRACATÇI DESTEK İSTİYOR

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 1 Milyar 31 Milyon 873 Bin 835 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 artış yaşanmıştır. 2023 yılı ilk 9 ayında bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 784 Milyon 581 Bin doları Trabzon ilimizden, 164 Milyon 931 Bin doları Rize ilimizden, 47 Milyon 771 Bin doları Artvin ilimizden ve 34 Milyon 588 Bin doları ise Gümüşhane ilimizden gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 12, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 7 artış yaşanırken, madencilik ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 6, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 30 oranında düşüş görülmektedir.

2023 yılı ilk 9 ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler;

  • 391 Milyon 101 bin 752 dolar ile Fındık,
  • 167 Milyon 894 Bin 476 dolar ile Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri,
  • 157 Milyon 927 Bin 196 dolar ile Yaş Meyve Sebze,
  • 112 Milyon 392 Bin 29 dolar ile Maden ve Metaller,
  • 31 Milyon 726 Bin 324 dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri olarak sıralanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 135 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda yüzde 26, İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 42, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 6 ve Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 2 artış yaşanmıştır.     

İhracat yapılan ülkelerden Fas, İran, Finlandiya, Malezya ve Endonezya'ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta İzlanda, Myanmar (Burma), Togo ve Madagaskar olmak üzere 13 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir.

Yurtdışı pazarlardaki enflasyonist baskıların yol açtığı talep daralması, Ülkemiz tarafında ise enerji ve girdi maliyetlerine yapılan yüksek oranlı zamların yol açtığı ihraç maliyetlerindeki artışlar ihracatçımızın rekabet imkanını yok etmiş ve rakip ülkeler eşdeğerinde fiyat verilememesi nedeniyle, bir çok müşteri daha düşük fiyatların olduğu ülkelere yönelmiştir. İhracatçılarımızın finansmana erişimde yaşadığı sorunlar, rakip ülke fiyatlarından kredi kullanılamaması önümüzdeki dönemde ihracat performansımızı daha da düşürecektir. Bunun için özellikle reeskont kredilerinde acilen daha da iyileştirme yapılması, vade yapılarının uzatılması ve döviz cinsinden de kredi kullanımına imkan sağlanması hususunda yetkililere çağrıda bulunmak istiyoruz.

Bunun yanında ihracatımıza sıçrama yaptıracak, ihracatçıya rekabet imkanı kazandıracak yeni destek tedbirlerinin de ivedilikle uygulamaya konulması ihracat camiamızın en büyük beklentisidir.

Ayrıca, Trabzon ilimizde şu anda yatırımcı yatırım yapacak arsa bulamamakta bu durum da ilin ekonomi ve ihracatını olumsuz etkilemektedir. İhracata dönük sanayide yatırım yeri olmaması, yeni Organize Sanayi Bölgeleri üretilmemesi ve 2019 yılında Endüstri Bölgesi olarak Resmi Gazetede ilan edilen Arsin Yatırım Adası inşaatına hala başlanılmaması Trabzon ekonomisi için tehlike canlarının çalmasına neden olmaktadır. Bu durum hem yatırımcının hem de nitelikli eğitimli nüfusun şehir dışına göçüne sebebiyet vermektedir.  Aynı şekilde Trabzon'da sanayi üretiminin geliştirilmemesi, ihracatımızın da var olan üstünlüklerimiz ölçeğinde gelişmesini engellemektedir. Bu nedenle, Trabzon'un siyasilerinden kanaat önderlerinden ivedilikle bu soruna el atarak çözüme kavuşturmalarını beklemekteyiz.

Bilgilerinize saygılarımla arz olunur.

Saffet KALYONCU

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı