DKİB HEYETİ RUSYA FEDERASYONU KUZEY KAFKASYA BÖLGESİ PAZARLARINI İNCELEDİ

Doğu Karadeniz Bölgemize coğrafi yakınlık avantajına sahip olan Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya Bölgesine yönelik ticari ilişkilerin ve anılan Bölgeye yönelik ihracatımızın daha üst noktalara ulaştırılması amacıyla, Bölgede var olan potansiyellerin yerinde tespit edilmesi, Bölgeye yönelik bir ticaret heyeti programı düzenlenmesi ve konu hakkında da yetkilerle görüşmelerde bulunulması amacıyla Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya Bölgesi Kuzey Osetya Alania Cumhuriyeti ile Kabardin Balkarya Cumhuriyetlerinde yetkililerle görüşmelerde bulunarak Vladikavkaz ve Nalçık kentlerinde Pazar incelemesi yaptı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan heyet başkanı Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN; Doğu Karadeniz Bölgemiz illerine karayolu ile 10 saat ulaşım mesafesinde bulunan Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya Bölgesi Kuzey Osetya Cumhuriyeti ile Kabardin Balkarya Cumhuriyetleri Ülkemize çok yakın mesafede bulunmasına rağmen bu Bölgelere yönelik ihracatımızın istenilen seviyelerde olmadığını, bu bölgelere yönelik ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla DKİB Yönetim Kurulundan oluşturulan heyetle birlikte 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Bölgenin önde gelen kentleri olan Vladikavkaz ve Nalçık şehirlerine inceleme ziyaretinde bulunarak Bakanlık yetkilileri ve Ticaret Sanayi Odası yetkilileri ile görüşmelerde bulunduklarını, Pazar ve satış yerlerinde incelemeler yaparak bilgi edindiklerini belirtti. Yetkililerle vardıkları mutabakat sonucu 2020 yılı Nisan ayında bu Bölgeye Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları ile birlikte bir ticaret heyeti programı düzenleme kararı aldıklarını ve program kapsamında ikili iş görüşmeleri de olacağının altını çizdi.

GÜRDOĞAN; Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya Bölgesi özerk cumhuriyetlerinde yatırımlara yönelik çok önemli teşvik sistemlerinin uygulandığı ve bu teşvik mevzuatı konusunda yetkililer tarafından kendilerine bilgilendirme yapıldığını belirterek, karayolu ile 10 saat gibi bir ulaşım mesafesinde bulunan bu Bölgenin yakınlık ve uygulanan teşvik sistemi açısından ihracatçılarımız için önemli potansiyel ihtiva eden bir Pazar olduğunu ve ihracatçılarımızın bu pazara yoğunlaşmalarının gerektiği tavsiyelerinde bulundu. GÜRDOĞAN; bundan dolayı Rusya Federasyonu Kuzey Kafkasya Bölgesini bundan sonra yakın takibe alarak yetkililerle sürekli temas halinde olacaklarını ve ihracatçılarımızı bu pazara yönlendirme konusunda çalışma yapacaklarını ifade etti. Ayrıca bu bölgedeki iş adamları ve hükümet yetkililerini de Birliklerinin de içinde olduğu düzenleme komitesi tarafından 27-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleştirilecek 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesine davet ettiklerini ve bu kapsamda zirveye katılacak iş adamları ile ihracatçılarımız arasında yapılacak iş görüşmeleri ile önemli bağlantıların kurularak ticari ilişkiler açısından iyi bir başlangıç yapılacağını umduklarını ifade etti. 

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizde faaliyet gösteren iş adamlarımızın ve özellikle KOBİ'lerin ihracat pazarlarını çeşitlendirerek Rusya Federasyonu pazarından yakınlık avantajının sunduğu potansiyel ölçeğinde faydalanmamız gerektiğinin altını çizerek, karayolu ile 9-10 saat gibi kısa sürede ulaşabildiğimiz bir pazarda potansiyel yeterince değerlendirmememizin büyük bir eksiklik olduğuna değinen GÜRDOĞAN, bu amaçla 2020 yılı Nisan ayında düzenlenecek olan ticaret heyetine bölge iş adamlarının katılması tavsiyesinde bulunarak, ayrıca bu pazara açılmak isteyen iş adamlarımıza da pazar hakkında danışmanlık sunmaya hazır olduklarını, bu bölgedeki hükümet yetkilileri ile temas kurma konusunda her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

 

İlgili Fotoğraflar